Vakkert halssmykke i sølv (925) fra Israel. Inngravert med den aronittiske velsignelsen på hebraisk.

Herren velsigne deg og bevare deg!
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig!
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!
4 Mos 6,24-26

I Hinnom-dalen utenfor Jerusalem ble det i 1979 funnet to små sølvruller. Da de ble rullet ut målte de 39 x 97 mm. På de to sølvrullene var det en inskripsjon på gammel-hebraisk. Teksten ble tydet og det viste seg å være den såkalte "aronittiske vesignelse" fra Det gamle testamentet, 4 Mosebok 6,24-26.

Disse sølvrullene er de eldste kjente bruddstykker fra Bibelen. Funnet viser at velsignelsen er blitt brukt av andre enn bare prestene. Inngravert i sølv har den tydeligvis blitt brukt som smykke rundt halsen. Herrens velsignelse var altså for 2500 år siden så viktig og kjær at den ble båret rundt halsen. Den som bærer dette smykket viser at en ønsker å motta Herrens velsignelse.

Dette smykket er produsert av Bibelselskapet i Israel. Laget av Andy Ball, som er gullsmed og leder for bibelbutikken i Tel Aviv. Overskuddet av salget går til bibelarbeidet i Israel.

Bestilling gjøres via epost til [email protected]