Jesusa gássta

Johannes gástadiddje åroj åjdåmiehtsen.
Viesoj rássegahpanijs ja miedas.
Gárvvunam lej kamela duolljáj
ja ålema birra tjadnam liertteavev.

Gå lej de muddo, de Jordanednuj manáj.
Tjuorvudij: “Lådjut häjojda!
Almerijkka le lahka!”

Mälggadis båhtalin gulldalittjat, majt subtsastij.
Gájkajt, gudi sáŋardin bahás ja vieres dagojt,
gástadij de Jordanänon.
Moattes sihtin ednuj Johannes gástadiddje lusi.

Akti Jesus dasák bådij javlatjit: “Gástada muvva.”
“Iv máhte”, vásstedij Johannes,
“dån le ham ájnna ajtu rájnna almasj.”
“Galga gástadit”, javlaj Jesus.

Guovtu de ednuj låjdåstijga,
Johannes Jesusav gástadij.
De almme rahpusij
ja Jubmela Vuojŋŋanis säjvoj Jesusij duvvo lágátjin,
ja giella almes hålaj:
“Dån le bárnnám, iehtseduvvam,
dujna le muv gieresvuohta!”
Almatja ädnogátten jáhkkin átjek jumáj.

Jesus änos ierijt vuolgij.
De Johannes tjuorvoj: "Gähttjit, duola vádtsá Jubmela Libba!
Guoddá ierijt värálda suttojt,
gájkav baháv ja vierev."

Matteusa goalmát låhkusis

Les historien i Bibelen

13Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. 14Men Johannes ville hindre ham og sa: «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg?» 15Jesus svarte: «La det nå skje! Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. 16Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en due. 17Og det lød en røst fra himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.»

Les i nettbibelen