Jesus buoret

Jeriko stáda uvsa ålggolin biejvve båldij.
Tjalmedis Bartimeus dannák ánodimen tjåhkudaláj.

Ittjij majdik vuojne, valla guláj galla dáhpádusájt.
Guláj giela hållagåhtin, sjávvunin,
guláj juolgijt viehkamin stádav ålgus–sisi,
ja guláj vil oasná guohperijt skuollerdimen.

Dubme, bivvasa, biebmo happsa ja rutta sehkanin,
gånnå Bartimeus ánodimen tjåhkudaláj Jeriko stáda uvsa ålggolin:
“Viehkedasstit, vattestihtit lik biednigattjav!”

De gulláj siebrev boahtemin stádas ålgus.
Ávon sjållerdin, ja guláj aj namáv:
Jesus Nasaretas – gullam lej ham dáv namáv!
Ittjij gus dale sån skihpasijt buoreda?

Lávkijt ja gielajt guláj jur dannák guoranis.
Hiejtij biednigijt ánodimes, ienni tjuorvoj:
“Jesus Nasaretas, gulá, ármmálaste muvva!”

Moattes suvva sjávvunahttin.
Huoman tjuorvoj vil tjavgábut:
“Jesus Nasaretas, gulá, ármmálaste muvva!”

Siebrre lej suvva vásselimen.
Valla de ganudin vádtsemis.
Gájkka sjávvunij.

Guláj lidna ja låjes gielav:
“Bartimeus, majt sidá muvva dunji dagátjit?”
Tjalmedibme javlaj: “Vuojnedahte muvva!”
Låjes giella hålaj: “Maná, duv jáhkko le duv gádjum.”

Dagu gåbttjåsav ierijt giesedijn
de tjuovgudij ja bájneduváj.
Buvtij vuojnnet.
Guovlaj njuolgga nasaretak Jesusa muodojda.

Guodij de ánodimsajes
ja Jesusav tjuovvolij.

Markusa lågåt låhkusis

Les historien i Bibelen

46De kom til Jeriko, og da Jesus dro ut av byen sammen med disiplene og en stor folkemengde, satt en blind mann ved veien og tigget. Han het Bartimeus, sønn av Timeus. 47Da han hørte at det var Jesus fra Nasaret som kom, satte han i å rope: «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» 48Mange snakket strengt til ham og ba ham tie, men han ropte bare enda høyere: «Du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» 49Da stanset Jesus og sa: «Be ham komme hit!» De ropte på den blinde og sa til ham: «Vær ved godt mot! Reis deg! Han kaller på deg.» 50Mannen kastet kappen av seg, sprang opp og kom til Jesus. 51«Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» spurte Jesus. Den blinde svarte: «Rabbuni, la meg få synet igjen!» 52Da sa Jesus til ham: «Gå du! Din tro har frelst deg.» Straks kunne han se, og han fulgte Jesus på veien.

Les i nettbibelen