Jairosa niejdda

Jesus ja åhpadisålmmå ledjin jávren suhkam.
De ledjin dal gáddáj moaddum,
giessemin vantsav tjátjes.
Almatja sijá lusi tjåhkanin.
Siján lej nåv miella gulldalittjat Jesusa ságajt.

De bådij ålmåj, gen namma lej Jairos.
Synagåvgå jubmeldievnastusá njunnjusattjan dåjmaj.
Guovgudam lej muodojs, tjalme gis balon.
Jesusa juolgij åvddåj luojttádij håla:
“Muv niejdasj le jábmemin.
Boade giedajt suv nali biejatjit,
vaj gádjus!”

Ja Jesus vuolgij suv fáron.
Valla suojmma váttsijga,
gå åbbå almasjfuovva tjuovvolij.
Juohkkat guovlos Jesusav nåråj,
vaj Jesus jali ga åhpadisålmmå ettjin ban gåsik besa.

De valla Jairosa goades båhtin nievres sága.
Giehttun: “Niejddat le jábmám.
Ale desti åhpadiddjev vájveda.”
Valla Jesus sunji hålaj: “Ale balá, ájnat jáhke!”

Jesus ham de åhpadisålmmåjt ja almasjfuovav gåhtjoj bátsátjit.
Dåssju Petrusav, Jakobav ja Johannesav fáronis dibdij.
Dá gålmås ledjin suv lagámus åhpadisålmmå.
Jairosav goahtáj tjuovvolin.

Jairosa lunna lej ållo almasj.
Tjuorvada tjierrun, dagu lej dáhpen jábmema bále.
“Manen tjuorvadihpit ja tjierrobihtit?” gatjádij Jesus.
“Niejdda ij le jábmám, sån le oademin.”
De sunji tjajmmin.

“Ålgus!” javlaj Jesus.
Aktu äjgáda ja åhpadisålmmå-gålmås báhtsin Jesusijn.
Mannin, gåsi näjttso vällahij.
Sån lej lågenanguovte jagák.

Jesus de mánáv giedatjis váldij håla:
“Talita koum!”
Mij le: Niejdasj, tjuodtjela!
Dalá má de tjuodtjelij ja vádtsegådij.
Äjgáda ejga ietjaska tjalmijda jáhke.
“Vaddit niejdatjij biebmov”, javlaj Jesus måjåda.

Markusa vidát låhkusis

Les historien i Bibelen

21Da Jesus var kommet over til den andre siden igjen med båten, samlet det seg en stor folkemengde hos ham. Mens han var nede ved sjøen, 22kom en av synagogeforstanderne; han het Jairus. Da han fikk se Jesus, kastet han seg ned for føttene hans 23og bønnfalt ham: «Min lille datter holder på å dø. Kom og legg hendene på henne så hun kan bli frisk og få leve.» 24Jesus gikk med ham, fulgt av en stor folkemengde som trengte seg inn på ham. 25Det var en kvinne der som hadde hatt blødninger i tolv år. 26Hun hadde lidd mye hos mange leger. Alt hun eide, hadde hun brukt uten å bli hjulpet; det var heller blitt verre med henne. 27Hun hadde fått høre om Jesus og kom nå bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans. 28For hun tenkte: «Om jeg så bare får røre ved klærne hans, blir jeg frisk.» 29Med en gang stanset blødningen, og hun kjente på kroppen at hun var blitt helbredet for plagen. 30I det samme merket Jesus at en kraft gikk ut fra ham, og han snudde seg i folkemengden og sa: «Hvem rørte ved klærne mine?» 31Disiplene sa: «Du ser hvordan folk trenger seg inn på deg, og så spør du hvem som rørte ved deg!» 32Men Jesus så seg omkring for å få øye på den som hadde gjort det. 33Kvinnen skalv av redsel, for hun visste hva som var skjedd med henne, og hun kom og kastet seg ned for ham og fortalte ham alt som det var. 34Da sa han til henne: «Din tro har frelst deg, datter. Gå bort i fred. Du skal være frisk og kvitt plagen din.» 35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38Da de kom til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring. 43Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.

Les i nettbibelen