Jesus åhpadisålmmåjt gåhttju

Petrus lej nuoren åbbå ijáv barggam.
Galmmám, luvvam gieda ájrojt adnalin.
Guollára gáddáj suhkin, gå biejvve mårijdij.
Petrus mudárdij: “Dán ijá gåjt ällim guole.”

Gátten ham de ledjin moattes tjåhkanam
gulldalittjat Jesusav hållamin.
“Lehpit gus guollim?” tjuorvoj Jesus Petrusij.
“Sugá davvelij suohpotjit viermijt."
Petrus vásstedij: “Mij lep gätjo ijáv barggam ja ep le majdik oadtjum.
Valla gå javla, de viermijt suohppiv.”

De navti dahkin.
Suhkin davvelij ja vuorddin.
Valla de juoga dáhpáduváj.
Nuorre bullardatjáj ja duolldagådij,
dievas lej guolijs!
Vierme nåv guolijs dievvin,
vaj vargga gajkkusin!

“Båhtit viehkken nuppet vantsas!”
Vantsajt dievddin guolijn,
nåv dievvan, vaj vargga vuodjun.

Guolle gátten de Petrus buolvvedij.
Niera ruopsudin. Hehpanij galla.
“Maná muv lussta, Härrá! Dån le Jubmelis,
ájnat mån lev almasj. Duvva guoktáladdiv!”
“Tjuovo muvva! javlaj Jesus sunji måjuda.
“Dássta duohku galga almatjijt bivddet.”

Lukasa vidát låhkusis

Les historien i Bibelen

1En gang sto Jesus ved Gennesaretsjøen, og folk trengte seg inn på ham for å høre Guds ord. 2Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garn. 3Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Så satte han seg og underviste folkemengden fra båten. 4Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon: «Legg ut på dypet og sett garn til fangst.» 5«Mester», svarte Simon, «vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg sette garn.» 6Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne. 7De ga tegn til arbeidslaget i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene, så de var nær ved å synke. 8Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa: «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» 9For han og alle som var med ham, ble grepet av forferdelse over den fangsten de hadde fått. 10På samme måte var det med Sebedeus-sønnene Jakob og Johannes, som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon: «Vær ikke redd! Fra nå av skal du fange mennesker.» 11Så rodde de båtene i land, forlot alt og fulgte ham.

Les i nettbibelen