Nissuna hávde guoran

Gålmmå biejve ledjin Jesusa ruossinávllidimes gållåm.
Sjuoludimen lej.
Ilmme vilá hálvva gálos.
Låtte vitsárda biejvev buorástahttin.

Nissuna lihtijt guottijga Jesusa lusi hávddáj.
Lihtijn ledjin vuojddasa, vaj lulujga rávke rubmahav vuojddat.
Gadnjala lik nissunijs nierajt gålggin, gå suvva nåv åhtsålijga.
Jesusa rumáj lej gárde slabán,
man åvdån lej stuorra gállo.
Gåktu så lik lulujga dal dáv gállov gádodit?

De åbbå sjaddogárdev tjuovggalij.
Eldagisá muoduk, ájnat dáhta lej galla ieŋŋgil.
Ednam doargestij.
Ieŋŋgil gállov åvdås dassalij ja dan nali tjåhkkidij.
Nissunijda hålaj:
“Alle balá! Jesusav gus åhtsåbihtte?
Ij le dánna, ájnat tjuodtjelam!”

Suorgganam guovladijga hávddáj.
Biktasa ajtu danna ledjin, valla jábbmek lej gáhtum.
Vuojnnám gåjt lejga suvva ruossas luojtedahttám,
gállnam, guovgudam ja jábmám, ja tjierrum galla lejga.
Mij lej dal hájn sjievnnjedin dáhpáduvvam?
Gånnås lej?
Ieŋŋgil hålaj: “Gáhtjadihtte åhpadisålmmåj lusi!
Giehtto Jesus sijáv le Galilean vuorddemin.”

Nissuna ejga ietjaska tjalmijda jáhke.
Ejga ga bieljijda.
Vádtsájga de,
valla Jesus sunnu åvdån tjuottjoj.
Tjadá viesso.

“Alle desti balá!” hålaj.
“Vuojttám lev jábmemav.”

Matteusa guoktalågegávtsát låhkusis

Viettja nåvkå bájnedahtte tjuorggasijt

Les historien i Bibelen

1Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. 2Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. 3Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. 4Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. 5Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. 6Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå! 7Skynd dere av sted og si til disiplene hans: ‘Han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea; der skal dere få se ham.’ – Nå har jeg sagt dere det.» 8Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene. 9Og se, Jesus kom mot dem og sa: «Vær hilset!» De gikk fram og omfavnet føttene hans og tilba ham. 10Jesus sa til dem: «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.»

Les i nettbibelen

Gratis undervisningsmateriell for påske


Er du lærer i skolen? Vi sender deg undervisningsmateriell for skole, med lærerveiledning for påske på e-post helt gratis. Opplegget har kompetansemål knyttet i hovedsak til fagene KRLE og norsk.
Send e-post og motta PDF