Iehketmállása

Ålggon lej sjievnnjet, goaden gis tjuovgga.
Ginntala bievden buollin.
“Ávvudup!” javlaj Jesus.
Bässásjmállásijt aktan bårrin,
lávllun ja gávtjajt bajedin.

De Jesus lájbev váldij.
Gijtulvisáv råhkålij, dådjalij lájbev ja juogadij.
Åhpadisålmmå jáhkkin ájgoj dal hållat:
Dáhta le didjij mujtton lájbes, mavva råhton bassin.
Lájbes, mavva mijá vierrek mannulagán båråj
iján, gå ledjin gárvvása Egypta oarjjevuodas vuolgátjit.
Ájnat ittjij. Ienni hålaj:
“Dáhta le muv rumáj. Dijá diehti davva vattáv.”

De vijnnagávtjav váldij.
Gijtulvisáv råhkålij ja juogadij.
Åhpadisålmmå jáhkkin ájgoj dal hållat:
“Dáhta le didjij mujtton lippas, mavva njuovvin.
Varás, mavva uksabällájda vuojdadin märkkan,
vaj gálmme gådijt vásij iján, gå mijá vierrek Egyptas vuolgij.
Ájnat ittjij. Ienni hålaj:
“Dáhta le muv varra. Dijá diehti davva vattáv.”

Gájkka åhpadisålmmå bårrin ja juhkin.
Jesus sijá åvdås råhkålij håla: “Årrut mujna.”
De ållijin bårråmis.
Tjuovgajt jáddadin ja ålgus sjievnnjedij aktan mannin.

Matteusa guoktalågegudát ja Mosesa nuppát girje lågenannuppát låhkusis

Viettja nåvkå bájnedahtte tjuorggasijt

Les historien i Bibelen

26Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa: «Ta imot og spis! Dette er min kropp.» 27Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: «Drikk alle av det! 28For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt. 29Jeg sier dere: Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne frukten av vintreet før den dagen jeg drikker den ny sammen med dere i min Fars rike.»

Les i nettbibelen

1Herren sa til Moses og Aron i Egypt: 2Denne måneden skal være nyttårsmåneden deres. Den skal være den første måneden i året. 3Si til hele Israels menighet: På den tiende dagen i denne måneden skal hver husfar ta et lam, ett til hver husstand. 4Men hvis husstanden er for liten til å spise opp et lam, skal husfaren og den nærmeste naboen ta ett sammen, alt etter hvor mange de er. Dere skal ikke regne flere på hvert lam enn at alle blir mette. 5Lammet må være et årsgammelt værlam uten feil. Dere kan ta enten et lam eller et kje. 6Dere skal ta vare på det til den fjortende dagen i denne måneden. Og i skumringen skal hele forsamlingen av Israels menighet slakte det. 7Så skal de ta noe av blodet og stryke det på de to dørstolpene og på bjelken over døren i de husene hvor de spiser det. 8Kjøttet skal de spise samme natt. Det skal være stekt over ilden, og de skal spise det med usyret brød og bitre urter. 9Dere må ikke spise det rått eller kokt i vann. Nei, det skal være stekt over ilden med hode, føtter og innvoller. 10Dere må ikke la noe bli igjen til morgenen etter. Er det noe igjen om morgenen, skal dere brenne det opp. 11Slik skal dere spise det: Med kjortelen bundet opp om livet, sko på føttene og stav i hånden. Spis det i all hast! Det er påske for Herren. 12Denne natten skal jeg gå gjennom Egypt og slå i hjel alle førstefødte i landet, både mennesker og dyr, og jeg skal holde dom over alle gudene i Egypt. Jeg er Herren. 13Men blodet skal være det merket som viser hvilke hus dere er i. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Ingen ødeleggende plage skal ramme dere når jeg slår Egypt. 14Siden skal denne dagen være en minnedag for dere. Dere skal feire den som en høytid for Herren, dere skal feire i slekt etter slekt. Det skal være en evig ordning.

Les i nettbibelen

Gratis undervisningsmateriell for påske


Er du lærer i skolen? Vi sender deg undervisningsmateriell for skole, med lærerveiledning for påske på e-post helt gratis. Opplegget har kompetansemål knyttet i hovedsak til fagene KRLE og norsk.
Send e-post og motta PDF