Samuel

Hannan ällim máná.
Manáj Sjilo tiemmpelij råhkålittjat:
“Jubmel, ale muvva vajálduhte!
Vatte munji bárnev,
vaj duvva åbbå iellemav dievnnuhus!”

Jubmel guláj Hanna råhkusav.
Åvddåla jahke lej gållåm, de bárnev riegádahtij
ja Samuelin nabdij.
Namma le “Jubmel le gullam”.

Gålmåjagák Samuelav
de ieddnes Sjiloj buvtij.
Javlaj: “Åro tiemmpelin,
valla máhtsatjav duvva guossidittjat.”
De vuolgij, ja Samuel gis tiemmpelij bátsij.

Viehkedij vuoras härráv.
Buollidijga tjuovgajt gietjasuoregis ginntalij.
Samuel ådij lihto árka guoran ja davva gáhttij.
Muhtem jahke de návti gålåj.

Akti de Samuel iján smaredij Jubmela tjuorvvasij.
Tjuodtjánij látjos ja viehkalij härrá lusi.
“Dála lev”, javlaj. “Tjuorvodi muvva.”
Majdis härrá vásstedij: “Ittjiv, ittjiv val de.
Máhttsu då oadátjit.”

Samuel dagáj härrá bágoj milta ja oaddáj.
De vaden gulláj Jubmela gielav: “Samuel!”
Tjuodtjánij, viehkalij härrá lusi.
“Dála lev”, javlaj. “Tjuorvodi muvva.”
Majdis härrá vásstedij: “Ittjiv, ittjiv val de.
Máhttsu då oadátjit, bárnnám.”

Samuel de láhtjuj máhtsaj,
valla hájn vil ieme láhkáj dáhpáduváj sunji.
Namás guláj, viehkalij härrá lusi javla: “Dála lev”.
De härrá buojkkáj.
Buojkkáj de Jubmel bárnev tjuorvodij.
Javlaj: “Maná oadátjit!
Jus de duvva vil tjuorvot, de vássteda:
Håla, Oajvve, duv dievnár gulldal!”

De Samuel máhtsaj láhtjusis.
Jubmel bådij åvddåsis
ja ieme láhkáj tjuorvodij: “Samuel, Samuel!”
Samuel gis vásstedij: “Håla, duv dievnár gulldal!”
Jubmel Samuelij hålaj,
gåhtjoj suvva bigodimijt giehtodittjat.
Samuel giehtodij.
Dánen sjattaj Jubmela profäjttan,
álmmuga åjvijs aktan.

Åbbå iellemav gulldalij Jubmela gielav
ja giehtodij álmmugij Jubmela bigodimijt.

Samuela vuostasj girje vuostasj gitta goalmát låhkusis

Les historien i Bibelen

1Gutten Samuel gjorde nå tjeneste for Herren under Elis tilsyn. I de dager kom det sjelden ord fra Herren, og av syner var det få. 2Så var det en gang Eli lå og sov på den faste plassen sin. Øynene hans var så svake at han ikke kunne se. 3Guds lampe var ennå ikke sluknet, og Samuel lå i Herrens tempel, der Guds paktkiste sto. 4Da ropte Herren på Samuel. Han svarte: «Her er jeg», 5og løp inn til Eli og sa: «Her er jeg; du ropte på meg.» Men Eli sa: «Nei, jeg ropte ikke på deg. Gå og legg deg igjen!» Så gikk han og la seg. 6Da ropte Herren en gang til: «Samuel!» Og Samuel sto opp og gikk inn til Eli. «Her er jeg», sa han; «du ropte på meg.» Men Eli svarte: «Nei, jeg ropte ikke, min sønn. Gå tilbake og legg deg!» 7Samuel kjente ennå ikke Herren, for Herrens ord var ennå ikke blitt åpenbart for ham. 8Så ropte Herren en tredje gang på Samuel. Han sto opp og gikk inn til Eli. «Her er jeg», sa han; «du ropte på meg.» Da forsto Eli at det var Herren som ropte på gutten, 9og han sa til Samuel: «Gå og legg deg! Og roper han på deg igjen, skal du svare: Tal, Herre, din tjener hører!» Så gikk Samuel og la seg på plassen sin. 10Da kom Herren, stilte seg foran ham og ropte som før: «Samuel, Samuel!» Og Samuel svarte: «Tal, din tjener hører!» 11Herren sa til Samuel: «Nå vil jeg gjøre noe i Israel som får det til å ringe for ørene på hver den som hører om det. 12Den dagen lar jeg Eli bli rammet av alt det jeg har varslet om hans hus, fra først til sist. 13Jeg har kunngjort for ham at jeg vil dømme hans hus for alle tider. For han kjente til synden – at hans sønner forbannet Gud. Likevel talte han dem ikke til rette. 14Derfor har jeg sverget mot Elis hus: Aldri skal deres skyld kunne sones, verken med slaktoffer eller offergaver.» 15Samuel ble liggende til det ble morgen. Da åpnet han dørene til Herrens hus; men han våget ikke å fortelle Eli om synet. 16Da ropte Eli på ham og sa: «Samuel, min sønn!» «Her er jeg», svarte han. 17Eli spurte: «Hva var det han sa til deg? Skjul det ikke for meg! Måtte Gud la det gå deg ille både nå og siden hvis du skjuler for meg noe av det han har sagt til deg.» 18Så fortalte Samuel alt sammen og skjulte ingen ting for ham. Da sa Eli: «Han er Herren. Han må gjøre det han synes er best.» 19Så vokste Samuel opp. Herren var med ham og lot ikke noen av hans ord falle maktesløse til jorden. 20Da forsto hele Israel fra Dan til Beer-Sjeba at Samuel var betrodd å være profet for Herren. 21Herren fortsatte å vise seg i Sjilo; der åpenbarte Herren seg for Samuel gjennom sitt ord.

Les i nettbibelen