Jesus ándagis luojttá

Tjavtja lej de Jesus tiemmpelin
sájo tjuohppamijt ávvudimen.

Alemushärrá ja fariseaga sihtin Jesusav giddidit.
Sijá mielas lej vierev Jubmelis hållam.
Valla sijá vávta gis máhttsin váni Jesusa dagi.
Ällim goassak gullam avtak Jesusa láhkáj hållamin.
Vávta ällim gis de nahkam suvva giddit.
Fariseaga så de ájggun
ietjá vuogijn giddidit.

Biejvvet tjaktjabase maŋŋela de Jesus tiemmpelij manáj.
Almatja tjåhkanin gulldalittjat.
Jesus de tjåhkkidij, vaj gulldaliddje gievllebiellen tjuodtjun.
Hållagådij má de ieme láhkáj.

De muhtem fariseaga ihtin.
Buktin nissunav fáronisá.
“Dála le älvádallam
vellahattijn amás ålmmåjn.
Mosesa vaddám láhka mierret galggap gierggit suvva.
Majt dån javla?”

Alvaduvvam almatja nubbe nubbáj guovllin.
Dåssju romaga máhttin avtak jábmemij duobbmit.
Valla jus Jesus ittjij Mosesa lágav jegada,
de fariseaga lulun suvva giddidit.
Ihka majt luluj vásstedit,
de lulun suvva juonen guoddalit!

Ájnat Jesus lej majdik vásstedik.
Ienni de ednamij gehtjastij.
Tjuvdijn tjálestij ednamav.

Fariseaga akti vil javllin: “Majt dån javla?”
De Jesus tjuodtjánij håla:
“Guhtis dijás le sutto dagi,
bálkestus vuostasj giergev suv nali.”
Ja vaden gåbbmidij ednamav tjálátjit.

Gå fariseaga dávva gullin, de mähtjánin,
aktas nuppe maŋŋela, boarrása vuostatjin.

Maŋutjissaj lej Jesus aktu nissuna lunna.
Hárddov njuolggij, suvva gehtjadij håladijn:
“Gånnås le? Ij gus aktak duvva duobbmi?”
“Ij aktak, härrá”, vásstedij.
“Iv ga mån duvva duobbmi”, javlaj Jesus.
“Maná dal ja ale dasti suttojt dagá.”

Giehpes lávkijgum nissun dåppet vuolgij.
Dagu luluj dánssamin.
Almatja guorrasa guojmme guojmmáj måjådasstin.
Ällim goassak gullam Jesusa lágátjav hållamin.

Johannesa gávtsát låhkusis

Les historien i Bibelen

53*Så gikk de hjem hver til sitt, 1og Jesus gikk ut til Oljeberget. 2Tidlig neste morgen kom han til tempelet igjen. Hele folkemengden samlet seg om ham, og han satte seg og begynte å undervise dem. 3Da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne fram 4og sa: «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. 5I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du?» 6Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren. 7Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa: «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.» 8Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. 9Da de hørte dette, gikk de bort, én etter én, de eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. 10Da rettet han seg opp og spurte: «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» 11Hun svarte: «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!»•

Les i nettbibelen