Norge har et spesielt ansvar for Ukraina

For 30 år siden ble det knyttet varige vennskapsbånd og et gjensidig tillitsforhold mellom Det ukrainske bibelselskapet og Norge.

Bibelselskap i 30 år

Den gangen, i 1993, var det noen få, eldre ansatte som jobbet fra en liten leilighet i Kiev. Nå, snart 30 år senere, har Bibelselskapet i Ukraina egne hus i fire byer, og det leder for tiden også «Rådet av religiøse organisasjoner», en instans som ble opprettet av Ukrainas første president.

Ikke alle vet at Bibelselskapet er del av en verdensvid organisasjon som teller nasjonale bibelselskaper i om lag 150 land. På den måten er bibelselskapene et «mini-FN», med alle forpliktelsene det innebærer, som solidaritet og samvirke.

Noen av bibelselskapene er nye, mens andre allerede har blitt over 200 år gamle. Takket være mange trofaste givere og støttespillere, er Det Norske Bibelselskap en gammel og veletablert stiftelse med solid økonomi. Derfor har vi kapasitet til å støtte arbeidet i land som på grunn av fattigdom, krig, naturkatastrofer eller nød trenger hjelp.

Akkurat nå er det Ukraina som står i fokus, både for «vårt» bibelselskap og selskapene i andre deler av verden. Det er norske bibelvenner som har vært med å bygge opp bibelarbeidet i Ukraina – og nå trenger de oss mer enn noen gang. Vi har et spesielt ansvar for dette landet.

Bibelselskapet er også et fellesskap av menigheter fra alle kristne kirkesamfunn.

Aldri tidligere har vi stått sammen slik vi gjør nå.

Anatoliy Raychynets - Det ukrainske bibelselskap

– De to store ortodokse kirkene, Moskva-patriarkatet og Kiev-patriarkatet, Den romersk-katolske kirken og den gresk-katolske kirken (østlige riter), og mange ulike protestantiske og evangeliske kirker står sammen. Det som skiller oss, er nå helt underordnet – vi deler til og med brød og vin i disse dager, sier han.

Også her i Norge er mange bekymret: Mennesker er redde for atomvåpnenes ødeleggende kraft, eller for at et kjernekraftverk skal sprenges som følge av krigshandlingene – og bringe kreftdød til store deler av Europa. Derfor må vi heller aldri glemme bønnens makt: I Norge, og over hele verden, folder nå bibelvenner sine hender, både for seg selv og sine familier, og for Ukraina. De ber også for nabolandene – der det velter inn hundretusenvis av flyktninger, og antallet øker for hver dag.

Det er ikke bare Ukraina som trenger hjelp: Moldova, Romania, Slovakia, Ungarn og Polen trenger hjelp til å håndtere flyktningstrømmene.

Bønn for Ukraina

Salme 31 har raskt blitt en felles bønnesalme for det ukrainske folket. I denne artikkelen finner du salmen, samt to bønner for Ukraina som kan brukes i hjem eller gudstjenester.

Les mer
02 mar., 2022

– Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det, uttalte Raychynets i en samtale med vår bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen for få dager siden. Sitatet, som er hentet fra innledningen til Johannes-evangeliet, hadde blitt levende for ham i løpet av dagen mens han hadde levert mat og medisiner ulike steder i den ukrainske hovedstaden, og sett nød, død og mye lidelse.

Norske bibelvenner var med å bygge opp Bibelselskapet i Ukraina – nå trenger de, og nabolandene, oss mer enn noen gang.

Bernt G. Olsen - Det Norske Bibelselskap