Øyvind Haraldseid ny generalsekretær i Bibelselskapet

– Det er opplagt et poeng at alle burde ha denne gaven som Bibelen er, men vi er da enda ikke i mål – gaven må også pakkes opp og brukes.

Øyvind Haraldseid
Øyvind Haraldseid blir ny generalsekretær i Bibelselskapet fra 1. oktober.

Øyvind Haraldseid er ansatt som ny generalsekretær i Bibelselskapet. Han starter i stillingen 1. oktober.

– I hele mitt liv har jeg vært opptatt av å gjøre Bibelen tilgjengelig, forstått og brukt. Å få lede Bibelselskapet og deres team ser jeg som et stort privilegium, forteller Haraldseid.

Haraldseid er utdannet ved Ansgar høyskole, og har vært generalsekretær i Misjonskirken Norge de siste 10 årene. Han har også erfaring både som misjonær og pastor.

– Bibelen er for meg først og fremst fortellingen om en Gud som på ulike vis, til ulike tider, taler til ulike mennesker og sier at «jeg er med deg». På samme tid opplever jeg at Bibelen også leser meg og mitt liv. Jeg kan bli oppmuntret, trøstet og rettledet. Bibelen blir på den måten også en kilde til kunnskap om meg selv, et speil å speile seg i. Noe av det fineste jeg vet er å sitte sammen med venner å lese en bibeltekst og så dele ulike opplevelser og perspektiver på teksten. Bibelen har alltid mer på lager, sier Haraldseid.

«Bibelen har alltid mer på lager.»

Øyvind Haraldseid - Påtroppende generalsekretær i Bibelselskapet

Øyvind Haraldseid

Alder: 52
Bakgrunn: Født i Skien og oppvokst i Haugesund. Utdannet i teologi, organisasjonsutvikling, kirkehistorie samt japansk språk og kultur. Jobbet som misjonær, pastor og generalsekretær.
Sivil status: Gift, to voksne barn.

Hvilke ambisjoner har du for Bibelen og Bibelselskapet?

– Å skulle ha ambisjoner for Bibelen er det et alvor over. Det er boken vi betegner som Guds ord. Slik sett må mine ambisjoner samstemme med Hans ambisjoner for «sitt ord». Det er opplagt et poeng at alle burde ha denne gaven, som Bibelen er, men vi er da enda ikke i mål: Gaven må også pakkes opp og brukes. Ambisjonen er at alle skal ha en bibel, men også bruke den.

Hva er de viktigste utfordringene for Bibelselskapet og Bibelen i dag?

– Alle undersøkelser som omhandler lesing sier at det leses mindre. Barn leser mindre, foreldre leser mindre for barna sine, ungdom leser mindre. Dette har også konsekvenser for bibelbruken. For når redusert lesing kombineres med at forkynnelsen i kirkene stadig dreier fra bibelundervisning til tematisk forkynnelse, så tror jeg det kan gjøre noe med vårt forhold til Bibelen. Å skape en fornyet nysgjerrighet og begeistring for Bibelen tror jeg vil være viktig. På dette området gjør Bibelselskapet veldig mye bra allerede, men jeg gleder meg til å utforske nye måter å åpne Bibelen både i Norge og internasjonalt.

– Norge er et stadig mer livssynsåpent samfunn, og jeg tror Bibelselskapet kan bidra ytterligere inn i samfunnsdebatten med litteratur som skaper god og nødvendig refleksjon rundt tro og livssyn, avslutter Haraldseid.

Styreleder i Bibelselskapet, Rune Yndestad Møller, er godt fornøyd med ansettelsen av det som blir Bibelselskapets første frikirkelige generalsekretær:

– Øyvind Haraldseid har vist oss en god kommersiell forståelse, har erfaring som misjonær i feltet og med mange år som en viktig bruker av Bibelselskapet i form av sin rolle som generalsekretær i Misjonskirken, har han en helhetlig forståelse av vårt samfunnsoppdrag både nasjonalt og internasjonalt, forteller Møller.

Anne Mari Schiager Topland har vært fungerende generalsekretær etter at Paul Erik Wirgenes sluttet i mars. Hun fortsetter i stillingen frem til Haraldseid starter 1. oktober.

– Styret og jeg vil benytte anledningen til å takke fungerende generalsekretær Anne Mari Schiager Topland for en formidabel innsats i perioden som har vært og er frem mot ny generalsekretær tiltrer, avslutter Møller.

Spørsmål og intervjuforespørsler kan rettes til styreleder Rune Møller.

Kontakt Oss