152 bibelselskap i over 240 land

Våre trofaste lesere vil ha lagt merke til at det er en del land og områder vi regelmessig kommer tilbake til i Bibelgaven. Vanligvis er dette land vi støtter med store beløp hvert år. Fellesskapet i De forente bibelselskaper består imidlertid av over 150 ulike bibelselskap med arbeid i over 240 land og territorier.

Stor menneskemengde fra alle verdens hjørner i en trapp under De forente bibelselskapers verdenskongress.
Delegater fra hele verden samles under De forente bibelselskapers World Assembly.

I år støtter vi arbeidet i rundt 50 av disse landene. Mange av dem har du kanskje ikke hørt så mye om, og bibelarbeidet i de øvrige 190 landene kjenner du kanskje ikke til i det hele tatt. Minstebeløpet vi bidrar med er 30 000 kroner. I et land med begrensede ressurser og lavt folketall kan selv et slikt beløp utgjøre en stor forskjell.

Arbeidet som drives i områder av verden med små og gjerne nyetablerte bibelselskap er like viktig som det vi gjør i land hvor vi er inne med store beløp. Mange av disse «små» prosjektene har vi aldri besøkt, men vi vet at pengene kommer fram, for arbeidet blir ettersett og kontrollert av kolleger fra De forente bibelselskaper. Det er dem vi spør hvis vi er i tvil om hvilke prosjekter vi skal velge når vi ikke selv kjenner arbeidet.

Et beløp på 30 000 kroner kan gi 600 bibler til noen som virkelig ønsker seg dette. Norge er heldigvis ikke eneste giver – vi er mange bibelselskap som samler inn penger, og sammen gjør vi det mulig å holde arbeidet i gang.

Jeg vil nevne et eksempel: Bibelselskapet i Tyrkia startet arbeidet allerede i 1813, tre år før Norge! Den gangen var 25 prosent av Tyrkias befolkning kristne. I dag er det bare rundt 1 prosent kristne, og en av bibelselskapets viktigste oppgaver er å sørge for at kristne fremdeles er synlige i Tyrkia. Det skjer via bibelbutikken som ligger sentralt plassert i storbyen Istanbul.

Jeg blir dypt imponert når jeg av og til møter medarbeidere fra land jeg egentlig ikke vet mye om. Når de forteller meg om alt de klarer å utrette, med bare noen få ansatte og små midler, gjør det inntrykk. Dette er mennesker som brenner for Bibelen – og de arbeider ofte i land hvor bibelarbeid både er vanskelig og forbundet med mye motstand.

Les samtalen med Miguel Jerónimo, der han forteller fra noen av de små landene de arbeider med i Afrika; land hvor portugisisk er hovedspråk, fordi de en gang var en portugisisk koloni.

Generalsekretær Miguel Jerónimo i Det portugisiske bibelselskap er ikke stolt over kolonitiden, men nå gir språkfellesskapet dem en mulighet til å starte lokale bibelselskap i land mange knapt har hørt om. Det er ikke mye Norge har støttet disse landene med, men det har vært nok til å få i gang virksomhet på steder som ikke har hatt et organisert bibelarbeid tidligere. Der er det alltid kirkene som tar initiativ til å starte et lokalt eller nasjonalt bibelselskap.

Det Norske Bibelselskap er del av et fellesskap av land med befolkninger som varierer fra over en milliard til rundt 54 000 mennesker. Alle disse aktive bibelselskapene har et tverrkirkelig fundament, og det er det jeg vurderer som det aller mest verdifulle i fellesskapet vårt. Det gjør det mulig å nå mennesker i omtrent alle verdens hjørner. At dette er mulig skyldes ofte at det meste av arbeidet utføres av frivillige, de som brenner for Bibelen, uten at de får betalt for det de gjør.

Bernt G. Olsen

«Det Norske Bibelselskap er del av et fellesskap av land med befolkninger som varierer fra over en milliard til rundt 54 000 mennesker. Alle disse aktive bibelselskapene har et tverrkirkelig fundament, og det er det jeg vurderer som det aller mest verdifulle i fellesskapet vårt.»

Bernt G. Olsen - De forente bibelselskaper

De aller fleste bibelselskap i verden samarbeider gjennom De forente bibelselskaper. På engelsk kalles sammenslutningen for «United Bible Societies» og forkortes ofte til UBS. Dette fellesskapet ble etablert 9. mai 1946, like etter andre verdenskrig. Det Norske Bibelselskap var ett av tretten land som var med fra begynnelsen av.

Flere av delegatene hadde opplevd krigens grusomheter. Blant dem var biskop Eivind Berggrav fra Norge, som hadde tilbrakt store deler av krigen i husarrest. Under stiftelsesmøtet sa han: «Det er ikke mye håp i verden, men det er svært mye håp i Bibelen. Fred og håp er blant de viktigste ordene i Bibelen. Nå spør verden hvordan vi kan finne veien inn i den nye fremtiden.»

«Det er ikke mye håp i verden, men det er svært mye håp i Bibelen. Fred og håp er blant de viktigste ordene i Bibelen. Nå spør verden hvordan vi kan finne veien inn i den nye fremtiden.»

Biskop Eivind Berggrav (1884–1959) -

De forente bibelselskaper har som oppdrag å gjøre Bibelen tilgjengelig og kjent for alle som ønsker den, og å hjelpe folk med å engasjere seg i Bibelens budskap. Fellesskapet har levert nesten tre fjerdedeler av verdens fullstendige bibeloversettelser og er verdens største oversetter, utgiver og distributør av Bibelen.

De forente bibelselskaper er også aktive innen områder som HIV/AIDS-forebygging, traumelindring og leseopplæring. Bibelselskapene utfører sitt arbeid i samarbeid med alle kristne kirker og mange internasjonale ikke-statlige organisasjoner. De har observatørstatus hos Kirkenes Verdensråd og samarbeider med det katolske bibelforbundet, samt med flere kirkelige organisasjoner.

Jeg glemmer ikke det vår tidligere leder for arbeidet i Kina, Wee Seng, alltid minnet oss om: Det er en nær sammenheng mellom tilgangen på bibler og antallet mennesker som kommer til tro i et land. Derfor er det så viktig at vi gjør alt vi kan for å skaffe bibler overalt. Derfor støtter vi mye arbeid som du aldri hører om, og det er dine gaver som gjør dette mulig.

«Det er en nær sammenheng mellom tilgangen på bibler og antallet mennesker som kommer til tro i et land.»

Kua Wee Seng, tidligere leder for bibelarbeidet i Kina -