Arbeid og kall!

I dette intervjuet forteller George Andrea, leder for bibelarbeidet i Syria, om sin arbeidshverdag og arbeidet i Bibelselskapet i Syria.

10
George Andrea, leder Bibelselsksapeti Syria (venstre), Nabil Saad, prosjektkoordinator Bibelselskapet i Syria (høyre).

– Hvordan ser din typiske arbeidsdag ut?

– Bibelselskapets hus holder for øyeblikket åpent mellom klokka 9:30 til 19:00, men dette ønsker vi å utvide til 09.00 til 20:00 når strømforsyningene igjen er tilstrekkelige. Staben er mye på reise, og derfor møtes vi ofte på kontoret tidlig om morgenen, da sjekker vi e-post og gjør administrativt arbeid. Så kan arbeidsdagen vår vare til sent på kveld, særlig når vi oppsøker de ulike prosjektene i distriktene.

– Du sier at Bibelselskapet ønsker å fokusere på unge mennesker. Hvilke prosjekter har dere for dem?

60 prosent av befolkningen i Syria er under 20 år. Denne svært unge majoriteten av landets folk trenger å få høre «godt nytt», og det er vi fullt overbevist om at vi kan tilby dem gjennom evangeliet om Jesus Kristus. For barn og unge i aldersgruppen 3-18 år har vi utviklet ulike «søndagsskoleprogram». Noen av våre medarbeidere jobber målrettet med dette, og de trenger både pedagogisk skolering og tilgang til undervisningsressurser. Dette materialet blir brukt i kirkene, og faktisk også – i noen utstrekning – i skolene.

– I en del skoler blir det nå tilbudt religionsundervisning. Derfor har vi i de siste årene tilbudt nytestamenter til bruk der, forteller George.

– Mesteparten av prosjektene våre retter seg mot den yngre generasjonen, fordi vi vet hva det betyr å vokse opp under en krig, fortsetter han.

Bibelselskapet i Syria er opptatt av personlig kontakt og samarbeider med alle kristne kirkesamfunn.

Hvordan motiveres medarbeiderne og hvordan drives Bibelselskapet i Syria?

– Vi forsøker å stå sammen om de fleste oppgaver, slik at vi alle opplever å være del av et fellesskap. Men ettersom vi er et lite bibelselskap er det likevel viktig at alle kjenner til sine egne oppgaver og er trofaste mot dem. Samtidig er det også mange prosjekter vi alle er engasjert i.

– For de unge i staben er det gjerne lettere enn for de eldre, eller for dem som har familieforpliktelser. Men teamarbeid fungerer best når hver medarbeider vet nøyaktig hvorfor vi gjør noe og hvordan det skal gjøres.

Hvordan er forholdet mellom de kristne kirkene og muslimene etter krigshandlingene?

– Ikke alle, men de fleste kristne i Syria har nå erkjent at vi alle er brødre og søstre i Jesus, på tvers av konfesjoner, og at vi trenger hverandre. De er også klare over at kirkene har blitt svekket som følge av krigen.

– Et syrisk ordtak sier: «En hånd klapper ikke alene». Som Bibelselskap har det hele tiden vært vårt mål å bidra til at kirkene skal støtte hverandre. Det ser man i tillegg gjennom våre prosjekter: Vi legger vekt på det som binder oss sammen.

Krigen har sørget for at vi nå ofte møter andre med frykt. Derfor må den syriske befolkningen nå lære seg at vi alle fra grunnen av er Guds barn, og at han har vist ubetingede kjærlighet til hver av oss.

– Vi ber daglig om at Den hellige ånd vil gi oss styrke til å møte disse utfordringene, og at vi skal bli mennesker som kan elske våre medmennesker ubetinget med kjærligheten vi har fått fra Jesus Kristus, sier George.

- Er det en opplevelse som har rørt deg spesielt nylig?

Det er flere. For eksempel den tragiske historien om søster Houry i juli i fjor. Jeg forteller det fordi det viser hvor farlig arbeidet vårt kan være. Søster Houry besøkte Bibelselskapet regelmessig når hun var i Aleppo. Hun tok alltid med seg bibler, nytestamenter og barnebibler til kirkene i hennes område, som har vært særlig utsatt under krigen.

Houry var et levende Jesu vitnesbyrd blant mange. Hun arbeidet først og fremst blant de yngste og unnlot heller ikke å hjelpe med lekser og andre gjøremål. Svært mange satte stor pris på henne og så på henne mer som et familiemedlem enn en misjonær.

Den 8. juli 2019 ble hun torturert og myrdet. Vennene hennes fant den lemlestede kroppen hennes om morgen. Vi vil alltid huske henne.

- Hvordan kan kristne i Norge støtte dere?

Ved å tenke på oss! Ved å be for enhver syrisk person du møter i Norge! Ved å be for vårt arbeid, og bidra med din gave til at Bibelselskapet i Syria kan opprettholdes og fortsette sitt viktige arbeid.

Gi en gave? VIPPS #94418, skriv "Syria", navn og adresse i meldingsfeltet.