Bønn for Ukraina

Salme 31 har raskt blitt en felles bønnesalme for det ukrainske folket. I denne artikkelen finner du salmen, samt to bønner for Ukraina som kan brukes i hjem eller gudstjenester.

Ukrainsk flagg som vaier i vinden.

En felles bønnesalme

På møte i det religiøse rådet i Ukraina løftet den ledende jødiske rabbiner opp Salme 31 som en felles bønnesalme for folket i denne truende situasjonen. Salmen ble på kort tid brukt av både i synagogene og i de kristne kirkene.

Nå er dette en bønn som bes av millioner av ukrainere hver dag mellom klokken fire og klokken fem. Også vi inviteres inn i denne bønnen. Både som enkeltmennesker og i fellesskap. Bønnen kan gjerne stykkes opp med et Kyrie eleison mellom delene.

Vi anbefaler at denne salmen bes på søndagens gudstjenester i felleskap med kristne i Ukraina og ellers i verden. Vi legger også ved noen flere forslag til bønner som kan brukes i denne vanskelige tiden.

Salme 31

Salmene 31,2-25

Les i nettbibelen.

2Herre, jeg søker tilflukt hos deg, la meg aldri bli til skamme! Fri meg ut i din rettferdighet! 3Vend øret til meg, skynd deg og redd meg! Vær meg et vern, en klippe, en borg til frelse. 4Du er mitt berg og min borg, for ditt navns skyld fører og leder du meg. 5Fri meg fra garnet de har spent ut for meg! For du er min tilflukt. 6I dine hender overgir jeg min ånd, du løser meg ut, Herre, du trofaste Gud. 7Jeg hater dem som holder seg til vind og tomhet. Selv stoler jeg på Herren. 8Jeg vil juble av glede over din godhet, for du har sett min nød, du kjenner min trengsel. 9Du ga meg ikke over i fiendens hånd, men førte meg ut i åpent land. 10Vær meg nådig, Herre, for jeg er i nød. Øyet sløves av bitter sorg, pust og kropp svinner bort. 11Livet mitt ender i sorg, årene mine i klage. Min styrke svikter på grunn av min skyld, og knoklene mine svinner. 12Jeg blir til spott for fienden, til hån for naboene, en redsel for dem som kjenner meg, de som ser meg på gaten, viker unna. 13Som en død er jeg glemt av mennesker, lik et kar som er kastet bort. 14For jeg hører mange som hvisker – å, redsel på alle kanter! – når de samler seg mot meg og legger planer om å ta mitt liv. 15Men jeg setter min lit til deg, Herre, jeg sier: «Du er min Gud.» 16Mine tider er i din hånd, fri meg fra fiender som jager meg! 17La ditt ansikt lyse over din tjener, frels meg i din miskunn! 18Herre, la meg ikke bli til skamme, for jeg roper til deg. La de urettferdige bli stående med skam og gå tause til dødsriket! 19La lepper som lyver, bli stumme, de som taler frekt mot den rettferdige med hovmod og forakt. 20Hvor stor din godhet er, som du har spart til dem som frykter deg! Rett foran mennesker har du vist din godhet mot den som søker tilflukt hos deg. 21Hos deg finner de ly mot menneskers overgrep. Du verner dem i din hytte mot anklagende tunger. 22Velsignet er Herren som gjør under! Han viste meg miskunn i en beleiret by. 23Jeg sa i min angst: «Jeg er støtt bort fra dine øyne.» Men du hørte min bønn da jeg ropte til deg. 24Elsk Herren, alle hans fromme! Herren verner de trofaste, men den hovmodige gir han igjen i fullt mål. 25Vær modige og sterke, alle dere som venter på Herren!

Gud, vi ber

Barmhjertige Gud
Med sorg og fortvilelse leser vi om krig og lidelse i Ukraina.
Vi har håpet og bedt om at dette ikke skulle skje.
Men nå skjer det, Gud.
Bomber faller.
Mennesker skytes.
Byer brenner.
Se, Gud!
Hør, Gud!
Reis deg, gode Gud, og hjelp oss.
Gud, vi ber.

Trofaste Gud, vi ber for barna
og for alle mennesker som rammes av krigens herjinger.
Vi ber for flyktninger og krigens ofre
Vi ber for de eldre og for de som er syke.
Vi ber for de som er redde.
Vi ber for familier som splittes.
Gud, vær deres vern og deres hjelp!
Gud, vi ber.

Visdommens Gud, vi ber om klokskap og vilje til fred hos verdens ledere.
Vi ber for ledere og mennesker med makt..
Sett grenser for ondskapen, Gud,
og hjelp alle til å velge diplomatiets og tillitens veier.
Gud, vekk dem opp så vilje til fred kan seire
og menneskers hat og sinne kan tøyles.
Gud, vi ber.

Barmhjertige Gud, vi ber for kirkene og for kirkenes ledere.
Gi vern og klokskap til å leve og formidle håpet
og kjærlighetens stemme midt i kaoset.
Vi ber for Bibelselskapet i Ukraina
og for den viktige rolle de spiller for kirkene og for folket.
Gud, vi ber.

Nådige Gud, vi ber for vårt land og vårt folk.
Vi ber for alle de berørte i Norge, både russere, ukrainere og andre.
Vi ber for de som gjenopplever gamle krigsminner
og for de som er redde for sin egen trygghet og sin egen framtid.
Hjelp oss, Gud, å ta vare på hverandre i denne situasjon.

Fyll oss med kjærlighetens fantasi,
så vi deler våre goder med hverandre.

Gud, vi ber.

Fortalte de?

Jesus – fortalte noen gang dine foreldre deg om da de flyktet til Egypt?
Fortalte de om angsten?
Fortalte de om uroen for det dyrebare barnet de bar ut av volden?
Fortalte de om lyden av hester som skapte frykt og fantasier?
Fortalte de om sin framtidsangst?
Fortalte de om håpløshet eller hvilke bønner de ba?

Kjære Jesus, det er så mange foreldre som akkurat nå bærer sine barn.
Mange har angst og uro.
Mange hører lyd av skudd og bomber.
Mange mangler mat og trygghet.
Mange er urolige for framtiden.

Herre Jesus Kristus,
se i barmhjertighet til alle som nå flykter fra krigen.
Hjelp oss i denne kaotiske situasjonen å stå sammen som søsken
og gjøre kjærlighet til handling.