Bibelen er «mat» for et folk i krig

Da ukrainerne våknet den 24. februar i fjor, var forutsigbarheten borte. Frykten de hadde levd med siden 2014, og som var blitt forsterket ved inngangen til den nye året 2022, var erstattet med utrygghet.

Mennesker flokker seg rundt Bibelselskapets medarbeider som deler ut bibler i en by ved frontlinjene for krigen.
Befolkningen i Øst-Ukraina har lenge stått overfor en humanitær katastrofe. I dette området har krigen rast helt siden 2014. I tillegg til bibler har Bibelselskapet også bidratt med medisiner, mat og klær. – Da vi ankom Donbas ble det trengsel. Våre frivillige medarbeidere måtte hele tiden gjenta: «Ikke press, alle vil få en bibel!»

Siden denne dagen har rundt åtte millioner ukrainere forlatt sin hverdag, sitt hjem og sitt land.

Internasjonalt sammenlignes gjerne De forente bibelselskaper (UBS) med FN. Likheten er at begge organisasjoner har arbeid i tilnærmet alle land på kloden, og at de jobber med fred og forsoning mellom mennesker. Ulikheten består i at FN deler ut brød og klær, mens bibelselskapene har øye for at mennesket ikke lever av brød alene. Begge deler er viktig, og ofte er også brød en del av det bibelselskapene bringer med seg i tillegg til bibler.

Krigen i Ukraina har med all tydelighet vist oss at behovet for bibler øker enormt når krig og krise rammer, og hverdagens trygghet blir borte. Bibelselskapets lager i Ukraina gikk tomt i løpet av året. 200 000 bibler har fått nye eiere. Mennesker som aldri har hatt en bibel, ber om å få en.

De som hele livet har hatt en bibel i bokhylla, men ikke brukt den, har begynt å lese den.

«For oss i Bibelselskapet er det derfor viktig å stå sammen med det ukrainske folket og Bibelselskapet i landet. Sammen gjør vi Bibelen tilgjengelig for alle.»

Øyvind Haraldseid, generalsekretær i Det Norske Bibelselskap -

Bibelen er først og fremst historien om Gud som ble menneske og flyttet inn i vårt nabolag. Men det er også historien om en Gud som har talt inn i ulike menneskers liv, til ulike tider og i ulike livssituasjoner. Det er historien om mennesker som under ulike omstendigheter har vendt seg til Gud. Noen i stillhet. Noen i rolig bønn. Noen med rop og i nød, noen har luftet sine anklager og sin frustrasjon. Bibelen lar oss forså at Gud tåler livene våre – uansett hvordan de er. Både det forutsigbare og det uforutsigbare. Både gleder, kriser, problemer og sorger. Gud er med oss – alle dager. Han lytter og bryr seg om både folk og land. Bibelen er «mat» for et folk i krig og lidelse.

For oss i Bibelselskapet er det derfor viktig å stå sammen med det ukrainske folket og Bibelselskapet i landet. Sammen gjør vi Bibelen tilgjengelig for alle.

Takk for at du er med oss i arbeidet gjennom ditt engasjement, dine gaver og dine bønner.