Bibelen er nøkkelen til en sterk egyptisk kirke

Etter at islam utvidet sine grenser på 600-tallet, ble det mange vanskelige år for kirken, men den overlevde og fremstår i dag som en sterk kirke i den ortodokse tradisjonen, under navnet Den koptiske kirke.

Ortodoks prest holder fram sitt kors foran deler av klosteranlegget i Minya
Ifølge tradisjonen besøkte Den hellige familie landsbyen Gabal et-Tayr (fuglenes fjell) i Minya under flukten til Egypt. Klosteranlegget på høyden over den fruktbare Nildalen er i dag et viktig pilegrimsmål for koptiske kristne. I november 2018 åpnet bevæpnede menn ild mot en busslast med pilegrimer. Sju personer ble drept i angrepet. Også tidligere har kristne blitt angrepet av islamister. Den sittende regjeringen arbeider imidlertid for å dempe spenningene mellom folkegrupper og skape respekt på tvers av trossamfunnene i landet.

Det er vanskelig å finne pålitelige tall for hvor mange som tilhører kirken, fordi anslagene varierer sterkt. Ifølge offentlig statistikk er det seks prosent, men kirken selv anslår 20–22 prosent. Mer uavhengige, nøytrale kilder, anslår 15 prosent. Så store avvik mellom tall er uvanlig.

Tiåret som ligger bak oss, var en spesiell vanskelig tid for kristne i Egypt. Under den arabiske våren kom det muslimske brorskap til makten. Uroen rundt det medførte mange angrep på kirker og på kristne, og kostet mange mennesker livet. Bibelselskapet erfarte tydelig den skarpe konflikten da to av butikkene ble satt i brann og vandalisert i august 2013.

Det muslimske brorskap ble avsatt ved en militær maktovertakelse, og siden har situasjonen for kirken blitt gradvis bedre. Mens det tidligere har vært svært vanskelig å få tillatelse til å bygge kirker, har dette snudd helt om. Myndighetene har nå plikt til å svare på en byggesøknad innen tre måneder. Også etablerte kirkebygg som tidligere har operert uten nødvendige tillatelser, har blitt registrert.

Et meget synlig tegn på et bedre klima er at president Abdel Fattah El-Sisi selv møter til gudstjeneste 1. juledag. Presidenten har uttrykt ønske om gode relasjoner mellom ulike religioner og respekt på tvers av trossamfunnene.

Det har aldri vært store begrensninger på distribusjon av bibler, så lenge disse blir solgt og ikke delt ut. Det er forbudt å forsøke å få noen til å endre religion (så lenge det ikke er til islam), og gratisutdeling av bibler tolkes som det. Derfor kan ikke Bibelselskapet involveres i bibelutdeling, men det er mange eksempler på provokasjoner, der noen forsøker å overtale en ansatt til å gi dem en bibel.

Koptere er det vanlige navnet på kristne egyptere. Flertallet av koptere tilhører den koptiskortodokse kirke, men et mindretall tilhører den koptisk-katolske kirke og den koptiskevangeliske kirke. Kopterne anser seg som etterkommere av de opprinnelige egypterne, i motsetning til de innvandrede araberne. Mange koptere er også bosatt utenfor Egypt.

Bernt G. Olsen - Koptere
Utsikten fra klosteranlegget i Minya.

Både i de protestantiske og ortodokse kirkene finnes det mennesker med muslimsk bakgrunn. Så lenge dette skjer i stillhet, skaper det ikke mange reaksjoner. Dersom familien eller andre reagerer, kan det komme til konfrontasjoner. Islam har et tydelig forbud mot å bytte religion.

For den store koptiske kirken er utfordringen å lære nye generasjoner opp i kristen tro. Som bibelselskap er vår store utfordring å gi kirken de redskapene den trenger for å gi de kristne kunnskap om troen. Ikke noe er bedre til nettopp dette enn Bibelen selv - i et språk og format folket kan lese og forstå. I dette ligger det også en utfordring: Det er vanskelig å få Den koptiske kirken til å godta nye bibeloversettelser på moderne arabisk språk. Kirken viser likevel forståelse for at særlig de unge trenger en moderne oversettelse – om de skal kunne lese Bibelen.

Kirken driver mange skoler, og der er det mulig å dele ut bibler, for det er undervisningsmateriell. Store deler av midlene vi samler inn, går til nettopp dette, og inngår i Bibelselskapets målsetning om å nå den store, oppvoksende generasjonen av egyptere med bibler. Mye kan gjøres, men vi trenger penger og forbønn. Be om at Bibelselskapet får visdom å gå fram sant og rett i møte med de store behovene til den kristne befolkningen i Egypt.


Forbønn

  • Be om kreative ideer, fortsatte muligheter og frihet til å drive et kristent arbeid blant barn i Egypt.
  • Be om at ansatte og frivillige i Det egyptiske bibelselskapet får kraft og entusiasme til sitt viktige arbeid.
  • Be om at Kingo-aktivitetene (se side 8–9) fortsatt får være til hjelp for tusenvis av barn, og at de får innsikt i Guds ord og forståelse for hvordan Bibelen er relevant for deres liv.
  • Be om at Guds ord får forandre livene til både barna og deres familier.
  • Be om god sikkerhet rundt arrangementene og alle som deltar.