Bibeloversettelser for 1,7 milliarder mennesker

De forente bibelselskaper (UBS) har fullført oversettelser for mer enn en femtedel av verdens befolkning i løpet av bare fem år. Det tilsvarer bibler på 270 språk som brukes av nesten to milliarder mennesker.

En av bibeloversettelsene som ble fullført i 2019 var den nye, nordsamiske Bibelen. På vegne av Bibelselskapet overrakte Elle Karen Inga Skum den nye oversettelsen til Den norske kirke ved biskop Olav Øygard under en høytidelighet i Kautokeino kirke søndag 25. august.
En av bibeloversettelsene som ble fullført i 2019 var den nye, nordsamiske Bibelen. På vegne av Bibelselskapet overrakte Elle Karen Inga Skum den nye oversettelsen til Den norske kirke ved biskop Olav Øygard under en høytidelighet i Kautokeino kirke søndag 25. august.

154 språk, som tales av 186 millioner mennesker, har for første gang fått enten deler eller hele Bibelen oversatt til sitt språk. Ytterligere 116 språk fikk nye eller reviderte oversettelser. Samlet har dette et nedslagsfelt på hele 1,5 milliarder mennesker.

Disse tallene viser den store fremgangen i oversettelsesarbeidet som gjøres av De forente bibelselskaper (UBS) – et globalt nettverk av bibelselskap som opererer i mer enn 240 land og territorier.

– Gaver fra bibelvenner over hele verden, og alle de dyktige bibeloversetterne, som ofte arbeider under vanskelige forhold, har gjort Bibelen tilgjengelig på språkene til utrolige 1,7 milliarder mennesker i løpet av få år. Det er et høyt tall, men det som virkelig motiverer oss, er hvordan Gud bruker sitt ord til å forandre liv både blant enkeltpersoner, kirker og lokalsamfunn, sier generalsekretær i De forente bibelselskaper, Michael Perreau.

I begynnelsen av dette tiåret var hele Bibelen tilgjengelig på 694 språk som tales av 5,7 milliarder mennesker. Nesten tre fjerdedeler av disse oversettelsene ble gjort av De forente bibelselskaper.

Antall mennesker som har fått Det nye testamentet på sitt språk har nådd 793 millioner, og ytterligere 463 millioner har nå deler av Bibelen. Men mer enn halvparten av verdens språk har ennå ingen bibeloversettelse.

Det betyr at 1,5 milliarder mennesker fremdeles venter på en oversettelse av hele Bibelen til deres språk.

De forente bibelselskaper og andre oversettere er fast bestemt på å gjøre Bibelen tilgjengelig på alle verdens språk. For første gang i historien er dette et realistisk mål i løpet av vår generasjon.

Økt og forbedret samarbeid, og støtte fra givere over hele verden, har bidratt til stor framgang i arbeidet. I dag betyr delte digitale verktøy, ressurser og prosesser at bibeloversettelse skjer i et høyere tempo og mer nøyaktig og effektivt enn noen gang.

Vil fullføre 1200 oversettelser innen 2038

Det økende tempoet i oversettelsesarbeidet har gjort at bibelselskapene har satt seg et ambisiøst mål om å fullføre 1200 oversettelser i løpet av 20 år. Det vil gjøre Bibelen tilgjengelig for 600 millioner mennesker.

63 oversettelser av Bibelen ble fullført innen februar 2020, og arbeid med ytterligere 277 oversettelser pågår. Det gjenstår imidlertid mye arbeid, og ytterligere 860 prosjekter venter på igangsettelse.

– Vår oppgave er ikke å fylle bokhyllene, men å fylle menneskers hjerter med ordene fra Bibelen som er med på å endre liv, sier UBS’ direktør for det globale bibeloversettelsesarbeidet, Alexander Schweitzer.

– Denne klare og ambisiøse visjonen vil hjelpe oss til å arbeide enda mer effektivt for å nå vårt mål, sier han.

Statistikken viser at hele 90 språk, som brukes av nesten 617 millioner mennesker, i fjor fikk Bibelen på sitt språk. For 29 millioner mennesker fordelt på 50 språk var dette den aller første oversettelsen av en bibeldel. Seks av disse språkene, talt av 4,2 millioner mennesker, fikk hele Bibelen for første gang.

I august 2019 feiret hundrevis av kristne fra Ellomwe-folket i Malawi den første, hele bibelen på deres eget språk. Dette er det sjuende språket i Malawi som får en fullstendig bibel. (Foto: Ari Vitikainen)

I august 2019 feiret hundrevis av kristne fra Ellomwe-folket i Malawi den første, hele bibelen på deres eget språk. Dette er det sjuende språket i Malawi som får en fullstendig bibel. (Foto: Ari Vitikainen)

En av disse folkegruppene var Ellomwe-folket i Malawi som taler et språk som brukes av nesten 2,3 millioner mennesker. Lykkelige marsjerte folket rundt i byen Chiringa med en gigantisk kopi av den nye bibelen for å symbolisere Guds ords ankomst på deres eget språk.

Bare fem år tidligere hadde de ønsket det første nye testamente velkommen. Virkningen det har hatt var tydelig under innvielsesseremonien, da ungdom stolt resiterte vers fra bibeltekstene etter hukommelsen.

– Det var først da Det nye testamente ble publisert at folket her innså at språket deres kan skrives ned og brukes både i media og i kirkens aktiviteter, sier Hayes Metani, en av oversetterne.

– Bibeloversettelsen har gjort et banebrytende arbeid for dette minoritetsspråket og for folket i dette distriktet, sier han.

Pastor Thang Ngai Om og hans kone viser fram utgaven av den nye Cho Chi-bibelen i Myanmar, mai 2019. Thang har brukt mer enn 25 år av sitt liv på oversettelsesarbeidet. (Foto: Andrea Rhodes)

Pastor Thang Ngai Om og hans kone viser fram utgaven av den nye Cho Chi-bibelen i Myanmar, mai 2019. Thang har brukt mer enn 25 år av sitt liv på oversettelsesarbeidet. (Foto: Andrea Rhodes)

På den andre siden av verden, i Myanmar, feller oversetter pastor Thang Ngai noen tårer da han for første gang fikk holde Bibelen på sitt eget språk i hendene.

– Jeg har i årevis reist langt fra hjemmet mitt og til oversettelseskontoret, og mange ganger har jeg måttet ta stor risiko ved å krysse oversvømte elver i regntiden. Men alt dette har vært verd det, sier han.

– Jeg har erfart Bibelen i mitt liv, og det er en arv jeg kan og vil gi videre til de neste generasjonene, legger han til.

Dagen etter den offisielle lanseringen, vandret en rekke Cho Chin-kristne til toppen av Nat Ma Taung, det høyeste fjellet i Chin-regionen. De hadde med seg utgaver av Bibelen som de løftet opp mot himmelen for å takke Gud.

Med 33 språk nådde også antallet oversettelser av bibeldeler et toppunkt i 2019. Dette tallet har de siste årene vært jevnt stigende av to grunner: Oversetterteam som arbeider med enten Det nye testamentet eller fulle bibler, publiserer i økende grad bibeldeler fortløpende ettersom de blir oversatt. Dette gjøres for å introdusere tekstene for samfunnet og på den måten få rask og verdifull tilbakemelding. Stadig flere oversettelser til tegnspråk er også under arbeid, noe som gjør Bibelen tilgjengelig for et publikum som lenge ikke har hatt sin egen bibel.

Revisjoner bidrar til å øke bibelengasjementet

Språk utvikler seg over tid, og det kan være svært vanskelig for yngre generasjoner å forstå eldre oversettelser. Derfor er det også viktig for bibelselskapene å revidere eksisterende oversettelser, eller også utarbeide en helt ny oversettelse, for språk som allerede har Bibelen. I 2019 ble det publisert nye eller reviderte oversettelser til hele 40 språk som brukes av 588 millioner mennesker.

Ovla-Per og Elina Länsman med den nye nordsamiske bibelen, Biibbal 2019. Oversettelsen, som har tatt 30 år, ble lansert i Kautokeino 23.-25. august og i Utsjoki, Finland 1. september. (Foto: Katri Saarela)

Ovla-Per og Elina Länsman med den nye nordsamiske bibelen, Biibbal 2019. Oversettelsen, som har tatt 30 år, ble lansert i Kautokeino 23.-25. august og i Utsjoki, Finland 1. september. (Foto: Katri Saarela)

– Det er med gledestårer jeg vet at jeg nå kan dele ut nye bibler under konfirmantleiren neste sommer, sier Erva Niittyvuopio, konsulent for samiske spørsmål i Finland. Hun har selv erfart problemene unge mennesker har hatt med å lese den 125 år gamle nordsamiske bibelen.

Den nye oversettelsen gjør det enklere for 30 000 personer med nordsamisk som morsmål i Finland, Norge og Sverige å engasjere seg i Bibelen. Oversettelsen har også bidratt til at språket har fått en skriftlig, standardisert form for første gang.

En revisjon av en populær fransk bibeloversettelse ble også lansert i 2019. Med mer enn 77 millioner fransktalende over hele verden har La Bible Nouvelle Français courant (moderne fransk bibel) mulighet for å nå et bredt publikum i Europa, Canada og Afrika.

Bedre tilgang til Bibelen for døve og synshemmede

Bare rundt 10 prosent av tegnspråkene i verden har en bibel. Dette utgjør anslagsvis 70 millioner døve mennesker.

I 2019 fikk 11 tegnspråk, som brukes av om lag 2,8 millioner mennesker, deler av Bibelen. På Thai-tegnspråk ble Apostlenes gjerninger fullført, noe som gir de 200 000 brukere av dette språket tilgang til fire bøker i Bibelen: Markus, Apostlenes gjerninger, Rut og Jona.

– Når jeg leser en bibeltekst er det mange ord eller begreper som jeg synes er vanskelig å forstå, forteller Vichet Sandjamnai. Han er pastor i en kirke for døve i Bangkok, Thailand.

– Men nå har tegnspråkbibelen virkelig styrket min forståelse av budskapet, og jeg kan sammenlikne det med hva jeg tidligere har lest. Det gjør meg også mer trygg i min egen forkynnelse, sier han. Å gjøre Bibelen tilgjengelig for personer med synshemninger er også et viktig fokus for De forente bibelselskaper. I 2019 produserte bibelselskapene i Tyskland, India og Japan de første, eller også helt nye, oversettelser til blindeskrift.

Blindeskrift på tre indiske språk har blitt utgitt, deriblant en bibel til assamesisk som inkluderer Det nye testamentet og åtte gammeltestamentlige bøker. Tolv indiske språk har nå hele blindeskrift-bibelen.

I forbindelse med utgivelsen av Luther-Bibel 2017 ble tekstene også åpnet for blindeskriftsbrukere: De deuterokanoniske bøker ble fullført i 2019 etter utgivelsen av Det nye testamentet i 2018. I tillegg ble nesten hele denne bibeloversettelsen tilrettelagt i DAISY-format (Digital Accessible Information System), som gjør det mulig å enten lytte til Bibelen i lydversjon eller, ved hjelp av en blindeskriftskjerm, å lese den i blindeskrift.

– For mer enn 500 år siden ønsket Martin Luther at alle skulle kunne lese Bibelen på sitt eget språk. For to hundre år siden utviklet Louis Braille systemet med hevede prikker for å gi blinde mennesker tilgang til trykt tekst. I dag er Luthers visjon og Brailles ambisjon forent ved hjelp av vår tids digitale teknologi, sier Ingrid Felber-Bischof, som koordinerer UBS’ globale blindeskriftsavdeling.

– Bibelen i et tilgjengelig format er viktig fordi Bibelen er for alle, sier hun.

Det digitale bibelbiblioteket (DBL) har fordoblet seg på fem år

Antall bibeltekster i Det digitale bibelbiblioteket (DBL) har doblet seg de siste fem årene. Ved utgangen av 2019 inneholdt det 2424 tekster på 1589 språk som brukes av 5,7 milliarder mennesker.

Antall lydbibler har vokst tilsvarende, til 1180 på 780 språk som brukes av 5,5 milliarder mennesker.

Etter opplastingen av den aller første tegnspråkoversettelsen i 2018 ble oversettelser på fem språk lastet opp i 2019.

I samarbeid med foreningen Every Tribe Every Nation (ETEN) ble DBL etablert i 2011 og muliggjør sikker lagring og effektiv deling av oversettelser av biblene fra UBS og om lag 60 andre bidragsytere. Hundrevis av millioner mennesker kan nå få tilgang til Bibelen via DBL gjennom nettsteder og apps som Global.Bible og YouVersion.

Last ned komplett oversikt over alle bibeloversettelser i 2019