BibleProject på norsk

De etterspurte videoene fra The Bible Project er sett av millioner. Nå kommer de på norsk. Med det går noe som har vært en drøm for mange i lang tid, i oppfyllelse.

The Bible Project er en «bibelsk ressursbank» som inneholder animerte filmer av 5-10 minutters lengde. De presenterer og forklarer ulike viktige bibelske begreper og personer med høy faglig og kunstnerisk kvalitet.

Bibelselskapet har fått den koordinerende rollen for å få laget norske versjoner av filmene, i samarbeid med et norsk animasjonsfirma.

Materialet er utviklet av et idealistisk animasjonsstudio i Portland på USAs vestkyst. De har hatt mange henvendelser fra Norge med tanke på publisering av filmene i norsk versjon, og i løpet av neste år blir dette virkelighet.

Filmene ligger ute på YouTube, men er også å finne på nettstedet bibleproject.com – og vil også bli å finne på egen ressursside på Bibelselskapets nettsted bibel.no. Der ligger det allerede en introduksjonsfilm.

Gjør Bibelen levende

– Målet med prosjektet er å levendegjøre Bibelens store fortelling og formidle kunnskap og inspirasjon i møte med tekstene, sier Paul Erik Wirgenes som er generalsekretær i Bibelselskapet i en pressemelding.

Siden starten i 2014 har BibleProject formidlet bibelhistoriene på en ny måte, med fortellingen om Jesus i sentrum. Det er laget mer enn 140 videoer, og millioner av brukere har sett dem. De er preget av en lett fortellerstil, men formidler likevel gode doser teologisk innsikt og språklige poenger fra grunntekstene på hebraisk og gresk. Dermed er dette noe for flere aldersgrupper og ulike segmenter i og utenfor kristne kretser.

Felleskristelig

Etter at flere norske aktører har vært i kontakt med BibleProject for å få animert og oversatt materialet til norsk, er det et felleskirkelig samarbeid med Laget og Bibelselskapet i spissen som de siste månedene har fått det hele i havn med et bredt engasjement også for innsamling til prosjektet med et totalt mål på 2,5 millioner kroner.

Bibelselskapet skal ha den koordinerende rollen i prosjektet og er ansvarlig i oversettelsesarbeidet. Generalsekretær Wirgenes legger vekt på Bibelselskapets økumeniske bredde og håper prosjektet skal framelske økt bibelbruk.

Bibelbrukskonsulent Hans Johan Sagrusten er knyttet til prosjektet som språkrådgiver og teologisk konsulent, noe han har lang erfaring med fra tidligere oversettelsesarbeid. Han har også jobbet med både med tegneserier og animasjon.

Bibelselskapet vil også stå for koordineringen av den videre pengeinnsamlingen. 73 videoer er planlagt publisert på norsk.

Gratis

For mange i Norge er materialet allerede godt kjent, men Bibelselskapet ser filmene som viktige i strategien med å spre det bibelske budskapet enda videre ut. Fornorskingen krever en del økonomisk, men videoen vil være gratis for alle som ønsker å bruke dem. Organisasjonene bak tror de vil egne seg godt til bibelgrupper, som innslag i forkynnelse i kirker og forsamlingslokaler, eller som bibelleseplan. De er ment å fungere for alle aldersgrupper.

– Vi håper at videoene også kan bli en ressurs for norsk skole. De er undervisende og informative, uten å bli forkynnende. Derfor tror vi mange lærere vil kunne bruke dem, sier Wirgenes som mener The Bible Project passer som hånd i hanske inn i Bibelselskapets digitale satsing.

Stein Gudvangen/KPK