Carussos dag

Allerede flere kvartaler unna hører vi musikken og sangen. To prester i lange, svarte kjortler leder oss gjennom gater av jord og gjørme til vi står foran en åpen port.

Noen gutter utenfor kirken i Manhari med arbeidsheftene de har fått fra Bibelselskapet.
«Thank you» sier Carusso (i midten) og vennene hans etter Kingo-festivalen i kirken deres i Manhari.

Lydene blir sterkere, og idet vi sluses gjennom porten, åpenbarer det seg en enorm kirke. Overalt vrimler det av barn. Vi forestiller oss gjerne en ortodoks kirke med alvor, omfattende liturgi, røkelse, stearinlys, helgenstatuer og prester i fargerike drakter.

Alt dette er nok til stede også her, men akkurat i dag er kirken fylt av over tusen barn. En ungdomsgruppe danser og synger på podiet ved ikonostasen, bildeveggen som skiller koret fra skipet i ortodokse kirker. Sammen med sang og gledeshyl fra barna bidrar flere store høyttalere til en øredøvende jubel.

Løven Kingo forteller om Jesus til tusen barn som har møtt fram i Den koptisk-ortodokse kirken i Manhari.

Kingo

Bibelselskapet i Egypt driver et omfattende arbeid blant barn og unge. Noe av det mest populære er at løven Kingo kommer på besøk til menigheten. Det er det som skjer i dag.

– Ideen om Kingo stammer fra «Kingsley's Meadows», en animert tv-serie som opprinnelig ble produsert av Det amerikanske bibelselskapet for barn i førskolealder, forklarer Lois Nagieb. Hun har ansvar for kommunikasjon og informasjon i Det egyptiske bibelselskapet.

I Egypt ble filmene om Kingo så populære at Bibelselskapet valgte å flytte figuren fra tv-skjermen og ut i kirkene.

– Både i fjernsynssendingene og under festivalene rundt i landet, tar løven utgangspunkt i et sentralt etisk begrep, for eksempel tålmodighet, tillit eller kjærlighet, og bruker historier fra Bibelen til å kommunisere og forklarte temaet på en morsom og barnevennlig måte, forteller Lois.

Slik lærer barna at Guds ord er relevant for dem i deres daglige liv.

– Om lag 20 prosent av egyptiske kristne har et aktivt forhold til sin menighet, men gjennom Kingo-festivalene når kirkene også ut til de øvrige 80 prosentene.

Lois Nagieb i Det egyptiske bibelselskap -

Menighetsbygging for framtida

I et kristent minoritetssamfunn er det viktig at barna tidlig får en forståelse av hva troen på Jesus Kristus og det å være kristen innebærer.

Dette er veldig viktig, for det muslimske majoritetssamfunnet lar dem stadig høre at de kristnes hellige tekster, Bibelen, er forfalsket.

– Om lag 20 prosent av egyptiske kristne har et aktivt forhold til sin menighet, men gjennom Kingo-festivalene når kirkene også ut til de øvrige 80 prosentene, sier Nagieb.

Det ser vi tydelig i dag: Det kan ikke være mange barn i denne byen som ikke har møtt opp! Med seg får de både en opplevelse, men også arbeidshefter og materiell som kan styrke kontakten mellom kirken og hjemmene.

– Vi har utviklet aktivitetshefter til barna og en lærerveiledning. De åpner for spørsmål og diskusjon rundt bibelhistoriene som presenteres i Kingo-sendingene på TV eller på festivalene, forklarer Lois Nagieb.

Heftene er rikt illustrert og inneholder kreative oppgaver med tips og veiledning til tegninger, fargelegging og andre aktiviteter, og alt er knyttet til temaene Kingo tar opp.

– Vi ønsker også å gi barna en mer kostbar, illustrert bibel. 103 utvalgte bibelhistorier er undertittelen for en barnebibel med høy kvalitet med hardt omslag, fint, slitesterkt papir og firefarget grafikk, forteller Nagieb. Når Kingo først har tent bibelgnisten hos de unge, er det avgjørende for fortsatt interesse at de har en bibel å lese i.

Via barna kopler Bibelselskapet også deres foreldre til Bibelen.

På hjertespråket

Undervisningsspråket i Egypt er klassisk arabisk, språket Koranen er skrevet på, og som også er det offisielle språket i hele den arabiske verdenen.

– Førskolebarn og elever i småskolen forstår lite av dette språket. Derfor har Bibelselskapet, i samarbeid med den kristne kringkasteren SAT-7, oversatt og dubbet fire videoserier til egyptisk-arabisk dagligtale, blant annet serien om Kingo, forteller Nagieb. Oversettelsene er en suksess, og har blitt mottatt med stor takknemlighet. Responsen har oppmuntret Bibelselskapet til å produsere flere videoer på arabisk dagligspråk tilpasset yngre barn. Målet er å introdusere dem til Guds ord før de møter islamsk påvirkning på skolen og i samfunnet.

– Jeg overdriver ikke når jeg sier at disse prosjektene kan være forutsetningen for en fortsatt sterk kirke og for kristendommens framtid i Egypt, sier Nagieb.

– Gjennom dette arbeidet kopler vi barna og deres foreldre til Bibelen, og slik bidrar vi forhåpentligvis til at mange fortsatt vil leve som kristne.

Forståelse av Bibelens innhold, og budskap og kunnskap om deres egen kirke og 2000 år lange kristne tradisjon, gir barna selvrespekt og trygghet. Det er grunnleggende viktig for å bevare dem i troen.

-

Avhengig av støtte

Den kristne befolkningen i Egypt er sammensatt. Det finnes rike familier, men mer enn en tredel av de kristne lever under fattigdomsgrensen. I enkelte landsbyer kan man se prangende kirkebygg – muliggjort ved gaver fra koptiske kristne i eller utenfor landets grenser.

– Fokus for noen givere har kanskje vel så ofte vært på praktfulle og ruvende bygg, ikke så mye på innhold og trosopplæring, sier Bernt G. Olsen i Det Norske Bibelselskap.

Den fattige, kristne befolkningen lever under et konstant press fra det muslimske majoritetssamfunnet og har ikke ressurser til å gi barna bibler eller annet kristent opplæringsmateriell. For å sikre bibelarbeidet er landet derfor avhengig av hjelp utenfra.

– Det hadde ikke vært mulig å gjennomføre Kingo-festivalene uten økonomisk støtte fra De forente bibelselskaper – som Norge er en viktig del av, sier Nagieb.

Carusso

Idet vi forlater kirken, kommer tre gutter bort til meg. De har lært litt engelsk på skolen, og nå spør de hva jeg heter.

– Bjørn sier jeg. De smiler, peker på hverandre og introduserer seg selv. I hendene har de arbeidsheftene med bibelhistorier som de nettopp har fått. Noen må ha hvisket dem i øret at det er en sammenheng mellom oss som har besøkt dem i dag og gaven de har fått, for han som heter Carusso holder fram heftet:

– Thank you, sier han og rekker fram hånda. Det er ikke bare jeg som skal ha takk.

– Se på bildet av Carusso og vennene hans en gang til, og vit at dine gaver er en av forutsetningene for det omfattende arbeidet Bibelselskapet i Egypt driver for barn som ham og vennene hans.

Forståelse av Bibelens innhold, og budskap og kunnskap om deres egen kirke og 2000 år lange kristne tradisjon, gir disse barna selvrespekt og trygghet. Det er grunnleggende viktig for å bevare dem i troen.