De lengter etter fred og trygghet

Jeg glemmer aldri et besøk jeg hadde hos en syrisk flyktningfamilie. Familien hadde flere barn og bodde i en leilighet i hovedstaden Amman i Jordan. De hadde fått hjelp av Bibelselskapet til å skaffe seg litt kjøkkenutstyr og andre saker de sårt trengte. Mens vi voksne drikker en kopp te hører vi lyden av et helikopter over oss. I samme stund kommer alle barna løpende og gjemmer seg under bordet. - Det eneste disse barna forbant med helikopterlyden, var bombing, det de over lang tid hadde opplevd i hjemlandet Syria før de fant tryggheten i Amman.

Jente fra Jordan

Det er ikke Bibelselskapets oppdrag å drive nødhjelp, selv om vi i visse situasjoner også gjør det. Vårt oppdrag er å nå ut til mennesker med Bibelens budskap om fred, forsoning og tilgivelse. Også i denne familien kunne vi snakke om det, og vi la igjen et nytestamente – fordi de ønsket det.

Mens det har vært drevet bibelarbeid i Jordan helt siden 1860, er selve bibelselskapet ikke så gammelt. Det ble etablert i 1972, men arbeidet ble lenge ledet fra Libanon. Andelen kristne av en befolkning på 10 millioner er bare 2,2 %, de fleste av dem syrisk-ortodokse.

Vårt oppdrag er å nå ut til mennesker med Bibelens budskap om fred, forsoning og tilgivelse.

Bernt G. Olsen - Bibelmisjonsleder

Når vi fra Det Norske Bibelselskap har trappet opp arbeidet i Jordan de senere årene, er det en direkte konsekvens av krigen i Syria og Irak. Som kjent er millioner derfra drevet på flukt og mange har etter hvert kommet til Jordan. Det er store flyktningeleirer, særlig i nord, mot grensen til Syria, men det bor like mange utenfor leirene som i dem. Alle med litt penger leier et hus, en leilighet eller ofte bare et krypinn, fordi det gir dem en helt annen frihet enn det å være innesperret i en leir.

Dette er bakteppet for at vi nå støtter de små, men likevel sterke kirkene, som finnes i dette landet. Det er en blanding av mange kirkesamfunn, og røttene til noen av disse kirkene går helt tilbake til aposteltiden. Dette er ikke stedet til å gå gjennom historien, men i dag er dette et land helt dominert av det som er den offisielle religionen, islam. De kristne kirkene aksepteres, men det legges alle mulige hindringer i veien for å drive kristent arbeid. Det er derfor de trenger vår støtte og hjelp.

De kristne kirkene aksepteres, men det legges alle mulige hindringer i veien for å drive kristent arbeid. Det er derfor de trenger vår støtte og hjelp.

Bernt G. Olsen - Bibelmisjonsleder

Dette har for eksempel medført at det har vært vanskelig for Bibelselskapet å finne steder der de kan drive arbeidet: Husene eies av muslimer, og de presses til å kaste ut de kristne. For å sikre tilstedeværelse har vi hjulpet Bibelselskapet til å kjøpe en tomt i Amman. Her skal det etter hvert bygges et kontor. Slik sikrer vi det kristne nærværet i denne delen av verden. Gjennom Bibelselskapet samles alle kristne fra ulike kirker, og derfor vil bibelhuset bli selve symbolet på det kristne nærværet i Jordan.

Vi har også lovet Jordan hjelp til å drive barne- ungdomsarbeid. Som andre steder i verden er de kristne ungdommene under et stort press, fra en sekulær verden på den ene siden og islam på den andre. For å bevare dem i troen må de få bibler, og de må lære å lese og studere den.

For å bevare dem i troen må de få bibler, og de må lære å lese og studere den.

Bernt G. Olsen - Bibelmisjonsleder

Vi har en dyp kjærlighet til, og omsorg for, de kristne i Syria og Irak. De trenger vår hjelp og de trenger et sterkt kristent nærvær i Jordan. For Jordan er et land som trekker mange besøkende fra andre arabisktalende land til seg. Ikke få bibler har funnet veien, og er med i, deres bagasje på vei hjem.

Selvsagt ønsker vi å nå hele befolkningen med Bibelen, og det er stor interesse for den, langt utover de kristnes rekker. Men som andre steder i Midtøsten er det forbudt å forlate islam – de som gjør det, havner i en vanskelig situasjon, både i forhold til familien og samfunnet.