De trenger Guds ord

Ifølge offisielle tall er det om lag 46 millioner kristne i Kina, men uoffisielle estimater regner med hele 100 millioner kristne. Kirkene har vokst svært raskt de siste tiårene, og i gjennomsnitt blir 500 000 døpt hvert år.

Smilende eldre mann (Gao Xuebiao) holder fram et eksemplar av Bibelen i en kinesisk kirke.
Gao Xuebiao er 73 år gammel og fremdeles en aktiv forkynner av Guds ord i sin lokale kirke sørvest i Kina: «På mine eldre dager har det blitt veldig anstrengende å lese den vanlige Bibelen. Når jeg skulle forberede meg til å dele evangeliet med mine brødre og søstre i Kristus, måtte jeg ofte gå bort til vinduet, eller til og med ut av huset, for å få nok lys til å se bibelteksten. Nå, når jeg har storskriftsbibelen, er bokstavene tydelige og det er mye lettere å lese Guds ord!»

Selv om veksten kan ha avtatt noe de siste årene, legges det årlig til ca. én million nye kristne til kirkene. Både de nye troende og mange i de etablerte menighetene, særlig i fattige områder på landsbygda, har behov for bibler. Mange av dem har knapt nok penger til mat og klær, og de trenger økonomisk støtte for å kjøpe et personlig eksemplar av Bibelen.

I tillegg påvirkes de ressurssvake gruppene av kristne på landsbygda ofte av grupper som bruker alle midler for å lokke dem bort fra troen. Dette har blitt forsterket under COVID-19-pandemien, da kirkene midlertidig måtte stenge og ikke lenger kunne betjene medlemmene sine. Ved å gi kinesiske kristne Guds ord i hånden, vil de være bedre rustet til å forsvare seg mot falsk lære.

Klasseforskjeller

Kristne som har flyttet til byområder og storbyer for å få arbeid, møter et mylder av økonomiske og sosiale problemer, og trenger hjelp til å få tak i en bibel. Den kinesiske regjeringen har gjort en stor innsats for å hjelpe millioner ut av ekstrem fattigdom. Likevel er det fortsatt millioner av fattige.

Ifølge statsminister Li Keqiang er det minst 600 millioner som lever av en månedlig inntekt på bare 1000 yuan (1400 kroner). Det er ikke en gang nok til å leie et rom i en

mellomstor by, og selv statsministeren erkjenner at Kina er et relativt fattig land. Noen kinesere blir rikere, men det er mange som fortsatt sliter økonomisk. Klasseforskjellene øker stadig.

Selv om det hvert år trykkes millioner av bibler på Amity-trykkeriet i Nanjing, er det fortsatt mange kinesiske kristne som ikke eier en bibel. Særlig gjelder det de mange nye som kommer til tro. Kinesiske kristne elsker Guds ord. Mange av dem leser og bruker Bibelen hver dag, og de trenger nye, for de gamle slites ut.

Dette er grunnen til at mange kinesiske kristne fortsatt har behov for bibler til en rimelig pris. Også kirkene i Kina trenger støtte fra oss. De ønsker å holde prisene nede, spesielt med tanke på menneskene i de fattige områdene på landsbygda. Men også de som har migrert til urbane områder trenger å sikre sin åndelige vekst og få åndelig næring.

Eldre kvinne holder fram et stort, rødfarget takkebrev - en kvadratmeter stort.

Takkebrev

Denne eldre kvinne fikk en storskriftutgave av Bibelen og skrev et stort brev som takk: «Bibelen er Guds ord. Den er sannheten og min åndelige veiledning, den er et lys for føttene mine, den lyser på veien min og gir meg liv!

Gi en gave til bibelarbeidet i Kina

Stor misjonsmark

Kina har rundt 1,3 milliarder ikke-kristne, det utgjør omtrent 24 prosent av verdens ikke-kristne befolkning. Disse er ennå ikke nådd med evangeliet. De kristne vil gjerne dele sin tro med andre og trenger fortsatt hjelp til å kjøpe rimelige bibler som de kan gi til slekt og venner.

Kinesiske myndigheter anerkjenner Bibelen som de kristnes hellige bok og godkjenner bibelutgaven som utgis av China Christian Council/TSPM og den nasjonale katolske kirkes organisasjoner. De godkjenner også at Bibelen trykkes ved Amity-trykkeriet og selges og distribueres av kirkene. Myndighetene aksepterer at Bibelen brukes i forkynnelse og undervisning i kirkene, og at den kan brukes til personlig lesing og studier.

Vi vil fortsette å støtte kirkene i Kina, slik at biblene blir så rimelige og lett tilgjengelige som mulig. Behovene er fortsatt store. Siden 1987 har Amity-trykkeriet produsert rundt 90 millioner eksemplarer av Bibelen for kirkene i Kina. De kristne teller i alt 100 millioner – og tallet er økende. Det sier seg selv at svært mange fortsatt venter på en bibel.

«De troende i Kina har et enormt behov for bibler. De simpelthen elsker Bibelen. Uansett utdanningsbakgrunn ønsker alle å ha en bibel med seg. Enten de møter vanskeligheter eller de har sine stille stunder, ønsker de å lese Bibelen for å finne flere sannheter og lære mer om Gud. […] den mest utsatte gruppen er de troende som bor i de fattige områdene av landet. De står overfor store økonomiske problemer, og ofte er heller ikke kirkene deres i stand til å hjelpe dem. Derfor trenger vi støtte til bibelpapir. De forente bibelselskaper har i mange år gitt oss hjelp til innkjøp av papir, og vi er avhengig av at denne støtten fortsetter. Med gaver fra bibelvenner internasjonalt kan vi selge Bibelen billig. Noen bibler gir vi bort gratis, andre selger vi til lav pris til de troende i de fattige sentrale og vestlige regionene av landet.»

Sammendrag fra et intervju med avdøde eldste Fu Xianwei, tidligere styreleder for de protestantiske kirkene i Kina, mai 2018 (https://www. ubscp.org/the-bible-in-demand/)

Vi har ikke konkrete tall på hvor mange bibler som trengs i Kina. Men at 500 000 blir døpt per år, og at én million legges til kirkene hvert år, gir oss en pekepinn. Dette er tall basert på de siste tiårene (1998–2018). Veksten kan ha avtatt noe de siste årene, men behovet for bibler er fortsatt sterkt og akutt. Vi må fortsette å gjøre Bibelen lett tilgjengelig og rimelig både for nye troende og de mange som er søkende og nysgjerrige på kristen tro.

Madam Tian holder sin kinesiske storskriftbibel tett til brystet

Madam Tian bor i en fjell-landsby i Sør-Kina. Her holder hun en storskriftbibel som kirken delte ut til de troende. Hun var svært glad og takknemlig over å endelig å få eie en egen bibel – det hadde hun ventet på i 28 år.

Tre-selv-kirken

Kinesiske myndigheter anerkjenner kun to kristne trossamfunn: Den katolske kirke og Tre-selv-kirken, eller Three-Self-Patriotic-Movement (TSPM).

TSPM omfatter alle de protestantiske kirkesamfunnene i Kina. Skillelinjene mellom de ulike konfesjonene viskes til en viss grad bort, og Tre-selv framstår som én, samlet protestantisk kirke.

De anglikanske, presbyterianske og baptistiske kirkesamfunnene har eksistert i Kina fra midten av 1800-tallet til 1950-tallet. Etter 1957 har imidlertid «Tre-selv»-prinsippet endret kirkene i Kina. Dette er en strategi for å etablere kirker blant urfolk. Skal en lokal kirke virkelig blomstre i en kultur, mener man at det må skje etter tre prinsipper:

  1. Den må kunne forsørge seg selv. Kirken må ha lokale menigheter som støtter den økonomisk.
  2. Den må være selvstyrt. En kirke trives best når den ledes av sine egne.
  3. Kirken er avhengig av folkets eget misjonsarbeid om den skal vokse: De kristne må selv forkynne evangeliet i sin egen kulturelle sammenheng til sitt eget folk.