Den katolske kirke får sin første bibel på norsk

Det Norske Bibelselskap gir for første gang i historien ut en utgave av Bibelen som følger den katolske kanon.

Portrett av biskop Eidsvig
– Det har vært et stort savn for katolikker i Norge å ikke ha en fullstendig bibel, så vi er Bibelselskapet stor takk skyldig for deres velvilje og raushet i møte med dette behovet, sier biskop Bernt Eidsvig.
Generalsekretær Øyvind Haraldseid

Det vil si en utgave som inneholder de såkalt deuterokanoniske bøkene, i tillegg til alle bøkene som finnes i protestantenes bibler. Dessuten kommer disse tekstene nå i den tradisjonelle rekkefølgen for Den katolske kirke.

– Det er en stor glede å utgi Bibelen sammen med Den katolske kirke, sier generalsekretær Øyvind Haraldseid.

– Dette er historisk, både med tanke på språkhistorien og det felleskristelige arbeidet. Det er litt trist at det har tatt Bibelselskapet så lang tid å utgi denne, innrømmer Haraldseid.

De deuterokanoniske skriftene

Under reformasjonen ble de deuterokanoniske skriftene, av ulike grunner, ikke sett på som likestilte med de andre skriftene i Det gamle testamentet. For eksempel flyttet Luther dem fra sine vanlige plasser i tekstrekkefølgen i sin bibeloversettelse i 1534. De ble da plassert samlet i slutten av Det gamle testamentet. Denne tradisjonen ble bevart i Danmark-Norge helt frem til 1891, da de deuterokanoniske skriftene forsvant helt ut av norske bibelutgaver.

Nå får vi, for første gang i norgeshistorien, en utgave hvor hele den katolske kanon kommer i Den katolske kirkes tradisjonelle rekkefølge.

– Vi gleder oss svært over dette, uttaler biskop i Oslo katolske bispedømme, Bernt Eidsvig.
– Det har vært et stort savn for katolikker i Norge å ikke ha en fullstendig bibel, så vi er Bibelselskapet stor takk skyldig for deres velvilje og raushet i møte med dette pastorale behovet.

Biskop Erik Varden

Utkommer i begge målformer

Katolsk biskop i Trondheim og Tromsø, Erik Varden, deler Eidsvigs begeistring.

– Dette er storartet, uttaler han.

– Det har vært en forventning lenge og et stort prosjekt, og det er en bragd at det nå er gått i oppfyllelse.

At Bibelen – katolsk kanon utkommer i begge målformer, er noe de katolske biskopene er ekstra takknemlige for.

– Da de deuterokanoniske bøkene skulle oversettes på nytt for noen år siden, var dominikanerpater Arnfinn Haram en av pådriverne for at de også skulle oversettes til nynorsk. Han fikk dessverre ikke oppleve at den kom ut i 2018, men at vi nå til og med får en nynorsk bibel i henhold til katolsk kanon, er intet annet enn en enestående begivenhet i det katolske Norge, slår biskop Eidsvig fast.

Bibel 2024

Bibelselskapet har i fire år jobbet med en revisjon av sin 2011-oversettelse. Den reviderte utgaven, Bibel 2024, lanseres i mars 2024, og Bibelen med den katolske skriftrekken er en av flere utgaver som blir gitt ut i den anledningen. Den katolske kirke har de siste årene basert sitt liturgiske arbeid på Bibelselskapets 2011-oversettelse, men går i anledning 2024-versjonen over til å bruke denne.

Bibelselskapet kommer nærmere tilbake til lanseringen av Bibel 2024 ved en senere anledning.