En skattkiste som kan åpnes av alle

Bibelen i tekst og bilder, som er laget for mennesker som lider av demens, har blitt til en bibel for alle. Høstens storsatsing fra Bibelselskapet er en skattkiste av bilder og fortellinger.

Bibelen i tekst og bilder inneholder over hundre fortellinger og sitater og er presentert med utvalgte høydepunkter fra kunsthistorien og samtidskunsten. Men boken skiller seg fra en tradisjonell bibel på flere måter: Målgruppen er mennesker som lider av demens.

Vil fortjene oppmerksomhet

Boken har blitt til gjennom et unikt samarbeid mellom Bibelselskapet, Nasjonalmuseet og Leser søker bok (LSB). De mange bibelfortellingene er bearbeidet og gjenfortalt av forfatter og forteller Anne Kristin Aasmundtveit. Målet har vært å gjøre fortellingene tilgjengelige samtidig som de skal beholde både spenning og dybde:

-Det er mange lag i en bibelfortelling og disse lagene skal ikke forsvinne. Selv om jeg bruker et enkelt språk, er det ikke et barnslig språk. Ordvalgene er nøye gjennomtenkt og leseren eller lytteren skal alltid vite hvem som snakker og hvor man er, sier Aasmundtveit.

Som erfaren muntlig forteller er hun vant til å “trygge” lytteren. Dette har hun tatt med seg inn i arbeidet med bibeltekstene. For hva skal egentlig til for å lage en bibel for mennesker med kognitiv svikt?

-Man må hele tiden fortelle på en slik måte at man fortjener lytterens oppmerksomhet, sier Aasmundtveit og viser til samarbeid med LSB og rådgiver Hanna Bovim Bugge. De har jobbet tett sammen underveis, både med språkvalg og dramaturgi.

Bilde av Bibelen i tekst og bilder
Bibelen i tekst og bilder har blitt en vakker bibel med kunst og bibeltekst.

Rom for meddiktning

-Fortellingene følger hovedpersonen tett. I tillegg fortelles historien kronologisk. Vi er så konkrete som mulig. Scenen vi beskriver skal være klar. Vi forsøker å skape et rom der leseren får være meddikter, derfor luker vi bort vanskelige ord som hindrer tilgang til selve fortellingen. Dette er også en bibel hvor det er naturlig å lese sammen. Fortellingen skal være tydelig, men beholde rommet for meddiktning, sier Bovim Bugge.

Hanna Bovim Bugge

– Jeg har vokst opp med bibelfortellingene, men i denne prosessen ble de nye for meg, så sterke og rene og ja, faktisk rå! For meg ble det som å oppdage dem på nytt.

Hanna Bovim Bugge - Rådgiver i Leser søker bok

Utvalget av bilder er gjort i samarbeid med Nasjonalmuseet. Det har vært en grundig prosess, med mange avveininger og hensyn. Også her skiller prosjektet seg litt fra slik LSB vanligvis jobber med tilrettelagt litteratur, sier Bovim Bugge:

- Om litteratur for mennesker med kognitiv svikt tenker vi vanligvis at bilder skal si det samme som teksten, men her har vi heller lagt opp til at et bilde kan åpne teksten for tanker og assosiasjoner. Noen ganger er det elementer i teksten som går igjen i bildene, men bildet forteller ikke nødvendigvis nøyaktig det samme som teksten. Bildene er kunstverk i seg selv. Men så skjer det noe eget når de settes sammen med teksten, sier Bovim Bugge og legger til:

-Jeg har vokst opp med bibelfortellingene, men i denne prosessen ble de nye for meg, så sterke og rene og ja, faktisk rå! For meg ble det som å oppdage dem på nytt. Gjennom bearbeidelsen står det viktigste igjen.

En bibel for alle

En anmelder i avisen Dagen sier: «Å bla i Bibelen i tekst og bilder er som å gå på kunstutstilling med bare utvalgte godbiter». Denne bibelutgaven vil vel kunne passe alle som vil ha en tilgjengelig og helhetlig samling av bibelsitater, fortellinger og storartet kunst – altså langt flere enn mennesker som lider av demens?

-Ja, og det er et uttalt mål vi har! I stedet for at vi lager spesial-litteratur for spesielle grupper, jobber vi heller slik at ved å ta hensyn til primærmålgruppen, treffer vi enda flere. Ved å legge stor vekt på høy kvalitet åpner vi et større rom – og i stedet for å stenge ute, så inviterer vi flere inn. Slik møtes ulike mennesker i litteraturen. (Våre bøker skal ikke være stigmatiserende på noen måte.) For oss i Leser søker bok er dette helt bevisst, det er en anti-diskrimineringslinje vi følger, sier Bovim Bugge.

Boken ligger oppslått på bord
Bibelen er kledd i grønn tekstil, og detaljene er preget med gull.
Boken ligger oppslått på bord.
Boken har åpen bokrygg slik at den blir enklere å åpne, og for at oppslaget skal ligge pent.

– Å bla i «Bibelen i tekst og bilder» er som å gå på kunstutstilling med bare utvalgte godbiter.

Dagen, Berit Nøst Dale - Bokanmeldelse

Aasmundtveit følger opp:

-Erfaringen er at når man spisser noe til en målgruppe, så når man langt flere enn man tror. Og for lesere som ikke er så kjent med Bibelen er boken kjærkommen tilgjengelig, uten å være barnslig.

Vil fjerne hindringer

Forlagssjef og redaktør for boka Arne Christian Konradsen sier det er grunnleggende for Bibelselskapet å nå ut til alle:

-Bibelen til alle er vår visjon. Om ulike hindringer står i veien for å kunne lese Bibelen, er det vår oppgave å fjerne de hindringene. Av alle sykehjemsbeboere har over 80 prosent ulike former for kognitiv svikt. Det sier noe om behovet. For å nå vår visjon må vi skjerpe vår bevissthet for å se hva som skal til for å nå ut til alle.

Arne Christian Konradsen

– Bibelen til alle er vår visjon. Om ulike hindringer står i veien for å kunne lese Bibelen, er det vår oppgave å fjerne de hindringene.

Arne Christian Konradsen - Forlagssjef i Bibelselskapet

Bildene fra Nasjonalmuseets samling favner bredt: Albrecht Dürer, Erik Werenskiold, Christian Krohg, Edvard Munch, Henrik Sørensen, Christian Krohg, Käthe Kollwitz, Inger Sitter og Hanne Borchgrevink – for å nevne noen. Konradsen trekker fram samarbeidet med Nasjonalmuseet og seniorkurator Ellen Lerberg, som har lang erfaring i arbeid med kunst og demens. Lerberg har uttalt at hun er spent på hvordan den mer moderne kunsten blir mottatt. I et intervju med Vårt Land, sier hun:

-Slik jeg ser det, behøver man ikke ha problemer med å assosiere, selv om man har en kognitiv svikt.

Bovim Bugge fra LSB er opptatt av balansen mellom tilrettelegging og motivasjon:

-Tilrettelagt kunst handler om at verken teksten, bildene eller oppsettet skal gi for mye motstand. Men man skal gi leseren motivasjon og det innebærer innimellom å gi litt motstand. Vi oppsøker jo kunst for å strekke tanken. Det skal være pedagogisk nok, men ikke så mye at det bikker over og blir ovenfra og ned.

Gleder seg

Arbeidet med Bibelen i tekst og bilder har vært viktig for Bibelselskapet, sier Konradsen:

-Vi har lagt mye ressurser og penger i ergonomisk utforming. Denne boka skal kunne holdes av gamle hender – og her har designbyrået Minsk gjort en helt fantastisk jobb, blant annet ved å gi boka åpen rygg.

Prosessen har vært lærerik på flere måter:
-Vi har fått økt bevissthet rundt det å tenke universell utforming av Bibelen og vet nå mer om hva som faktisk skal til for å nå nye grupper. Jeg gleder meg til flere lignende prosjekter. Dette er bare starten, sier Konradsen, forlagssjef i Bibelselskapet.

Bokfakta

Bibelen i tekst og bilder

Nyhet høsten 2021
Samarbeid mellom Bibelselskapet, Nasjonalmuseet og Leser søker bok.

Innhold:
  • 101 bibelfortellinger med tilrettelagt tekst
  • Utvalgte sitater
  • Bilder fra Nasjonalmuseets samling
  • Boken er laget med åpen rygg som gjør den lett å holde
  • Formgiving og design: Minsk