Er det fortsatt behov for bibler i Kina?

Det tror jeg er det vanligste spørsmålet jeg får om Kina. Svaret er ja, og det har nær sammenheng med det neste spørsmålet jeg får: Hvor mange kristne er det i Kina? Og mitt beste svar er at det er det bare Gud som vet.

Bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen under utdeling av bibler i Kina

Det viktigste man kan spørre om, er om kirken fortsetter å vokse, og svaret på det er et stort ja. Det er derfor vi trenger flere bibler!

Pandemien har rammet kirkene hardt også i Kina, og kirkene har vært stengt ned like strengt som andre institusjoner, noen sier mye strengere.

Offisielle tall sier at det er rundt 50 millioner kristne i landet. I det tallet regner man bare med medlemmer av den godkjente, offisielle Tre-selv-kirken som vi samarbeider nært med. Myndighetene regner den katolske kirke som en annen religion, dermed må tallet økes med 12 millionene, og da har man ikke tatt med mylderet av uoffisielle kirker. Noen av disse har en registrering, andre har det ikke. Disse uoffisielle gruppene kan bestå av alt fra 15–20 mennesker som møtes i private hjem, til menigheter med flere tusen og som møtes i for eksempel et industrilokale der de har tillatelse til å møtes.

Det finnes ingen statistikk over de uoffisielle menighetene, men det er grunn til å tro at de utgjør like mange som de offisielle. Da er vi kanskje oppe i 120 millioner, og det nærmer seg 10 prosent av befolkningen. Vi vet det finnes storbyer med 25 prosent kristne!

Vi har ikke et bibelselskap i Kina, men vi har bygget opp en organisasjon som heter China Partnership (partnerskap med Kina), og arbeidet i Kina koordineres fra Singapore. Singapore har mange med kinesisk avstamming og som kjenner kulturen. Ofte snakker de kantonesisk, som ikke er forståelig inne i Kina, men de lærer seg mandarin, som er det største språket i Kina.

I byene, og dem er det mange av i Kina, finner vi de store kirkene, og der er det bibelbutikker som har åpent hele uka. Der er det ingen registrering av hvem som kjøper bibler, og heller ingen begrensning av antallet de kan kjøpe. Men det er ikke mulig å kjøpe bibler i vanlige butikker, kun gjennom kirkene. I det ligger det en begrensning. Var Bibelen helt fritt tilgjengelig, ville salget vært høyere.

Bernt G. Olsen -
Kvinne holder fram gammel fillelest bibel.

Noen leser Bibelen sin i filler, og trenger en ny.

Gi en gave til bibelarbeidet i Kina

Men arbeidet i Kina er først og fremst basert på samarbeidet med kirkene, hvor vi bygger vennskap og fellesskap både på ledelsesplanet og på lokalplanet. Når det er mulig å distribuere millioner av bibler i Kina, er det dette samarbeidet som er årsaken. Trykkeriet som vi sammen har bygget opp i Kina, er en fabrikk som driver meget effektivt, og den er organisert som en butikk. Det er kirken som bestiller og sprer biblene gjennom sitt nettverk. Det er gjennom dette nettverket biblene også finner sin vei ned til de mange uregistrerte kirkene. I byene, og dem er det mange av i Kina, finner vi de store kirkene, og der er det bibelbutikker som har åpent hele uka. Der er det ingen registrering av hvem som kjøper bibler, og heller ingen begrensning av antallet de kan kjøpe. Men det er ikke mulig å kjøpe bibler i vanlige butikker, kun gjennom kirkene. I det ligger det en begrensning. Var Bibelen helt fritt tilgjengelig, ville salget vært høyere.

Så er det mange som ikke vil kjøpe bibler gjennom Tre- selv-kirken, for de ser på kirken som en del av staten. Tidligere fikk disse sine bibler via innsmugling av bibler, mens de i dag får tak i bibler som er produsert inne i Kina. Det er den samme bibeloversettelsen, men de er produsert på trykkerier som ikke har lisens til å gjøre dette. Det er uheldig. De senere årene har det blitt reagert hardere mot samlinger i de uregistrerte kirkene, og finner myndighetene bibler som ikke er produsert på det lovlige trykkeriet, reageres det.

Er det fortsatt behov for bibler i Kina? Ja. Det er alltid en nær sammenheng mellom tilgangen på bibler og mennesker som kommer til tro: «Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord». Derfor fortsetter vi frimodig å be om gaver til dette viktige arbeidet.

Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord

Rom 10,17 -