Fyller krigsruinene med nytt liv!

Utbombede gater, uroligheter, eksplosjoner, drap og utrygghet: Dette har vært hverdagen for folket i Syria de siste 10 årene. Nå gjør Bibelselskapet sitt beste for å bidra til gjenoppbyggingen av landet.

000 Q04 KU 53 Mb

På tross av krisesituasjonen og krigshandlingene som ofte satt medarbeidernes liv i fare, besluttet Bibelselskapet i Syria likevel å holde åpent og være nærværende for de menneskene det skulle tjene gjennom hele krigen.

– Gud kan gjøre mennesker til sine verktøy for å bygge fred, helbredelse og håp. Det kunne vi ikke si nei til, sier George Andrea, som er generalsekretær for Bibelselskapet i Syria.

Tidoblet etterspørsel

Etter utbruddet av krigen har etterspørselen etter Bibelen tidoblet seg i dette landet der 90 prosent av befolkningen er muslimer. I Bibelselskapets to butikker, i Damaskus og Aleppo, tilbys det nå billige bibelutgaver som særlig er populær blant ungdommene.

Den veldige økningen i etterspørselen kan vanskelig forklares av den lille minoriteten kristne som fortsatt er tilbake i Syria. Det er tydelig at Guds sanne ord også appellerer til nye folkegrupper.

Samtidig bidrar kirkene til distribusjon av bibler til landsbygda, der lokalbefolkningen ikke like enkelt kan oppsøke et salgssted.

For barna

Bibelselskapet deler også ut barnebibler som er utviklet spesielt med tanke på dem som sliter med krigstraumer.

– Også blant de aller yngste er det heller ingenting som er bedre enn Guds ord når det gjelder å legge vonde tanker til side, sier George.

Bibelselskapet skal også være en havn for mennesker som ikke tilhører noen av kirkesamfunnene, men som søker Kristus. Derfor er det en kjerneoppgave å kunne tilby Guds ord om håp og trøst på folkenes egne morsmål, og de er det mange av i Syria.

– Bibelselskapet arbeider i tillegg med sjelesorg og traumebehandling. I enda større grad enn for andre folkegrupper er det kanskje syrerne som nå mer enn noen andre trenger å møtes med tillit og håp, sier han.

Gi en gave? VIPPS #94418, skriv "Syria", navn og adresse i meldingsfeltet.