«Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet»

Det er fredag, men likevel «søndag» og gudstjenestedag for den kristne befolkningen i Gulfen. Det er bare én av måtene de kristne tilpasser seg livet i denne delen av den muslimske verden.

Ved utgangen forkynner portalen på kirketorget: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt!»

Sammen med lokale ledere for Bibelselskapet i Kuwait er vi på vei til kirke. Allerede et par kvartaler unna ser vi menger av mennesker i bevegelse. De er alle på vei til gudstjeneste, får vi høre. Da vi kommer fram, blir vi møtt av en horde parkeringsvakter. Biler kommer og går, og det parkeres tett i tett.

I følge med strømmen av mennesker entrer vi et område hvor mange hus omkranser det som viser seg å være et torg. På veien inn går vi gjennom en portal. På portalens bue står det med tydelige og store bokstaver – på engelsk og arabisk: «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile» (Matteus 11,28).

Mange fellesskap og nasjoner

Det syder av liv. Noen har vært på gudstjeneste og står nå sammen med venner og hygger seg, andre er på vei hjem, mens mange fortsatt er på vei til kirken. Etter hvert hører vi musikken. Vi beveger oss mot ett av lokalene og blir deretter med i sangen så godt det lar seg gjøre. Det er fint å bare kjenne på atmosfæren og stemningen.

Det er en filippinsk menighet. «Fullt hus og stormende jubel» tror jeg vi må kunne kalle det vi opplever. Formelt er det én menighet på stedet – men med mange ulike fellesskap, språk og nasjonaliteter. I et par timer blir vi invitert med fra gudstjeneste til gudstjeneste. Vi blir presentert, deler noen ord fra Bibelen til oppmuntring, inspirasjon og ettertanke før vi avslutter med å hilse fra Bibelselskapene i Norge og i Gulfen.

Om jeg klarte å holde tellingen, snakker vi om hele elleve ulike gudstjenestelokaler på dette lille området utenfor sentrum av Kuwait by. Aktiviteten hadde allerede pågått i mange timer da vi ankom. De første gudstjenestene begynte visst i fem-tiden på morgenen. De siste sluttet godt over midnatt.

Med rundt 90 gudstjenester på én dag gir det seg selv at det ukentlig er flere tusen mennesker som her samles til fellesskap. Det er mennesker med ulike nasjonaliteter og språk - og de er i alle aldre. Bibelselskapet betjener kirkene med bibler på mer enn 100 ulike språk.

Gjestearbeiderne

Det var ikke dette jeg hadde forventet, og sett for meg, i denne delen av verden. Det jeg derimot visste noe om var at Gulfen preges av et enormt antall gjestearbeidere. Ikke minst i forbindelse med fotball-VM i Qatar var det et tema som mange mediekanaler løftet fram.

Det var gjestearbeidere som møtte oss i kirkene. Noen hadde med seg kristentroen da de kom til landet, men mange har - i fremmed land – funnet fram til Jesus. Enkelte opplever faktisk at de her står friere til å søke den troen de ønsker enn i hjemlandet.

Slik er det ikke for de lokale statsborgere. De har ingen religionsfrihet, selv om lovene i landet kanskje skulle tilsi det. På tross av risiko, er det imidlertid også enkelte av dem som finner en stille og usynlig vei til tro og fellesskap.

Øyvind Haraldseid, generalsekretær i Det Norske Bibelselskap

«Det som skjer i Gulfen, hadde ikke vært mulig uten Bibelselskapets ivrige medarbeiderne. Behovet for bibler på mange ulike språk er stort, men også ressurser til opplæring er en svært viktig del av Bibelselskapets arbeid. Oppdraget vårt er på ingen måte avsluttet eller fullført. Derimot øker det i omfang for hver ny gjestearbeider som ankommer.»

Øyvind Haraldseid, generalsekretær i Det Norske Bibelselskap -

Vekkelse

Selv har jeg vokst opp med historier om tidligere tiders vekkelse i Norge, og vekkelser i vår tid – men da gjerne fra andre deler av verden. Var det vi var vitne til i Gulfen noe som kunne kalles vekkelse? Stadig kommer nye mennesker til tro. Og de som har blitt kristne kan ikke la være å fortelle andre om det de selv har hørt, sett og opplevd.

På vei tilbake til bilen og parkeringsplassen passerer vi nok en gang gjennom den nevnte portalen. På vei ut er budskapet over våre hoder et annet: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt!» (Markus 16,15).


Kvinner i bønn i en migrantkirke.

Husk Gulfstatene når du ber

  • Takk for at kirkene i Gulfen har mulighet til å selge bibler.
  • Takk for alle som blir kjent med kristen tro gjennom arbeidsopphold i Gulf-statene.
  • Be om fortsatt mulighet til å drive kristent arbeid i disse landene og om at land som nå er stengt kan åpnes.
  • Be for bedre arbeidsvilkår for fremmedarbeiderne og at de gjennom Guds ord får oppleve håp, styrke og fellesskap.

Bibeldagen feires 27. og 28. januar. I 2024 settes søkelys på bibelarbeidet i Den persiske gulf.

Les mer om Bibeldagen