Håp og kjærlighet til et prøvet folk

- Det menneskene i Tadsjikistan trenger aller mest er kjærlighet og håp, og Bibelen gir dem nettopp dette.

En moske som blir bygget

Det sier lederen for Det tadsjikiske bibelselskapet, Shuhratjon Nigmatov (Shukrat).

– Det er en enorm etterspørsel etter bibler, forteller han.

I årene mellom 1998 og 2020 ble det ikke importert en eneste bibel til Tadsjikistan, enda tadsjikisk var det første av de sentralasiatiske språkene som fikk en full bibeloversettelse.

– Tadsjikistan har 9,5 millioner innbyggere. Av dem er det ca. 6–10 000 protestantiske kristne. Hvis man inkluderer de russisk-ortodokse menighetene, utgjør de kristne i landet likevel ikke mer enn 20 000, sier Shukrat.

Mann med briller og blå skjorte

– Gud er min far

Det var et vers fra Bibelen som gjorde at Shukrat som 14-åring tok beslutningen om å bli en kristen.

– Jeg møtte en person som leste et avsnitt fra Jesaja – om at Gud er min far, og at han elsker meg. Jeg hadde hatt en veldig dramatisk og vond historie med min egen far. Derfor ble dette bibelordet en omveltning for meg.

– Jeg hadde aldri forestilt meg Gud på den måten tidligere: At han er min far, at han tenker på meg og bryr seg om livet mitt, framtiden min og hva som skjer med meg.
Derfor betyr Bibelen alt for meg, for den var kilden til håpet som jeg trengte akkurat da, og som jeg har fortsatt å trenge i alle årene siden den gangen.

Begrenset religiøs frihet

På 90-tallet raste det en borgerkrig i Tadsjikistan. Sårene etter den er fortsatt ikke helt leget. Samtidig er spenningene store langs grensen til nabolandet i sør, Afghanistan.

– Våre politiske myndigheter har ikke anerkjent den nye afghanske regjeringen, og noen grupper i dette landet støtter den afghanske opposisjonen. Derfor er Taliban til dels fiendtlig innstilt overfor vårt land. Konflikter oppstår hele tiden, og det har vært hendelser ved grensen der mennesker har blitt drept, forteller Shukrat.

På grunn av den ustabile politiske situasjonen er regjeringen svært opptatt av den nasjonale sikkerheten, og de første som sjekkes er de religiøse samfunnene.

– Både muslimske og kristne trossamfunn blir kontrollert, men presset er særlig sterkt overfor kirkesamfunnene. Dette legger dessverre store begrensninger på vår religiøse frihet, forklarer Shukrat.

Islamisering

Med støtte fra Qatar har en av Sentral-Asias største moskeer nylig blitt reist i Tadsjikistans hovedstad, Dusjanbé. Landet er nå det mest islamiserte av alle de sentralasiatiske republikkene i det tidligere Sovjetunionen, og det er også her forekomsten av radikal islam er høyest.

– For ti–femten år siden kunne man nesten ikke se folk i moskeene. Nå fylles ikke bare moskeene, men også på gatene og på bilveiene myldrer det av folk som ber. Aldersgruppen som oppsøker moskeene, blir stadig yngre.

Dette merkes også ved at kvinner i økende grad bruker heldekkende plagg. Tradisjonelt har kvinner i Tadsjikistan kun båret skaut. Men de siste årene har dette endret seg:

– Hvis du tar en tur på gaten eller til basaren, vil du se at mange kvinner er fullstendig tildekket. I tråd med konservativ islamsk praksis merker vi også at de fleste menn lar skjegget gro. Dette er vår virkelighet akkurat nå, forteller Shukrat.

Koranen og Bibelen

I Koranen står det at de kristne er «Skriftens folk», og Koranen nevner flere ganger Torah, Zabul, som er Salmene, og Injil, som er evangeliene.

Islam lærer at alle disse skriftene er gitt av Gud til menneskene. Hvis muslimer har spørsmål som de ikke finner svar på i Koranen, vil noen gå til de kristne og spørre dem.

Shuhratjon Nigmatov - Leder for Det tadsjikiske bibelselskapet

– På flyet hit kom jeg for et par dager siden i samtale med en muslimsk mann. Han sa at «også vi venter på Jesus som skal komme og dømme verden i de siste tider».

Muslimene vet dette, og også de ærer Jesus.

– For oss som kristne er dette en flott kopling når vi skal vitne om evangeliet, sier Shukrat.

Bibelrevisjon

Kilden for kunnskapen om Jesus er Bibelen, og i møte med både kristne og muslimer er det behov for en bibeltekst som taler klart og enkelt.

– Bibelen vi har i dag har et svært godt språk, og jeg har faktisk forbedret min tadsjikisk ved å lese den. Men den kan oppfattes akademisk og vanskelig for noen. Derfor ønsker vi å foreta en grundig revisjon av oversettelsen, forteller Shukrat.

Fire personer er klare til å ta fatt på denne oppgaven, og de De forente bibelselskaper (UBS) vil bistå som rådgivere, og veilede og overvåke prosjektet.

– Arbeidet har en tidsramme på fem til seks år. Det er kort tid for en oversettelse, men tilstrekkelig tid for en grundig revisjon, smiler Shukrat.

Jesaja 43,1-2

Les i nettbibelen.

1Og nå, så sier Herren, som skapte deg, Jakob, som formet deg, Israel: Vær ikke redd! Jeg har løst deg ut, jeg har kalt deg ved navn, du er min. 2Går du gjennom vann, er jeg med deg, gjennom elver, skal de ikke flomme over deg. Går du gjennom ild, skal du ikke svi deg, og flammen skal ikke brenne deg.

Kjærligheten seirer til slutt

Å kunne gi menneskene i Tadsjikistan en enkel inngang til det sanne Guds ord, blir enda viktigere på grunn av de sosiale og politiske forholdene. Mange mennesker her opplever håpløshet.

– De ser ikke noen framtid for seg selv og barna sine, og derfor søker de til alt og alle som kan bringe budskap om håp og kjærlighet, sier han.

I Tadsjikistan er de indiske Bollywood- filmene svært populære. De bygges ofte opp som store dramaer, med mange konflikter, men der kjærligheten alltid vinner til slutt.

– Jeg tror disse filmene er så populære fordi menneskene i mitt land savner kjærlighet: Kjærlighet i familieforhold, kjærlighet mellom far og barn, og mor og barn, og kjærlighet i samfunnet.

– I Bibelen kan menneskene i Tadsjikistan finne det de leter etter. Derfor er Guds ord så viktig for landet vårt, sier Shuhrat Nigmatov.