Henrettet for å nekte overgang til russisk kirke

Den ortodokse presten Stepan Podolsjak (59) ble 15. februar henrettet av russiske styrker i byen Kalansjak i Kherson fylke. Podolsjak hadde nektet å registrere sin menighet under det såkalte «Moskva-patriarkatet».

Fader Stepan Podolsjak avbildet utendørs i preste-ornat ved et helgenbilde
Den ukrainsk-ortodokse presten, fader Stepan Podolsjak, ble torsdag 15. februar henrettet ved nakkeskudd av russisk militærpoliti. Hans forbrytelse var at han nektet overgang til Den russiske-ortodokse kirke.

– Mitt hjerte blør. Vi gråter over det som er hendt. Fader Stepan var en fantastisk prest og svært engasjert i menighetsarbeidet, uttaler fader Vasyl Lutsyshyn, styreleder i Det ukrainske bibelselskapet.

I flere år har Vasyl gjort tjeneste i samme menighet som avdøde, og stått i et nært kollegafellesskap med den henrettede presten og vennen.

– Tankene mine går særlig til hans kone og to gjenlevende barn, men denne handlingen viser også at hele vår nasjon lider, sier Vasyl.

Grytidlig om morgenen 15. februar tvang russisk militærpoliti Podolsjak ut av hjemmet, tynnkledd og uten sko eller sokker.

– Hans forbrytelse var at han hadde nektet overgang til den russisk-ortodokse kirke som administreres fra Moskva.

Det er kjent at patriark Kirill har et tett forhold til den russiske staten og president Putin. Derfor har majoriteten av ukrainske ortodokse kirker brutt med det såkalte Moskvapatriarkatet.

– Fader Stepan ble ført bort av russiske militære, og to dager senere henrettet ved nakkeskudd. Mange ukrainere husker fremdeles KGBs skrekkregime i det gamle Sovjetunionen. Vi ser nå med gru det samme handlingsmønsteret og den samme brutaliteten gjenta seg, sier Vasyl.

Assisterende generalsekretær Anatoliy Raychenets (til venstre) og styreleder Vasyl Lutsyshyn (midt i bildet) i Det ukrainske bibelselskapet tar seg helt fram til fronten for å betjene soldatene som kjemper der.

Sammen med assisterende generalsekretær i Det ukrainske bibelselskapet, Anatoliy Raychenets, er han i februar 2024 på en to ukers reise til frontlinjene der Bibelselskapet driver feltpresttjeneste, traumelindring og et omfattende hjelpearbeid blant soldatene.

– Det er én million utkommanderte kvinner og menn, de er ikke yrkesmilitære, men vanlige ukrainere som trenger all hjelp de kan få, sier Raychenets.

Med fare for eget liv reiser derfor Bibelselskapets medarbeidere helt fram til soldatenes stillinger ved skyttergravene.

– Søndag feiret vi teltgudstjenerste for soldater og offiserer ved fronten.

Om lag på samme tid ble det russiske flagget heist over den okkuperte, og strategisk viktige byen, Avdiivka.

– Omkostningene ser vi langs de sønderbombede veiene. Overalt observerer vi likene av soldater henslengt i gjørme og søle i vårløsningen, sier Raychenets.

Den lille byen Kalansjak, der den myrdede fader Stepan gjorde tjeneste, ligger omtrent 30 kilometer fra Krimhalvøya som har vært annektert av Russland siden 2014.

Be for Ukraina

  • Be for de millioner av ukrainske kvinner og menn som er utkommanderte i krigen, og som kjemper for sitt lands frihet og sikkerhet.
  • Be for Bibelselskapets medarbeidere som setter sine liv i fare for å betjene soldater ved frontlinjene, og for alle blant dem som er involvert i traumelindring og hjelpearbeid.
  • Be om fred og rettferdighet i Ukraina, og for at det internasjonale samfunnet må stå sammen i støtte til det ukrainske folk i deres kamp for frihet og selvbestemmelse.