Hvorfor vil muslimer lese Bibelen?

I Midtøsten er religion en del av identiteten din – på samme måte som navnet: Det er noe du har fått fra familien din ved fødselen.

En kvinne og en mann på en bokmesse blar i en bibel

Å skifte tro er alvorlig. Den som stiller spørsmålstegn ved sin egen religion eller ved andre viktige ting, får ofte skyldfølelse. All «barnelærdom» er en viktig del av utdannelsen, og den deles med flertallet i samfunnet. – Hos oss er det flere læresetninger om kristne en må finne seg i å akseptere – uten stille spørsmålstegn ved: De kristne har tre guder, Bibelen er ufullstendig, det er 4 ny-testamenter, Jesus ble ikke korsfestet, de lærer feil om synd og tilgivelse, de er vantro osv. ...

Fordi dette er læresetninger som gjennomsyrer samfunnet, kan vi møte mennesker som kaller seg kristne, men som likevel hevder noen av disse synspunktene.

Ubehagelige spørsmålstegn

Jeg nevnte at noen føler seg ukomfortable om de stiller spørsmålstegn ved sin egen religion. Men ny teknologi har åpnet nye dører! Det er mulig å finne informasjon raskt, eller se hva som er riktig eller galt. Folk er mer i kontakt med verden rundt seg og de møter mennesker fra alle raser, nasjoner og religioner. Dermed kan de også se at det de har lært om kristne eller kristen tro, ikke alltid stemmer med virkeligheten. Det tvinger dem til å lese Bibelen og gjøre seg opp sin egen mening.

Så hvorfor er muslimer interessert i å lese Bibelen?

Intellektuelle behov

Noen er interessert i å lese og studere Bibelen av intellektuelle årsaker. De kan hevde at innholdet og budskapet i Bibelen er blitt endret av mennesker, men de vil likevel sterkt anbefale akademikere – spesielt ved de islamske fakultetene – å lese og studere den.

Faglige behov

Fakultet for kunsthistorie anbefaler også studium av Bibelen, for renessansekunsten er uforståelig om man for eksempel ikke vet noe om Jesu mirakler og lignelser. Også den bysantinske kunsten krever grunnleggende kunnskap om Bibelen. Siden det er mange bibelske steder i Midtøsten, trenger også studenter innen reiseliv og turisme slik kunnskap for å styrke sin innsikt i bysantinsk kunst.

I løpet av året mottar Bibelselskapet mange forespørsler fra universitetsprofessorer og -studenter. Vi gir gratis bibler til historie- eller religions-klasser. Selv ikke under pandemien har forespørselen stoppet. Bibelselskapet ønsker å fortsette denne utdelingen så lenge vi har midler tilgjengelig.

Åndelige behov

Noen er interessert i å lese Bibelen fordi de har åndelige spørsmål eller behov. De grubler på de store spørsmålene: Hva er meningen med å være i denne verden? Hva er mitt oppdrag? Hvor er Gud i alt det som skjer? De leser alle slags religiøse bøker, og vil sammenligne: Hvorfor er det for eksempel forskjeller mellom disse bøkene – hvis det er én Gud? Etter at pandemien kom, har vi sett at antallet søkende mennesker har økt, men også at kristne har begynt å bruke mer tid på å studere Bibelen.

Religionskritiske behov

Vi har også opplevd at mennesker som leste Bibelen for å bevise at den ikke er sannheten, har blitt etterfølger av Jesus.

Englebesøk

Så har vi noen som kommer på besøk og forteller at de så en engel. Senere fant de ut at det var Jesus som kom til dem i drømme. Det er faktisk et betydelig antall mennesker som blitt ledet til å lese Bibelen – uten noen spesiell foranledning. Vi har også møtt noen som kom inn i bibelbutikken uten helt å vite hvorfor de var der. Etter en kort samtale kunne vi svare på spørsmålene deres. De gikk fornøyd av sted, men kom tilbake for å samtale mer senere.

Nye muligheter!

Distribusjon av gratis bibler, særlig på åpen gate, er ikke velsett i samfunnet, og media har benyttet slik utdeling til å gjøre folk fiendtlig innstilt mot kristne. Bibelselskapet må forholde seg til at samfunnet har denne holdningen. Takket være støtten fra søsterbibelselskap, kan vi tilby gratis bibler til kirkene og vi kan selge Bibelen på markedet til en overkommelig pris. Mens pandemien reduserer antall besøkende i bibelbutikken, gleder vi oss over mulighetene på de nye, virtuelle plattformene. Der kan vi tilby alternative måter å kjøpe en bibel på. Og der er det også mulighet til å dele kommentarer om oss og om Bibelen. Vi er glad og oppmuntret over at kundene deler sine positive erfaringer om oss og om Bibelen.