– Jeg ble velsignet med en bibel

Hun er en av dem som fikk en bibel gjennom gaver fra bibelvenner i Norge. Hun er atten år, men har fungert som evangelist og har delt ut materiell fra Bibelselskapet fra hun var fjorten.

Jessica Diaz
Jessica Diaz er 18 år og evangelist

Jessica Diaz (18) begynte å gå i den lille menigheten for sju år siden. Menigheten heter Shalom-kirken og ligger i utkanten av Havanna. Den holder til i et lite hus – det ser ut som et vanlig bolighus. Jessica kom hit sammen med søsteren sin.

- Den gangen hadde jeg ingen bibel. Jeg visste ikke engang at det fantes noe mer enn Det nye testamentet, ler hun.

- Men nå leser jeg også i Det gamle testamentet.

Jessica Diaz er en av dem som har fått en bibel gjennom aksjonen «En million bibler til Cuba». Selv sier hun ikke at hun har fått en bibel, men at hun er blitt velsignet med en bibel. Hun er full av takknemlighet overfor bibelvennene i Norge:

- Takk for den store kjærligheten dere i Norge har vist til oss på Cuba! Jeg er en av dem som er blitt velsignet med en bibel.

Menigheten har ikke bare fått bibler, men også mye annet materiell fra Bibelselskapet. De har fått barnebøker om Bibelen, og ulike trykksaker med bibeltekster. Dette materiellet har Jessica og andre fra menigheten brukt når de drar på sykehusbesøk.

- Vi dro til et barnesykehus her i området, og der kunne vi nå dele ut bibelmateriell til barna, til foreldrene deres – ja, til og med legene ville ha det vi delte ut!

Det var også mange som ikke tilhørte noen kirke, som gjerne ville ha noe av det de delte ut.

- Jeg husker spesielt et barn som var alvorlig skadet i hodet etter en ulykke. Vi ba for henne, og vi ga bibelmateriell til familien hennes. De tok imot det med stor glede.

Jenta gjennomgikk en operasjon som var vellykket, og hun fikk komme hjem, for- teller Jessica.

- Det var en stor operasjon, men skadene i hodet ble leget, smiler hun.

- I dag har denne jenta fått sin egen bibel. Hun klarer ennå ikke å gå selv, så hun kommer seg ikke til kirken. Men foreldrene hennes forteller at hun leser i Bibelen sin hver dag og tar godt vare på den. Nå ber vi om at Gud må røre ved faren hennes, slik at han også kommer til kirken.

Pastor Zenen Diaz Santos i Shalom-kirken forteller ivrig om den gangen menigheten ble grunnlagt. Han sier at situasjonen i dag er en helt annen enn for noen få år siden.

- Før var situasjonen veldig vanskelig. Vi hadde ikke nok bibler i det hele tatt. Tidligere gikk jeg i en stor kirke med mer enn to hundre medlemmer. De som ikke hadde bibler, måtte skrive av bibelversene som det ble undervist om i kirken, for hånd. På denne måten var det enkelte som skrev av omtrent hele Bibelen på et år!

Han forteller at den lille Shalom-kirken startet med bare tolv personer.

- I begynnelsen hadde vi bare to bibler på deling!

Han smiler mot Alain Montano i Bibelselskapet.

- Men Gud er god! Og Alain er god! Jeg forklarte situasjonen i menigheten for ham – og Alain forsto. Gud være lovet! Siden den dagen har vi ikke manglet bibler!


Husmenigheter på Cuba

Det blir anslått at det finnes omkring 60 000 huskirker som den til pastor Zenen Diaz Santos på Cuba. Etter revolusjonen i 1959 har det blitt bygget svært få nye kirker, men myndighetene har oppfordret de kristne til å møtes i hjemmene. – Dette har vært en viktig faktor i kirkeveksten på Cuba, sier bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen (bildet).

Fremveksten av husmenighetene har vært avgjørende for den store vekkelsen på Cuba.

Myndighetene nektet de protestantiske kirkene å bygge nye kirker og siden revolusjonen i 1959 holder det antakelig å telle på to hender antallet kirker som har vært bygget.

Men husmenigheter har vokst fram overalt, i egne eller leide lokaler. Det har nok ikke vært oppmuntret av myndighetene, men i høyeste grad tolerert, og de fleste av de nye kirkene har etter hvert blitt registrert.

På mange måter kan dette sammenlignes med fremveksten av bedehus- bevegelsen i Norge, med den forskjellen at vi i Norge fikk egne bygg. Men opplæring og utdanning av ledere har fulgt samme mønster som det gjorde her.

Denne artikkelen er hentet fra Bibelgaven 1/21. Last ned hele bladet her.