Kongens fortjenstmedalje til Britt Rajala

Bibeloversetter Britt Rajala mottar Kongens fortjenstmedalje under en seremoni i Tana rådhus fredag 24. september 2021.

Britt Rajala og Paul Erik Wirgenes under lanseringen av den nordsamiske bibeloversettelsen, Biibbal 2019

– Jeg har sommerfugler i magen, men er samtidig både stolt og ydmyk for denne store anerkjennelsen, sier Britt Rajala.

I hele sitt yrkesaktive liv har hun hatt en nøkkelrolle i arbeidet med den nordsamiske bibeloversettelsen som ble lansert for to år siden.

– Hun begynte sitt arbeid da prosjektet tok til på slutten av 1980-tallet, og har deltatt i oversettelsesarbeidet helt fram til lanseringen av Biibbal 2019 i Kautokeino i august 2019, forklarer generalsekretær i Bibelselskapet, Paul Erik Wirgenes.

Bibelen på nordsamisk

Bibelen ble første gang oversatt til nordsamisk i 1895, men språket har utviklet seg, og det var lenge et stort behov for en ny bibeloversettelse. At arbeidet tok mer enn 30 år skyldes delvis at den nye oversettelsen har involvert et stort, fellesnordisk språkarbeid.

– Det har vært en krevende oppgave i skape en samlende tekst for hele det nordsamiske området, som omfatter flere dialekter og ulike språklige tradisjoner i Norge, Sverige og Finland, men det ser ut til at arbeidet har lykkes. Responsen fra målgruppene over hele Sapmi er god, sier Wirgenes.

Kjærlighet til det samiske

Som morsmålsbruker og fagutdannet språkarbeider har Britt Rajala brukt sin kompetanse på en fremragende måte. Hun har arbeidet trofast under forhold som har vært til dels svært krevende.

– Bak Britts arbeid har det ligget en visjon og en stor kjærlighet til det nordsamiske språk og det samiske folk, nemlig at Bibelen skulle kunne leses og brukes av kommende generasjoner. Hennes kompetanse innen samisk språk og kultur har vært uvurderlig i arbeidet, uttaler tidligere biskop i Nord-Hålogaland, Per Oskar Kjølaas.

Audiens

Etter utdelingen i kommunestyresalen i Tana rådhus inviteres det til middag i menighetshuset. Representant fra Kongehuset og den kommunale forvaltningen vil være til stede. Bibelselskapet er representert ved generalsekretær Paul Erik Wirgenes.

Senere i år vil Britt Rajala inviteres til audiens i Det kongelige slott i Oslo.