Krigen mellom Armenia og Aserbajdsjan: Hva gjør bibelselskapene?

Som vi alle vet har krigen mellom Armenia og Aserbajdsjan blusset opp igjen. Striden står om området Nagorno-Karabakh, et område med hovedsakelig armensk befolkning innenfor Aserbajdsjans grenser.

BS Armenia Bibel
Bibel og våpen ved fronten. Fra Bibelselskapet i Armenia

Av Bernt G. Olsen, bibelmisjonsleder

Som vi alle vet så har krigen mellom Armenia og Aserbajdsjan blusset opp igjen. Striden står om området Nagorno-Karabakh, et område med hovedsakelig armensk befolkning innenfor Aserbajdsjans grenser. Historien til dette området er vond og vanskelig, og denne oppblomstringen av krigshandlinger med støtte fra Tyrkia, vekker mange vonde minner blant armenere over hele verden. Verdens 149 bibelselskap betjener mer enn 240 land og områder, og dette er derfor nok en krig der det finnes bibelselskap på begge sider av konflikten.

For norske kristne vil vår sympati ofte være med armenerne: Armenia var verdens første kristne nasjon og folkemordet på armenerne i Tyrkia 1914 - 1923 er noe de fleste har et forhold til.

Nå i 2020, forteller bibelselskapene i Armenia og Aserbajdsjan at det er kristne på begge sider av frontlinjen. Kristne familier i begge land har sønner, ektemenn og brødre som er innkalt til militærtjeneste, og som dør i krigen. Kristne på begge sider flykter og mister alt de eier og har. Hva forteller de lokale bibelselskapene om situasjonen og hva gjør de?

Bibelselskapene i Armenia og Aserbajdsjan forteller det samme: Situasjonen er anspent, bombene faller, mennesker blir drept, overlevende flykter, bombene faller igjen. Sårede soldater og sivile, voksne og barn, tårer og redsel.

Bibelselskapene i Armenia og Aserbajdsjan gjør det samme: Deler ut bibler, nytestamenter og bønnebøker til de som ønsker seg det.

Som Bibelselskap er deres og vår rolle ikke humanitær bistand, ei heller politikk. Vår oppgave, over hele verden, er å gi alle som ønsker det tilgang til Guds Ord.

Som alltid: Når livet er vanskelig blir etterspørselen etter bibler, nytestamenter og bibeldeler stor. Vi har allerede fått spørsmål fra bibelselskapene i Armenia og Aserbajdsjan om vi kan støtte dem i denne vanskelig tiden.

Vil du hjelpe? VIPPS #94418, skriv «Hjelp», ditt navn og adresse i meldingsfeltet.