Ta Bibelen med inn i dagliglivet

Med Logos åpnes de bibelske tekstene for leserne slik at de får anvendelse i hverdagen.

– Min visjon for Logos er å hjelpe mennesker til å møte Gud gjennom å lese Bibelen og oppmuntre dem til å bruke det de leser på seg selv og sitt samfunn, sier redaktør Jorunn Sjaastad.
– Min visjon for Logos er å hjelpe mennesker til å møte Gud gjennom å lese Bibelen og oppmuntre dem til å bruke det de leser på seg selv og sitt samfunn, sier redaktør Jorunn Sjaastad.

De som er kjent med leseplanen Logos vil ha lagt merke til at den har fått et nytt og delikat design. Men selv om bladet nå gjør seg godt på stuebordet, er det innholdet som gjør dette til et unikt produkt.

– Forskjellen mellom Logos og andre leseplaner er at tekstene har en «anvendelse» for hver dag. Tanken er at denne skal utfordre leserne til å bruke bibelteksten på seg selv, og ta den med inn i eget liv, forklarer Jorunn Sjaastad, som har vært redaktør for Logos siden 1990.

Mens Bibelselskapets tradisjonelle bibelleseplan er en leseliste, ønsker Logos å legge nye dimensjoner til lesningen.

– Hensikten med å lese Bibelen er flerfoldig, og et av resultatene bør være at Ordet vi har lest, preger livet vi lever, sier Sjaastad.

Hele Bibelen

Det er også et annet forhold som skiller Logos fra enkelte andre leseplaner, og det er måten å lese på.

– Vi leser bok for bok. Alle bibelbøkene gjennomgås i sin helhet. De større bøkene, som evangeliene og de store profetbøkene, deles opp i litt mindre bolker, slik at de leses i flere omganger, forklarer Sjaastad.

– Hvert år har ett evangelium som leses gjennom de store høytidene. Da deles tekstene opp slik at vi leser «opptakten» til påske i ukene før påske og «juletekstene» før jul, sier redaktøren.

Bibelgruppa

Hvert nummer av Logos inneholder også spørsmål til studie og samtale, og egner seg derfor godt for bibelgrupper, andre kristne fellesskap eller for en samling rundt Bibelen i familien.

– Men Logos fungerer også ypperlig for individuelt bruk med strukturerte planer for daglig bibellesning og hjelp til refleksjon, kontinuitet og dypdykk i bibeltekstene, sier Sjaastad.

De ukentlige spørsmålene og studieplanen er godkjent av Kristelig Studieforbund og åpner derfor for muligheten til å kunne søke økonomisk støtte til kurs og studiegrupper. – Vi håper dette kan være en inspirasjon til å legge til rette for samlinger der nye kristne inviteres til et fellesskap med Bibelen i fokus, sier Helene Fagervik, som leder bibelbruksavdelingen i Bibelselskapet.

Bibelleseringen

Logos har en lang historie som har blitt ivaretatt av Bibelleseringen i Norge siden 1882. I 2018 ble Bibelleseringen en del av Bibelselskapet. Sammen med Logos videreføres også bibelleseplanen Alfa Super for barn og ungdom.

– Leseplanen som Logos følger, er utarbeidet av Scripture Union, en bevegelse som startet i England i 1868. Dette arbeidet begynte omtrent samtidig med søndagsskoleframveksten i USA og Europa. Det ble viktig at barn også fikk lære det som sto i Bibelen. Derfor var planene opprinnelig tilpasset de yngste. Etter hvert som barna vokste, ble det behov for å utvide tilbudet, forklarer redaktør Sjaastad.

Internasjonalt er Bibelleseringen kjent som Scripture Union og i likhet med Bibelselskapet er også dette en verdensomspennende og økumenisk organisasjon.

– Bibelleseringen, smak på navnet: Å være i origo for en ring som favner om bibelarbeidet i 120 land, og som har målsetning om å bringe de bibelske tekstene inn i dagliglivet til leserne, dette kan også du bli en del av, sier Sjaastad.

– Med Bibelleseringen fikk vi ny kompetanse og nye verktøy for å kunne nå vår visjon om å åpne Bibelen for alle. Et av dem er Bibelleseplanen Logos, sier Paul Erik Wirgenes, generalsekretær i Bibelselskapet.

– Bibelen er den viktigste boka jeg vet om. Jeg ble glad i den allerede som barn og har funnet meg igjen i mange av tekstene og opplever at den også finner meg.

Jorunn Sjaastad -