Lydbibelen gjer at Gud kjem heilt nær

Kyrkjene i Golfen kjem ofte i kontakt med menneske som strir med analfabetisme, eller lese- og skrivevanskar. I ein singalesisk kyrkjelyd møter vi Jeannie.

Jeannie avbilda i huskyrkja der ho er medlem. Ein tolk (i forgrunnen) omset det ho seier.
– Jo meir eg lyttar til Guds ord, dess meir veks trua mi, og dess tydlegare openberrar Gud seg for meg, seier Jeannie.

– Eg kjem frå ein buddhistisk familie på Sri Lanka, men no har eg budd og arbeidd i Bahrain i 18 år, fortel ho.

I kyrkja hennar, som eigentleg er ei litt stor stove i ein privatbustad, har ho fellesskap med andre arbeidsinnvandrarar.

– Då eg kom i kontakt med kyrkjelyden første gongen, blei eg teken i mot med opne armar, og etter kort tid fekk eg også min eigen bibel, fortel Jeannie.

Til å byrje med nemnde ho ikkje problemet sitt for nokon.

– Eg kjente Guds kraft i fellesskapen eg hadde blitt ein del av, men sidan eg ikkje kunne lese var det ei smerte for meg ikkje å kunne bruke Bibelen eg hadde fått.

Til sist fortalte ho om dette til pastoren.

– Kva skjedde då? spør Daniel John, Bibelselskapets lokale medarbeidar i Bahrain.

– Pastor Kapila gav meg lydbibelen, smiler Jeannie.

Bibelselskapet i Gulfen sørgjer for at kyrkjene har naudsynte ressursar, mellom anna lydbiblar på migrantarbeidarane sine eigne språk.

Trass i utfordringane sine jobbar Jeannie hardt som hushjelp for å forsørgje seg sjølv og familien sin på Sri Lanka. Engasjementet og trua hennar er ein inspirasjon for alle rundt henne.

– Når eg lyttar til Bibelen, opplever eg stadig noko nytt, og tekstane openberrar seg på nye måtar. Då eg for første gongen fekk tilgang til Guds ord, skjønte eg også meir – og blei særleg merksam på Guds allmakt. Lydbibelen har brakt meg nærare Gud, smiler Jeannie.

«Då eg for første gongen fekk tilgang til Guds ord, skjønte eg også meir – og blei særleg merksam på Guds allmakt.»

Jeannie -

Portrett av Daniel John, Bibelselskapet i Gulfen.

Jeannies kamp viser behovet for støtte og ressursar til arbeidsinnvandrarane i Gulfen, spesielt dei som manglar grunnutdanning.

– Eg har møtt mange migrantarbeidarar som ikkje kan lese sitt eige språk. Ofte fortel dei som har fått ein lydbibel, og kome til tru, at Gud talar til dei gjennom syn. Guds ord blir røyndom for dei gjennom visjonar – og ordet og visjonen kjem saman, seier Daniel John som har arbeidd for Bibelselskapet i Bahrain sidan 1999.