Med høyeste sikkerhet

I Qatar, vertsnasjonen for Fotball-VM 2022, ligger kirkene bak murer som er bevoktet av bevæpnet politi. For å komme inn må man gjennom en sikkerhetskontroll som omfatter ansiktsskanning og kontroll av bagasje og papirer.

Tårn og moderne fotballstadion
DOHA, QATAR: Khalifa internasjonale stadion og «Aspire Tower». Stadionet vil spille en sentral rolle under Fotball-VM i Qatar 2022.

– Jeg vil gjerne vise deg kirkene våre her i Qatar, sier James Christopher som tar imot oss innenfor politisperringene. Han har siden 2008 vært ansvarlig for Bibelselskapets arbeid i Qatar.

– Dette er det religiøse komplekset i Doha. Her ligger den koptiske kirken, sier han og peker.

– Den store bygningen er den romersk-katolske kirken, og på andre siden av plassen ser du den indiske kirken. Her er det også en ortodoks og anglikansk kirke og evangeliske kirker, sier han.

Komplekset er ca. en kilometer i diameter, og man kommer inn gjennom én port og går ut gjennom en annen.

– Et øyeblikk, jeg skal åpne porten i 15 sekunder, så du kan få et lite blikk på utsiden …

Kirken regnes kun som gjest i dette landet

James Christopher - Bibelselskapets medarbeider i Qatar

Plassen er omkranset av en mur, og utenfor står fire politibiler – og uniformerte menn patruljerer med gevær på skulden. I teltene er det kontrollposter som alle må gå gjennom.

Underlagt utenriksministeriet
– Kirken regnes kun som gjest i dette landet, og det er grunnen til at kirkekomplekset administreres av Utenriksdepartementet, sier James.

Ifølge departementet er politipatruljene der for å beskytte de kristne.

– Det er OK, vi takker for det. Men samtidig vet vi at det er en måte å kontrollere oss på – å holde oversikt over hvem som går inn og ut. Kontrollpostene er også opprettet for å hindre enkelte mennesker å komme inn, forklarer James.

– Hvis papirene dine sier at du er hindu eller buddhist, kommer du ikke inn. Det gjør verken personer med statsborgerskap her i landet, altså de etniske araberne, eller andre muslimer.

Tidligere var det seks til åtte tusen frammøtte til messene i denne kirken

James Christopher - Bibelselskapets medarbeider i Qatar

Bibelselskapets bokhandel
Den største kirken innenfor murene er den katolske «Our Lady of Arabia», som kan romme 5000 mennesker.

– Tidligere var det seks til åtte tusen frammøtte til fredagsmessene i denne kirken. Etter utbruddet av COVID-pande-mien må alle besøkende forhåndsregistrere seg på internett. Ikke alle har mulighet til det, og det hindrer mange i å komme, forklarer James.

Bibelselskapets bokhandel holder også hus i den katolske kirken.

– Men vi betjener alle kirkene med bibler, bøker og annet materiell. Katolikkene ønsker også rosenkranser, og i tillegg selger vi noen gaveobjekter i bokhandelen, fortsetter han.

James er Bibelselskapets eneste ansatte i Qatar, men han har med seg noen frivillige medarbeidere som blant annet betjener bibelbutikken.

Bokmesser er et viktig sted for bibelselskapene i Gulfen. Her er (fra venster mot høyre) James Christopher, Daniel John, Hrayr Jebejian og Yousef Sabry.

Restriksjoner

I alle land der Bibelselskapet arbeider blir det lagt stor vekt på at importen av bibler skal skje lovlig og ifølge lovverket. Noen steder, som i Qatar, er den prosessen komplisert og tidkrevende.

– I august sendte jeg en søknad til Utenriksdepartementet om å få godkjent en leveranse med bibler på ulike språk. Først to–tre måneder senere kan jeg forvente å motta forsendelsen. Prosessen innebærer et omfattende byråkrati med avhør og samtaler og deretter en komplisert prosess med godkjennelse av papirer og pakksedler, forklarer James.

Blant de landene i Gulfen der Bibelselskapet får lov å operere, er Qatar, det mest lukkede. Det gjelder både bibelimport, men også kontroll og overvåkning av aktiviteten.

Da det i 2008 ble mulig å etablere et kontor i Qatar var James den som tross hindringer og vanskeligheter maktet å legge grunnlaget for arbeidet. Han er en ekte misjonsbygger, men han er nokså alene om utfordringene han står overfor.

– I likhet med alle kristne i Gulfen er vi avhengige av forbønn og støtte fra bibelvenner i andre land, sier generalsekretær for Bibelselskapet i Gulfen, Hrayr Jebejian.

I likhet med alle kristne i Gulfen er vi avhengige av forbønn og støtte fra bibelvenner i andre land.

Hrayr Jebejian - Generalsekretær, Bibelselskapet i Gulfen

James Christopher

James Christopher

James Christopher ankom Gulfen allerede i 1987 og arbeidet i åtte år for et reklamebyrå i Kuwait. I 1994 kom han i kontakt med Bibelselskapet – og fikk ansettelse i staben. De siste tolv årene har han arbeidet fra Doha, Qatars hovedstad.

James er gift og har tre voksne barn.

– Min eldste sønn arbeider i Oman, mens de to andre er i India sammen med resten av familien.

James har bakgrunn fra metodistmenigheten i byen Puna.

– Her i Qatar er det ingen metodistkirke, så metodistene samler seg gjerne til gudstjeneste i Den anglikanske kirken. Det gjør også jeg, men ofte oppsøker jeg også de andre menighetene. Bibelselskapet betjener alle kirkesamfunn, understreker James.


Verdensmesterskapet i Qatar 2022 er et monument over slaveri som bør rives. Ifølge enkelte beregninger har byggingen av infrastrukturen i forbindelse med VM kostet tusenvis av menneskeliv. Skal vi sitte på arenaene og se fotball? Eller skal vi tippe byggverkene på sjøen?

Barney Ronay i avisen The Guardian den 16. juni 2020 -

Fotball-VM 2022

Det er under ett år til FIFA World Cup 2022. For mange vil det arte seg som et utstillingsvindu for et system for utbytting av arbeidskraft fra den tredje verden.

Nesten 90 prosent av befolkningen i Qatar er fremmedarbeidere. Sammen med nabolandet, De forente arabiske emirater, er dette den høyeste andelen migranter i forhold til innbyggertall noe sted i verden.

1,8 millioner mennesker fra Bangladesh, Nepal, India og andre land jobber under forhold som har blitt omtalt som «en moderne form for slaveri» av International Trade Union.

Bibelselskapet i Gulfen ønsker å nå ut til disse arbeidere som blant annet har bygget den nye havnen i Doha, utvidet den internasjonale flyplassen og bygget åtte VM-stadioner.

– Vi planlegger å distribuere Johannesevangeliet og Det nye testamentet til 18 500 arbeidere på 14 språk.