Med Kristus i moskeen

I en av Sentral-Asias storbyer er det en moske med en imam som forkynner evangeliet.

Minaret med busker foran
Mann i svart dress med svart slips

På oppdrag fra De forente bibelselskaper holder ukrainske Anatoliy Raychenets (bildet) tett kontakt med kirkene og bibelselskapene i de sentralasiatiske landene.

På tross av krigen som raser i Ukraina, har han og Bibelselskapet fortsatt et stort og brennende hjerte for arbeidet i Sentral-Asia. Krigshandlingene har gjort reisevirksomhet nesten umulig, men kontakten opprettholdes likevel - digitalt og via telefon.

Og i Sentral-Asia ber de kristne nå for Ukraina.

– Da jeg for noen år siden var på reise til Sentral-Asia sammen med kolleger fra Bibelselskapet, ble vi invitert til middag av en imam. Han var leder for en moske i en av storbyene i landet, og ønsket oss vel kommen hjem til seg, forteller Anatoliy Raychenets i Det ukrainske bibelselskapet.
Et par år tidligere hadde Bibelselskapet trykket en ny bibeloversettelse til hovedspråket i dette landet, og i den forbindelse hadde de hatt et prosjekt der alle familier som ønsket det kunne få en «bibel til husbruk».
«Siden det er så mye felles stoff i Koranen og Bibelen, opplevde jeg det som relevant å ha lest de kristnes bok», fortalte imamen.
«I islam anerkjenner vi også Bibelen som en hellig skrift, men vi anser kun Koranen for å være fullkommen», forklarte han.
Dermed oppsøkte imamen Bibelselskapet for å få et eksemplar av den nye oversettelsen.

Begynte med Markus

«Jeg fikk råd om å begynne med Markusevangeliet. Samme ettermiddag satte jeg meg til rette med Bibelen – og fant fram til denne boken i Det nye testamentet.»

Han begynte å lese de første kapitlene i Markus, som forteller om Jesu tjeneste.

«Den natta fikk jeg ikke sove. Det jeg hadde lest på mitt eget morsmål ble så levende for meg. Jeg opplevde at Gud snakket til meg der og da: At Jesus – han er virkelig Guds sønn og Frelseren. Derfor ba jeg til Gud og sa: ‘Hvis det er du, Gud, hvis du er den levende Gud som snakker til meg, vil jeg gjøre som du sier’.»

Neste dag leste han videre i Markusevangeliet, og kom til slutt til de siste versene i kapittel 16, der det står: «Den som tror og blir døpt, skal bli frelst.»

Markus 16,15-18

Les i nettbibelen.

15Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt! 16Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. 17Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, 18og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.»

Imamen blir døpt

Det han hadde lest ble så viktig for ham at han kort tid etter oppsøkte en pastor og snakket med ham om sin situasjon. Han bekjente troen på Jesus Kristus og ønsket dåp, og den lokale pastoren døpte ham i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn.

Imamen var allerede blitt en godt voksen mann, og etter dåpen kunne han enkelt ha sagt at han trakk seg fra stillingen på grunn av sin alder.

Men han lengtet etter å forkynne evangeliet:

«I min moske kommer det mellom 300 og 1000 mennesker, og jeg forkynner for dem. Kan jeg som bekjenner Kristus likevel fortsette som imam?» spurte han pastoren.

Pastoren kontaktet sin biskop og kirkeledelsen og la situasjonen fram for dem.

– De mente det ville være rett å fortsette i tjenesten som imam, for han hadde jo en stor menighet som trengte evangeliet. Derfor rådet de ham til å være forsiktig, og fortsette å legge fram Guds ord for forsamlingen i moskeen, forteller Anatoliy.

Samtalen med imamen fant sted fire-fem måneder etter at han ble døpt, og hele tiden etterpå har han vært en

Hemmelige disipler

«Jeg tar hensyn til vår kontekst og kultur, og nå har jeg svært mange hemmelige disipler i min menighet,» avslørte imamen.

Derfor har imamen nå bedt om å bli ordinert til prest: «For da kan jeg døpe de troende i min menighet», sier han.

Det har nå gått noen år siden møtet med imamen vi omtaler i denne artikkelen.

– Jeg har ikke snakket med ham etterpå. Dette temaet er svært sensitivt, og man frykter at telefonene kan være avlyttet, forteller Anatoliy.

– Men i samtaler med lederen for det nasjonale bibelselskapet har jeg fått høre at de holder tett kontakt med denne moske-menigheten. Imamen ber om mange bibler, og er den største distributøren av bibler i hele landet.