En kurv med bibler!

I 2021 inviteres vi til å bli med på et storstilt og målrettet prosjekt på Cuba. Første året skal 5000 nøye utvalgte familier nås med i alt 30 000 bibler. Deretter gjentas det samme de neste to årene.

– Med bibelen som evangeliseringsredskap, og med kirkenes hjelp, vil vi nå mennesker på Cuba som fortsatt tørster etter Guds ord, sier bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen
– Med bibelen som evangeliseringsredskap, og med kirkenes hjelp, vil vi nå mennesker på Cuba som fortsatt tørster etter Guds ord, sier bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen

Over alt hvor Guds ord sås bærer det frukt, men på samme måten som i den bibelske likningen om såmannen vil grøden variere.

Etter å ha sluttført aksjonen «En million bibler til Cuba» ble det gjennomført en grundig evaluering av prosjektet.

– Vi skjønte straks at vi hadde sådd i svært fruktbar jord, forteller bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen i Det Norske Bibelselskap.

– Det store millionprosjektet innbefattet også bibeldistribusjon til fengslene. De innsatte fikk både en bibel til seg selv og en de kunne dele med familiemedlemmer eller venner som kom på besøk.

Besøksvenner som hadde mottatt en bibel på denne måten, ble deretter fulgt opp av fengselsprestene. Mange steder slo Guds ord kraftige røtter, og det ble etablert bønnegrupper og husfellesskap.

Barn er bibelmisjonærer

På Cuba tar Bibelselskapet gjerne initiativ til store, kristne fellesmøter – og mye skjer utendørs. Både det kulturelle og meteorologiske klimaet innbyr til det.

– Når kristne fra flere menigheter samles i en bydel, strømmer også andre mennesker til. Ofte er det barna i nabolaget som er mest frimodige. Selv om de kommer fra familier som ikke har noen tilhørighet til menig- heten, ønsker de seg gjerne en barnebibel. Når de kommer hjem med bibelen, blir det sådd et frø, sier Olsen.

En del foreldre er nysgjerrige. De leser i barnebibelen sammen med sønnen eller datteren, og noen blir så interesserte at de ber barna om å skaffe dem en bibel – eller de oppsøker selv kirken for å be om en.

Disse erfaringene er bakgrunnen for det målrettede bibelplantingsprosjektet som planlegges etter årets bibeldag.

En kurv med bibler

De østlige delene av Cuba er lite utviklet og preges av større fattigdom enn områdene nær hovedstaden Havanna. Infrastrukturen er dårlig utbygd og transportmulighetene er mangelfulle. Det er disse områdene som nå prioriteres av Bibelselskapet.

– Dette er en av de provinsene hvor de sosiale utfordringene er størst, men også et område der kirkene er i sterkest vekst, forklarer Olsen.

De lokale pastorene får i oppgave å identifisere de familiene som både har størst utfordringer, men samtidig har et godt potensial til å nå ut til andre.

– Husstanden får en kurv med bibler for ulike familiemedlemmer; en barnebibel, en ordinær bibel, en bibel med stor skrift for eldre eller svaksynte, og studiemateriell til bruk for den eller de som ønsker å fordype seg i de bibelske tekstene.

Deretter vil familien følges tett opp av pastorene. Målet er at hvert av disse hjemmene skal utvikles til å bli en bønnegruppe, og etter hvert danne utgangspunkt for en ny menighet i sitt lokalsamfunn.

El Oriente

Mange av samfunnene og familiene i El Oriente, de østlige delene av Cuba, er spesielt rammet av den pågående politiske og økonomiske krisen.

– Historisk har dette området vært befolket av etterkommere etter slaver. Det har påvirket samfunnet både kulturelt og religiøst. Tradisjonelle næringsveier er produksjon av sukkerrør og kaffe, forklarer Olsen.

Fattigdommen setter et tydelig preg på samfunnet. Det er liten økonomisk aktivitet, svært lite turistme og mye ulovlig, kriminell aktivitet. Også familiene rammes av materiell mangel, og det rapporteres ofte om vold i hjemmene.

– Første året tar vi sikte på å nå 5000 av disse familiene med 30 000 bibler. Så gjentar vi det samme de neste to årene, sier Olsen.

Prosjektet kan bare lykkes hvis de lokale kirkene tar oppgaven seriøst og gir tett oppfølging til de familiene som får settene med bibler.

– Det vi nå gjør, er å ta i bruk Bibelen som et evangeliseringsredskap gjennom disippelskap. Gjennom kirkene skal vi nå folket i El Oriente, sier Bernt G. Olsen.


På Bibeldagen 2021 samler vi inn penger til å gi bibler til 30 000 mennesker i 5 000 familier, primært i den østlige provinsen av Cuba. Der bor gjerne tre generasjoner under samme tak, ofte i små boliger. Familiene får en kurv med bibler: En barne-bibel og ungdomsbibel til de yngste i familien, en bibel i storskrift til besteforeldrene, en vanlig bibel til foreldrene, og kanskje en studiebibel for dem som ønsker å lære mer.

– Vi starter i øst, i den delen av Cuba hvor kirkene vok- ser mest, og der mangelen på bibler er mest prekær, sier bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen.

(Foto: Bibelkommisjonen på Cuba)


Bibeldagen

Bibeldagen er den årlige feiringen av Bibelens plass i menigheten, i Norge og i verden. Det er en lang tradisjon i Norge for å feire Bibeldagen på Såmanns-søndagen. Da setter vi Bibelen i sentrum, gleder oss over at vi har den på vårt eget språk, og vender blikket ut mot mennesker i andre land som også ønsker seg en bibel.

Lignelsen om såmannen:

«En såmann gikk ut for å så kornet sitt. Og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fuglene under himmelen kom og spiste det opp. Noe falt på steingrunn, og det visnet straks det kom opp, fordi det ikke fikk væte. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det. Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar frukt, hele hundre ganger det som ble sådd.»

Luk 8,5-8

(Maleri av: Nelly Bube, foto: Dag K. Smemo)

Denne artikkelen er hentet fra Bibelgaven 1/21. Last ned hele bladet her.