Migrantmenigheten på Sitra

Det er kveld i bydelen Sitra, sørvest for bysentrum i Manama, Bahrains hovedstad. Som besøkende fra Norge blir vi eskortert av flere personer, for dette er regnet for å være en utrygg del av byen.

Menigheten sitter på gulvet i det lille rommet i huskirken der gudstjenesten feires.
Den nepalske husmenigheten feirer gudstjeneste i et lite stuerom i fjerde etasje i en boligblokk i bydelen Sitra.

Majoriteten av statsborgerne i Bahrain er sjia-muslimer, mens kongen og eliten stort sett er sunnier. Denne uforholdsmessigheten har tidligere medført demonstrasjoner og voldshandlinger – spesielt i de sjiadominerte områdene av byen.

Bydelen Sitra har en stor sjia-majoritet, men i likhet med resten av det lille landet er det også her mange fremmedarbeidere.

Vi ankommer en bakgård, parkerer bilen, og kjemper oss opp bratte trapper til fjerde etasje i en forfallen bygård. Idet vi når fram møtes vi av en myriade med sko og vasketøy som henger til tørk fra snorer mellom takbjelkene.

– Velkommen, smiler en asiatisk mann.

I motsetning til den øvrige menigheten, som sitter på gulvet, får vi som gjester tildelt stoler, og vi benker oss bakerst i lokalet, i et rom på ikke mer enn 20 kvadratmeter.

Musikken og sangen fyller raskt det lille kirkerommet, og gudstjenesten tar til – på nepalsk.

– Denne kirken er ikke registrert, men er et fellesskap som tolereres og aksepteres i Bahrain, forklarer generalsekretær Hrayr Jebejian.

– I Kuwait holder de registrerte kirkene til på «compunden» (kirketorget). Her i Bahrain er det litt lempeligere.

I en spørreundersøkelse fra 2017 svarte over halvparten av bahrainerne, i motsetning til alle sine arabiske naboer, ja til påstanden om at «vi bør lytte til de blant oss som prøver å tolke islam i en mer moderat, tolerant og moderne retning.»

Bibelselskapet i Bahrain har kontorer i tilknytning til det 120 år gamle sykehuset i Manama sentrum. Det ble etablert av amerikanske misjonærer i 1903, lenge før oljerikdommene flommet over landet. «The American Hospital» har fortsatt et godt omdømme blant befolkningen, og har kanskje bidratt til at befolkningen her har en generell mer liberal holdning i samfunnsspørsmål enn muslimene i nabolandene.

– Bahrain er vårt fyrtårn. Her er det både en bitte-liten kristen minoritet blant landets borgere, men den sjiamuslimske majoriteten har også et mer liberalt syn på andre religioner enn sunniene i nabolandene, uttalte generalsekretær Hrayr Jebejian, i et intervju under koronapandemien.

I en spørreundersøkelse fra 2017 svarte over halvparten av bahrainerne, i motsetning til alle sine arabiske naboer, ja til påstanden om at «vi bør lytte til de blant oss som prøver å tolke islam i en mer moderat, tolerant og moderne retning.»

– På grunn av medienes dekning av situasjonen i Iran får mange europeere gjerne en forståelse av at sjia-islam er svært konservativ. Likevel er det ofte blant den muslimske sjia-befolkningen man finner større grad av toleranse for andre religioner, sier bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen i Det Norske Bibelselskap.

Det er nok en av grunnene til at denne nepalske menigheten åpent får holde gudstjeneste her på øya Sitra.

Når gudstjenesten er slutt, deles et måltid fra den lokale take-away-sjappa. Nattverdsbrødet er «kylling og ris» og vinen er Pepsi. Mens Den hellige ånd fortsatt er til stede blant oss.


Sanjana i bønn

Sanjana

Jesus har gjort mange mirakler i livet mitt. Jeg ble en kristen allerede i Nepal, og da jeg kom hit, opplevde jeg at jeg neppe ville få sjansen til å ha fellesskap med andre troende.

Men her i Bahrain opplevde jeg at alt skjer med Guds nåde.

Jeg er så takknemlig, for alle kan nepalsk i min kirke. Nesten hver dag har vi fellesskap, også via telefonen, overalt – og uansett tid på dagen. Hvis du sjekker Whatsapp* er menigheten vår aktiv 24 timer i døgnet. Til slutt vil jeg si at Bibelen har brakt meg stor velsignelse.

Takk til Bibelselskapet for at dere gjør det mulig for oss å dele Guds ord!

Sanjanas datter

Velsignet av Gud

Sanjana kommer fra en hinduistisk familie i Nepal. I hjemlandet møtte hun sin mann, og ikke lenge etter ekteskapet flyttet de til Gulfen for å arbeide.

I Bahrain fødte Sanjana en datter. Vi møter hele familien i en liten nepalsk huskirke i utkanten av Manama, hovedstaden i Bahrain.

– I denne kirken er jeg både regnskapsfører og søndagsskolelærer, og av og til også pastor, smiler Sanjana.

– Både jeg og min mann kommer fra ikke-kristne familier. Vi har opplevd mye motstand, men likevel har vi blitt rikt velsignet av Gud, sier hun – og løfter fram sin lille datter.

– Jeg takker Gud for fellesskapet og støtten jeg har funnet her på Sitra. Denne menigheten er nå min andre familie.

*Whatsapp er en kryptert meldingsapplikasjon for mobiltelefoner som brukes mye i utlandet.