Ny framtid for Syria!

Syrere med annen trosbakgrunn blir overveldet over hvordan de kristne kan ha et så nært og personlig forhold til Gud. I møte med Bibelselskapets utsendinger opplever mange å få et nytt gudsbilde.

Ny framtid for Syria

Av Bjøn Håkon Hovde

Hvert år analyserer Bibelselskapet i Syria behovene landet står overfor, og velger deretter ut i hviulke områder arbeidet bør konsentreres. I Damaskus og Aleppo er befolkningskonsentrasjonen er størst. Derfor står alltid disse byene høyt på prioriteringslisten.

I 2019 og 2020 har Bibelselskapet også intensivert arbeidet i Jazirah-regionen, som ligger i den nord-østre delen av Syria mellom elvene Eufrat og Tigris. De største byene der er Hasakeh og Qamishli.

– Tidligere hadde vi også et omfattende arbeid i Raqqa, men på grunn av ISIS’ herjinger vil det ta tiår å gjenoppbygge byen, og enda lenger tid før flyktningene vender tilbake – om de noensinne kommer til å gjøre det, sier Nabil Saad som er prosjektleder i Det syriske bibelselskapet.

Syrernes prøvelser var dessverre ikke over etter at ISIS var nedkjempet. Da Tyrkia invaderte de nordlige delene av Syria i november ble hundretusener av mennesker fordrevet. Mange av dem lever nå som flyktninger i byene Hasakeh og Qamishli.

– I samarbeid med kirkene har vi likevel klart å nå ut til dem med bibler, barnebibler, kalendere og annet kristent materiell, forteller Nabil.

Møter med mennesker

Nøkkelpersoner fra kirkene bistår i distribusjonsarbeidet, og responsen fra befolkningen er overveldende. Mange forteller at de blir møtt med enorm takknemlighet:

«Det er alltid godt å motta nødhjelp og matrasjoner, men det er annerledes å motta en gave direkte fra Jesus - Guds eget hellige ord. Hvordan kan vi takke dere for å bringe oss håp og framtidstro

En familiefar uttalte: «Alle oss i familien har nå opplevd å bli velsignet. Takk for at dere hjalp oss å finne fram til skriftsteder i Bibelen som rettet seg direkte til oss. Jeg il aldri glemme da du ba for hver og en av oss. Da visste vi at det måtte være den sanne Gud som hadde sendt deg. Etter dette har alt forandret seg i hjemmet vårt.»

Krigene i Syria har bidratt til interne flyktningstrømmer som gjør at de ulike folkegruppene nå lever langt mer blandet enn tidligere. Det eksisterer fortsatt barrierer mellom folkegrupper og ulike trossamfunn, men samhandling og sameksistens kan gjøre motsetningene enklere å overvinne.

– Vi tror at en virkning av dette vil være at nye naboer bringes tettere til hverandre. Dette ser vi på som en videreføring av arbeidet inspirert av Jesus og apostlene, og en åpning for oss til å nå lenger ut med evangeliet, selv om det betyr hardt arbeid, sier Nabil.

Den kristne Gud er så nær oss

En familiefar i Damaskus uttalte det slik: «Først var vi nesten sjokkerte over at dere kom for å besøke oss, men snart innså vi at dere var våre beste venner. Vi opplevde at Bibelen snakket til oss om Gud på en ny og svært tydelig og kraftfull måte. Mest oppsiktsvekkende var det likevel da vi ba sammen – og du snakket med Gud som om du virkelig kjente ham. Har de kristne virkelig et så nært forhold til Gud?»

Bibelselskapet er for alle

– Ved å gi dere disse innblikkene i arbeidet har jeg ønket å formidle at vi forsøker å nå fram til ulike folkegrupper, og til alle dem som søker den sanne Gud, forteller Nabil.

For at de bibelske tekstene skal snakke tydelig til hver og en, har Bibelselskapet forsøkt å gjøre dem så «syriske» som mulig – slik at leseren kan oppleve et forståelig budskap om en nærværende frelser som går i våre gater, enten der er i Aleppo, Damaskus, Qamishli eller i Hama.

En av våre medarbeidere med ansvar for Bibelselskapets ungdomsarbeid uttalte nylig:
«Jeg har aldri opplevd så mange unge mennesker som er blitt frarøvet livsmot og fremtidshåp. Derfor søker mange av dem nå til oss – og vi forsøker også å nå dem.»

Avhengige av vår støtte

Uten hjelp fra internasjonale bibelvenner vil arbeidet i Syria stoppe opp.

– Når vi sier at vi ønsker å nå «alle» mener vi at arbeidet vårt skal være altomfattende. Det betyr at vi har en stor oppgave foran oss, understreker prosjektlederen.

Det trengs mange bibler og det er behov for barnebibler og annet kristent resursmateriell for ulike aldersgrupper. Traumearbeidet må fortsette – og med tilstrekkelige ressurser vil vi kunne bringe svært mange mennesker til Gud.

– Vi opplever nå hvordan Jesus har blitt levende blant nye folkegrupper i vårt land. Vær med oss i deres bønn om at dette skal fortsette. En gave til bibelarbeidet i Syria kan gi tifold tilbake, sier Nabil.

Gi en gave? VIPPS #94418, skriv "Syria", navn og adresse i meldingfeltet!