Ny samisk bibel på Samefolkets dag

Bibelselskapet publiserer nyoversatt samisk bibeltekst 6. februar.

Bilde av Bibelselskapets komite for godkjenning av bibelteksten i Norge: Gunnar Johnstad, Marta Høyland Lavik, Ole Henrik Magga, Berit Frøydis Svineng Johnsen, Hans-Olav Mørk. Foto: Bibelselskapet
Bibelselskapets komite for godkjenning av bibelteksten i Norge: (f. v.) Gunnar Johnstad, Marta Høyland Lavik, Ole Henrik Magga, Berit Frøydis Svineng Johnsen, Hans-Olav Mørk.

På Samefolkets dag blir Bibelselskapets nye nordsamiske bibeloversettelse tilgjengelig digitalt på www.bibel.no. Den nordsamiske bibelen i bokform lanseres offisielt i Kautokeino 23.-25. august 2019.

Oversettelsen er blitt til i et samarbeid mellom bibelselskapene i Norge, Sverige og Finland. Teksten er resultatet av et arbeid som har pågått i mer enn 30 år. En lang rekke medarbeidere og fagkonsulenter fra alle tre land har deltatt.

Bibelselskapet har opprettet en ressursside med informasjon om den nye oversettelsen. Denne siden vil oppdateres med nytt stoff i tiden fram mot lanseringen.

Samtidig legger Bibelselskapet ut ny sørsamisk bibeltekst på www.bibel.no. Alle kirkeårets tekster fra kirkene i Norge og Sverige er nå oversatt, og arbeidet fortsetter. Boken med kirkeårets tekster ble høytidelig innviet ved det samiske alteret i Nidarosdomen 23. november 2018. Nå blir denne teksten også tilgjengelig på nettet.Oversettelsen av den sørsamiske bibelteksten er et samarbeidsprosjekt mellom bibelselskapene i Norge og Sverige.

Bibelselskapene i Norge og Sverige samarbeider også om å oversette Det gamle testamentet til lulesamisk.

– Vi er takknemlige for å kunne bidra på denne måten til å løfte fram samisk språk og kultur i kirke, skole og samfunn. Det er en spesielt stor glede å presentere disse tekstene i 2019, som også er UNESCOs internasjonale år for urfolksspråk, sier Bibelselskapets generalsekretær, Paul Erik Wirgenes.