Samholdet er sterkere enn noen gang

Ingen står Det ukrainske bibelselskap nærmere enn oss i Norge, og det har vært en selvfølge fra første dag å gjøre det vi kan for både dem og ukrainere som nå bor spredt over hele Europa.

En av Bibelselskapets ansatte omfavner en jente i rød genser (Diana) og den eldre naboen hennes - som har møtt opp for å få nødhjelp og bibler.
Diana (i rød genser) er fra Kivsharivka, en ganske stor by, som har vært isolert og ikke mottatt forsyninger på mange måneder. Hun kommer fra en stor familie uten far og må selv ta seg av småsøskene da moren hennes sliter med dårlig syn. Hun hjelper også en eldre nabo som heller ikke ser godt. Vi ga henne et nytestamente med stor skrift til moren og en lydbibel til nabokonen.

Vi har mottatt store gaver til dette arbeidet, og alt har blitt brukt til å produsere bibler, både til Ukraina og til ukrainske flyktninger i andre land, til nødvendig drift, til strømaggregater for kontorene, og også varme klær til staben. Og ikke minst til drift av et stort traumearbeid, som vi like godt kunne kalle bibelsk sjelesorg. Hensikten er å hjelpe mennesker til å leve videre, selv om de har opplevd krigens redsler, mistet noen av sine nærmeste eller bare er dypt fortvilt over det som har rammet hjemlandet deres.

Når dette skrives er alle kontorene til Bibelselskapet i drift, i Kharkiv, Kyiv og Lviv. I Kherson, som ble tatt tilbake fra russiske styrker, er det begrenset mulighet til å arbeide på grunn av harde kamper. Overalt er det stor etterspørsel etter bibler, og i samarbeid med de lokale kirkene deles nå de fleste bibler ut gratis.

I de russisk-okkuperte områdene av Ukraina er det bare den russisk-ortodokse kirken som kan arbeide fritt. Andre kirker, både andre ortodokse, katolske og protestantiske kirker har måttet stoppe sitt arbeid, og mange ledere har enten forlatt området eller gått i skjul.

«Hensikten med Bibelselskapets traumearbeid er å hjelpe mennesker til å leve videre, selv om de har opplevd krigens redsler, mistet noen av sine nærmeste eller bare er dypt fortvilt over det som har rammet hjemlandet deres.»

Anatoliy Raychynets -

På ukrainsk side varierer det kirkelige arbeidet – alt etter hvor langt fra fronten man er. I vest, området rundt Lviv, er det mange og tett konsentrasjon av kirker. Der driver de mottak av flyktninger fra øst, innsamling av mat og annet som trengs i krigsområdene. I en kirke jeg besøkte var rundt 1/3 medlemmene bosatt utenfor landet, og jo lenger øst man kommer, jo tynnere blir det i rekkene.

Krigen har også medført at samholdet mellom kirkene er sterkere enn noen gang, men det er ingen tvil om at situasjonen er spesielt vanskelig for den delen av den ortodokse kirken som er lojal mot Moskva. Noen prester er tiltalt for å ha samarbeidet med Russland, mange har forlatt kirken, og selv om de offisielt har brutt med patriarkatet i Moskva, mener nok de fleste at båndene fremdeles er tette.

Der det er mulig å samles, er det stor tilstrømning til kirkene, og dette gjelder hele landet. Men flyalarm og bombeangrep gjør det utrygt i store deler av landet.

«Der det er mulig å samles, er det stor tilstrømning til kirkene, og dette gjelder hele landet. Men flyalarm og bombeangrep gjør det utrygt i store deler av landet.»

Anatoliy Raychynets -

Portrettfoto av Anatoliy Raychynets.

Anatoliy Raychynets er assisterende generalsekretær i Det ukrainske bibelselskap og lærte norsk som bibelskolelev i Tønsberg på 90-tallet. Han bor i Kyiv, mens hans kone Victoria og deres to barn, Kristina og Georgi, bor på Karmøy som flyktninger fra krigen. Victoria er ansatt i Det Norske Bibelselskap med ansvar fra traume-arbeid i Ukraina.