Septembertestamentet 500 år

Onsdag 21. september er det nøyaktig 500 år siden Martin Luthers Das Newe Testament Deutzsch – det såkalte «Septembertestamentet» – kom ut.

Utsnitt av det første kapitlet i Johannesevangeliet i Martin Luthers oversettelse av Det nye testamentet.
Utsnitt av det første kapitlet i Johannesevangeliet i Martin Luthers oversettelse av Det nye testamentet.

I anledning jubileet arrangerer Høgskolen i Innlandet (HINN) og Det Norske Bibelselskap et fagseminar om oversettelse av hellige tekster i HINNs lokaler i Hamar. Seminaret vil også bli strømmet på Internett.

Om Septembertestamentet

Luther hadde i løpet av tolv vinteruker oversatt hele Det nye testamentet fra gresk til tysk mens han satt i «indre eksil» på Wartburg etter å ha blitt lyst fredløs etter riksdagen i Worms i 1521.

Denne utgivelsen representerer starten på moderne bibeloversettelsesarbeid til folkespråkene, den hadde stor betydning for utviklingen av et felles tysk skriftspråk, og den ble også mønster for de første danske bibeloversettelsene.

Program

Seminaret ledes av forlagsredaktør Ingvild Røsok ved Det Norske Bibelselskap.

Øvrige deltakere:

  • Forfatter og Luther-biograf Atle Næss forteller om Luther på Wartburg.
  • Professor Anders Aschim fra Høgskolen i Innlandet presenterer Septembertestamentet (1522) og veien derfra til Christian 3.s danske bibel (1550).
  • Professor Per Halse fra Høgskulen i Volda har temaet «Då Bibelen vart norsk. Bibelomsetjing til nynorsk og bokmål».
  • Nora S. Eggen, gjesteforsker ved Høgskolen i Innlandet, presenterer oversettelser av Koranen til norsk.
  • Kulturarbeider og bibeloversetter Meerke Krihke Leine Bientie snakker om sitt engasjement i språkvitalisering gjennom arbeid med å oversette bibeltekster til sitt morsmål sørsamisk.

Praktisk informasjon

Målgruppene er ansatte i trossamfunn og i skolen (særlig KRLE-lærere), studenter, og ellers alle med interesse for historie og/eller språk.

Arrangementene er en del av den nasjonale festivalen Forskningsdagene, som begynner samme dag. Det er fri inngang til arrangementene.

Fagseminaret strømmes, følg denne lenken. (Passord: 797271)

Kontaktperson

Professor Anders Aschim, Høgskolen i Innlandet
Professor Anders Aschim, Høgskolen i Innlandet

[email protected]
+47 62 51 76 50

Bibelpub på Gregers

Fra kl. 18 samme kveld er det bibelpub på Gregers, rett over gata for høgskolen. Høgskolelektor Sidsel Undseth Bakke fra Høgskolen i Innlandet er pubvert. Det blir Luther-jazz ved Pastor Wang med venner, samtale mellom deltakerne fra fagseminaret, bibelquiz og allsang av Luther-salmer.

Les mer om bibelpub på Gregers.