Ukraina ber om bibler

Samtidig som russiske tropper tar oppstilling ved grensene i nord og øst, fortsetter separatistene sin krigføring i Ukraina på åttende året. Der politikk og fredsmekling ikke virker, bringer Bibelen håp og forsoning til et hardt prøvet folk.

To soldater

Bibeldagen 2022

Denne artikkelen er en av flere nyhetssaker gitt ut i forbindelse med Bibeldagen 2022. Les mer om Bibeldagen 2022 på bibeldagen.no

Mann i dress som smiler

– Denne Bibelen har blitt beviset på at sameksistens og fred er mulig på tvers av kulturelle, religiøse og språklige skillelinjer, til og med på tvers av militære fronter, sier assisterende generalsekretær Anatoliy Raychynets i Det ukrainske bibelselskapet.

I 2021 gjennomførte Det ukrainske bibelselskapet aksjonen «Håndskrevet bibel». Over 30 000 mennesker fra alle oblaster (fylker) i landet deltok, inkludert områdene i Donbass-distriktet og på Krim-halvøya, som nå enten er okkupert eller annektert av separatister.

Det ukrainske bibelselskapet har i løpet av de 30 årene det har eksistert etablert seg som en sentral medspiller og opinionsleverandør i det ukrainske samfunnet.

– I Ukraina har Bibelselskapet en framtredende posisjon, på en helt annen måte enn vi er vant med i Norge. Det hender ikke sjelden at Bibelselskapet rådspørres når politiske avgjørelser skal fattes i parlamentet, forklarer bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen i Det norske Bibelselskapet.

Helt siden Det ukrainske bibelselskapet ble stiftet for 30 år siden har Norge vært dets hovedsamarbeidspartner. Norske givere har sørget for oversettelse, distribusjon og trykking av bibler til dette store landet i øst, og især én bibelutgave har gitt store ringvirkninger:

– Man gir ikke en ny leser en full bibel. Gi dem et nytestamente, eller aller helst en barnebibel. «Den blå barnebibelen» er det beste hjelpemiddelet vi har for nye lesere, sier erkebiskop Yevstratiy Zorya i den ukrainsk-ortodokse kirken. Han ble selv kristen da kan fikk barnebibelen mellom hendene som 13-åring.

På Bibeldagen inviteres du til å være med og støttebibelarbeidet i Ukraina. I et land der det meste synes håpløst bringer Bibelen håp og forsoning.

– Budskapet i biblene som spres i Ukraina, må få feste i både hodet og hjertet hos den enkelte som leser. Da kan det skapes rettferdighet og fred mellom mennesker og mellom mennesker og Gud, sier bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen. Bibelselskapet når fram bak frontlinjene i den pågående krigen i Ukraina.