Verbum forlag 200 år

Denne høsten er det 200 år siden Verbum forlag ble opprettet av Bibelselskapet.

Dette var kun fire år etter at Bibelselskapet ble dannet for å utgi og distribuere bibler. Nærmest umiddelbart ønsket Bibelselskapet å utgi et større utvalg av bøker til kunnskap, refleksjon og oppbyggelse. Siden 1820 har Bibelselskapets forlag bidratt til de lange samtalene om tro, livssyn og kultur. Verbum forlag er en livskraftig 200-åring. Vi er landets eldste forlag med kontinuerlig drift over to århundrer. Dette forplikter.

Det er med forventning vi gir deg bokkatalogen vår for 2020. Her får du en oversikt og noen smakebiter på de nye bøkene dette året. Vi erfarer at både kjøpsmønstre og lesemønstre endrer seg. 200 års historie er ingen garanti for kvalitet – ei heller for relevans. Derimot er historien en sterk forpliktelse til å gi lesere kvalitet og litteratur som er verdt å lese. Et forlag går opp til eksamen hvert eneste år.

Last ned Verbums katalog med bøker og bibler for 2020

I katalogen finner du oversikten over vår eksamensbesvarelse. Her viser vi fram Bibelen og bibelutgaver på begge målfører samt den nyoversatte nordsamiske Bibelen som ble lansert for et år siden. Biibbal 2019 er et resultat av 30 års intenst fagarbeid i et nordskandinavisk samarbeid. Bibeldeler på de andre samiske språk finner du også her. Det ligger dypt i vår identitet at Bibelen skal være tilgjengelig på alle menneskers morsmål.

Denne høsten kommer vi også med en prøveoversettelse av Lukasevangeliet i daglig tale. Lukas – Bibelen lett å lese gir oss Jesusfortellingen i en fornyet språkdrakt i tråd med språkreglene for lettlest språk.

Oversettelsens spennende utfordring er å fornye det religiøse språket slik at troen kan fornyes i dialog med vårt daglige liv.

Salmedikter og maler Svein Ellingsen skrev i mange år julebrev med kunstmeditasjoner til venner og bekjente. Før sin død var han involvert i sitt siste bokprosjekt, et utvalg fra disse brevene stilt sammen med hans mange salmer for advent og jul. Ingen er lenger alene på jorden er blitt en bok vi er stolte over og takknemlige for å utgi.

Du finner bøker som gir næring til den lange samtalen om tro og liv. To nye andaktsbøker hjelper oss til en daglig refleksjon og ettertanke. En filosofibok inviterer oss ut på de store dyp, og en bok om eksistensielle samtaler full av intervjuer med kjente menneske om deres ulike tros- og tvilshistorier. Boka Leve vanskeligere med undertittel En elendighetsteologi bidrar til språk og forståelse av vårt sammensatte liv og vår livsforståelse. For unge gir vi ut Sacred Journal som et inspirerende følge gjennom kalenderåret.

Dette og mye mer til finner du i denne katalogen.