Velkommen til ny nettbibel

Vi har laget ny netttbibel, og faser nå ut den gamle.

Ny nettbibel på telefon, PC og nettbrett.
Ny nettbibel er laget for å kunne gi en optimal leseopplevelse uansett hva slags enhet som benyttes.

Velkommen til ny nettbibel

For oss er Bibelen verdens viktigste bok, og vi må sørge for at den er tilgjengelig digitalt for at vi skal klare å løse oppdraget vårt. Den gamle nettbibelen ble utviklet rundt årtusenskiftet, og den er fortsatt en stabil og populær tjeneste. Men selv om Bibelen er like vital og livgivende etter flere tusen år, så er faktisk nettbibelens 20 år eldgammelt for en digital tjeneste. Teknologien som benyttes på dagens nettbibel har blitt så begrenset at det knapt finnes utviklermiljøer i Norge som kan hjelpe med drift og videreutvikling. Vi har derfor vært nødt til å bygge en helt ny nettbibel, som nå erstatter den gamle versjonen. Dagens nettbibel fases altså nå ut, men er fremdeles tigjengelig ut november. I overgangsfasen beholder vi gammel nettbibel for epost-utsendelser av Dagens Bibelord. I ny nettbibel vil du finne følgende språkversjoner: Bokmål 2011, 1978 og 1930; nynorsk 2011, 1978, 1938; norsamisk 2019 og sørsamisk 2019.Fakta om utvikling av nettbibel

  • Nettbibelen er den delen av bibel.no hvor man leser Bibelen.
  • Den gamle nettbibelen ble bygget med C Sharp ved årtusenskiftet.
  • Alle artikler, leseplaner og ressurssider vil eksistere på samme plattform og med samme brukergrensesnitt som tidligere.
  • Ny nettbibel bygges med ReactJS, og bibeloversettelser hentes med API fra Digital Bible Library.
  • Ny nettbibel utvikles i samarbeid med Feed.

Kontakt Oss