Vi skal møtes når dette er over

– Tekster er mer enn trykksverte på papir. Tekster kan berøre både kropp og sinn, sier Bibelselskapets egen Hans-Olav Mørk.

DSC0670

– Da statsministeren 12. mars holdt en pressekonferanse, og sa at vi nå sto overfor den mest alvorlige krisen siden andre verdenskrig, våknet et minne i meg, forteller Mørk.

En septemberdag i 1994 sank en stor passasjerferge i Østersjøen. Mens to passasjerer klamret seg fast til skipssiden av det kantrede skipet, lovte de hverandre å møtes på en kafé i Stockholm etter at det hele var over.

– Sammen med dette minnet begynte også en kjent slager fra krigens dager å spille med i bevisstheten: «We’ll meet again» av Vera Lynn. På denne måten begynte salmen «Vi skal møtes når dette er over» å ta form i meg, forteller han.

Teksten fortsatte å vokse fram etter et besøk i en forstadskirke i Oslo, like før kirkerommene over hele landet ble stengt i flere uker.

Bibelen som inspirator

Hans-Olav Mørk forteller at hans bibellesning begynte da han møtte Jesus-vekkelsen tidlig på 1970-tallet.

– I det diakonale gatefellesskapet «Guds Fred» møtte jeg folk på min egen alder som snakket direkte med Jesus og lette intenst i Bibelen etter svar fra ham, sier han. Han hadde skrevet sangtekster og sanger før dette møtet – allerede fra tidlige tenår. Men nå ble det alvor.

– Flinke og kreative folk ristet sanger ut av ermene på t-skjortene, og inspirasjonen framfor noen var Bibelen og Bibelens tekster. Min første sang fra Bibelen var en enkel melodi til Joh 3,16. Sangene ble godt mottatt og snart ble han med i visegruppa Kari Hansa og Gregers Hes.

– Vi laget flere plateprosjekter på 1970- tallet, det mest kjente er albumet «Vi er søsken». Her finnes også salmen «Nå samles skyer over horisonten» som senere ofte har blitt brukt ved misjonærinnvielser.

Salmen handler om at uroen, symbolisert ved vind og storm, noen ganger kan være et kall fra Gud til å bryte opp og spørre ham om hva han vil med livet vårt.

– Et vers fra denne salmen lever sterkt i meg ennå: «Her seiler kirkens skip, og det det fører / er denne ene dyre skatt: Guds ord. / Det seiler fra de rike, som forkastet, / til andre land der hungeren er stor.»

Hunger etter Guds ord

I dag møter vi hungeren etter Guds ord i mange land i verden. Lengselen etter å lese Bibelen på sitt eget morsmål er enorm. Men vi møter denne hungeren også i vårt eget land, der kunnskapen om Bibelen har gått tapt utrolig fort i nye generasjoner. «Nå samles skyer over horisonten, / og Herren roper: Hvem vil gå for meg?»

– Dette kallet er det samme som profetene i det gamle testamentet fikk, og også disiplene til Jesus opplevde: Gi verden mine ord. Bruk evner og krefter. Aldri har det vært større behov for mennesker som vil følge dette kallet, enn i vår tid, sier Mørk.

Korona-krisen

Korona-krisen har rammet både stater, bedrifter, næringsliv og enkeltpersoner over hele verden. Den har rammet bibelselskapene, men den har ikke rokket ved Guds ord. I dette nummeret av Bibelgaven leser vi om hvordan mennesker søker til Bibelen som aldri før. I Gulfen ser de kristne fram til å møte sine kjære når dette er over. I Kina kunne menighetene nylig glede seg over å møtes igjen. Andre land venter i frykt på at pandemien skal komme til dem.

– Er vi heldige, ser vi enden av denne krisen i vårt eget land. Men i mange land der Bibelselskapet har arbeid, har den store smittebølgen ennå ikke kommet. Be for dem som lider, sier Mørk.

– For vi skal alle møtes når dette er over.

Vi skal møtes når dette er over

Vi skal møtes når dette er over,
ved et bord i en smekkfull kafé,
i en kirke, i midtgangens vrimmel
mot Guds alter og det som skal skje.
Vi skal feire og synge og le.

Vi skal gi til hverandre et løfte,
at vi møtes når veien er gått.
Når det mørke og vonde er bak oss,
når den prøven vi fikk, er bestått,
skal vi dele det svar vi har fått.

Men alt nå vet vi svaret. Vi vet det.
Det å elske hverandre er alt,
bære byrder når en har for mye,
holde oppe når noen har falt.
Til å elske, til det er vi kalt.