Apostlenes gjerninger

Lukas-serien: Apostlenes gjerninger. Gjennom fire epiosder ser vi hvordan Gud oppfylte sine eldgamle løfter: at alle folkeslag skal bli velsignet gjennom Abrahams etterkommer, Jesus fra Nasaret.

Se filmene i Apostlenes gjerninger

Filmene publiseres ukentlig i januar 2021.

Apostlenes gjerninger kap. 1–7

Apostlenes gjerninger viser hvordan Gud oppfylte sine eldgamle løfter: at alle folkeslag skal bli velsignet gjennom Abrahams etterkommer, Jesus fra Nasaret. I denne videoen ser vi hvordan Jesus og Ånden fornyer Israelsfolket og gjør dem klare til å forkynne gode nyheter til alle folkeslag.

Apostlenes gjerninger kap. 8–12

I denne videoen om Apostlenes gjerninger kap. 8–12 ser vi hvordan Guds Ånd forvandlet etterfølgerne til Jesus: Fra å være en liten gruppe Messias-troende jøder i Jerusalem, til å bli en multi-etnisk bevegelse som raskt spredte seg ut til folkeslagene.

Mer i Lukas-serien