Apostlenes gjerninger

BibleProject Lukas-serien. Fire filmer med Apostlenes gjerninger og hvordan Gud oppfylte sine eldgamle løfter: at alle folkeslag skal bli velsignet gjennom Abrahams etterkommer, Jesus fra Nasaret.

Se filmene i Apostlenes gjerninger

Apostlenes gjerninger kap. 1–7

Apostlenes gjerninger viser hvordan Gud oppfylte sine eldgamle løfter: at alle folkeslag skal bli velsignet gjennom Abrahams etterkommer, Jesus fra Nasaret. I denne videoen ser vi hvordan Jesus og Ånden fornyer Israelsfolket og gjør dem klare til å forkynne gode nyheter til alle folkeslag.

Apostlenes gjerninger kap. 8–12

I denne videoen om Apostlenes gjerninger kap. 8–12 ser vi hvordan Guds Ånd forvandlet etterfølgerne til Jesus: Fra å være en liten gruppe Messias-troende jøder i Jerusalem, til å bli en multi-etnisk bevegelse som raskt spredte seg ut til folkeslagene.

Apostlenes gjerninger kap. 13–20

Hvordan var det for Paulus å reise rundt Romerriket og forkynne de gode nyhetene om at Jesus hadde stått opp? Hva var det som drev ham til å plante nye Jesus-fellesskap i by etter by, og hvordan reagerte folk på det han sa? I denne tredje videoen om Apostlenes Gjerninger ser vi på alt dette og mer!

Apostlenes gjerninger kap. 21–28

I den siste videoen vår om Apostlenes gjerninger følger vi Paulus' siste reise til Jerusalem og derfra til et romersk fengsel. Men, paradoksalt nok fører lidelsen til Paulus ham rett inn i hjertet av Romerriket, hvor han får forkynne Guds rike for alle folkeslag.

Mer i Lukas-serien