Lukasevangeliet

BibelProject Lukas-serien: Følg historien om Jesus gjennom det episke portrettet Lukas tegner gjennom en miniserie på fem filmer. Fra Jesus blir født i en skitten stall til han står opp fra de døde.

Se filmene i Lukas-evangeliet

Jesus blir født – Lukasevangeliet 1–2

Denne videoen er den første i en miniserie i fem deler om Lukasevangeliet. Vi ser på alt det utrolige som hendte da Jesus ble født. De enkle forholdene familien hans levde under og den lave statusen de hadde i samfunnet i Israel, peker fram mot hans rike, der alt blir snudd opp ned.

Lukasevangeliet kap. 3–9

Denne videoen er den andre i en miniserie i fem deler om Lukasevangeliet. Vi ser hvordan Jesus starter tjenesten sin med å gi gode nyheter for de fattige og hjelpeløse, og hvordan han fører sammen folk, fra veldig forskjellig bakgrunn, til å leve sammen i fred.

Lukasevangeliet kap. 9–19

Del tre handler om den miderste delen av Lukasevangeliet. Jesus fortsetter med sin kontroversielle forkynnelse av gode nyheter for fattige og hjelpeløse, mens han går den lange veien til Jerusalem. Konflikten med de religiøse lederne i Israel øker i intensitet, og denne spenningen danner bakgrunnen for den berømte lignelsen om den bortkomne sønnen.

Lukasevangeliet kap. 19–23

Den siste uken i livet til Jesus nådde høydepunktet i det som skulle bli en kontroversiell uke i Jerusalem i påsken. I denne videoen ser vi på kapittel 19–23 i Lukasevangeliet og hvordan det hadde seg at den uskyldige Jesus ble henrettet som en revolusjonær opprører mot Roma. Vi ser også at Jesus ikke var overrasket i det hele tatt, for han visste at hans død skulle åpne en ny framtid, for Israel og for hele menneskeheten.

Lukasevangeliet kap. 24

Denne videoen avslutter det episke portrettet Lukas tegner av Jesus fra Nasaret. Disiplene oppdager den tomme graven, og hele deres verden blir snudd opp ned da de møter Jesus etter at han har stått opp. Lukas viser hvordan hele oppdraget til Jesus med å forkynne Guds rike når sitt høydepunkt, og han forbereder fortsettelsen i andre del av verket, Apostlenes gjerninger.

Mer i Lukas-serien: