Profetene

Les Bibelen er en serie med forklarende film til hver bok i Bibelen. Her finner du videoene for det det gamle Israel kalte Nemi'im og som vi kaller Profetene. Vi skiller mellom de tidlige profetene; Josva - Andre Kongebok, og de sene profetene; Jesaja - Malaki.

Hopp rett til

Se filmene i Les Bibelen-serien


Overblikk: Josva

Se oversiktsvideoen vår om Josva som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. Etter at Moses er død, blir Josva leder for Israelsfolket. De slår seg ned i landet som var lovet dem, hvor kananeerne nå bor.

Overblikk: Dommerne

Se oversiktsvideoen vår om Dommerne som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene i boka. I Dommerne vender israelittene seg bort fra Gud, og det får konsekvenser. Gud gir dem dommere, mens folket stadig på nytt gjør opprør, vender om og får gjenopprettet forholdet til Gud på nytt.

Mer i BibleProject: